Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
50 PROBLEMEN
Problemen
Processor resetten
In het zeldzame geval dat de werking van het
apparaat en/of de display niet normaal lijkt kan
de oorzaak liggen in een foutieve werking van
het geheugen of de microprocessor.
Om dat te corrigeren neemt u de stekker van het
apparaat uit het stopcontact en wacht minimaal
drie minuten voordat u deze weer in het stop-
contact steekt. Controleer nu de werking van het
apparaat. Werkt het nog steeds niet goed, dan
kan een reset noodzakelijk zijn.
Daarmee wordt het gehele systeemgeheugen van
de AVR inclusief alle instellingen van de tuner,
uitgangsniveaus (componentenniveaus) en de
gegevens voor luidsprekercombinaties,
verwijderd. Zet eerst het systeem aan met
standby
2
. Druk dan op OK
6
en houd deze
vijf seconden vast.
Het apparaat schakelt automatisch in en het
woord RESET verschijnt een paar seconden in de
display. Dan keert het terug naar normale
bedrijfsstatus. Denk er aan dat u op deze manier
het geheugen heeft gewist en dat alle systeem
configuraties, instellingen en zenders opnieuw
moeten worden ingesteld.
Opmerking: het resetten van de processor zal
alle instellingen die u heeft gemaakt wissen:
uitgangsniveaus van de luidsprekers, de uit-
gangsniveaus, surroundfuncties, toewijzing van
de digitale ingangen en de opgeslagen radio -
zenders. Na het resetten keert het apparaat terug
in de fabrieksinstelling en moeten alle
instellingen opnieuw worden gemaakt.
Functioneert het systeem nu nog steeds niet
goed, dan kan een elektrische ontlading er
verantwoordelijk voor zijn dat de processor en/of
het geheugen is vernield.
Raadpleeg in dat geval de Harman Kardon
technische dienst.
SYMPTOOM OORZAAK OPLOSSING
Apparaat werkt niet wanneer de • Geen netspanning • Controleer lichtnetaansluiting
netschakelaar
1
wordt ingedrukt • Controleer of er spanning op het stopcontact staat
Display licht op maar geen • Onderbroken ingangssignaal • Controleer alle aansluitingen
geluid en geen beeld Muting ingeschakeld • Druk op muting
c
G
• Volume is geheel teruggedraaid • Draai het volume omhoog
Geen enkele luidspreker werkt; • Versterker beveiliging actief, kortsluiting • Controleer luidsprekerverbindingen op kortsluiting
lichtnetindicatie rood • Versterker beveiliging actief, intern probleem • Neem contact op met uw leverancier
Geen geluid van de surround of • Verkeerde surround functie • Kies een andere functie dan stereo
centrum luidsprekers • Monosignaal • Er is geen surround informatie bij mono bronnen
Beveiligingswaarschuwing in de display (uitgezonderd de Theater en Hall surround functies).
• Verkeerd geconfigureerd • Controleer de luidsprekerconfiguratie.
• Stereo of mono signaal • Sommige surround functies creëren geen achter
kanaal informatie van niet-gecodeerde programma’s.
Apparaat reageert niet op • Zwakke batterijen in afstandsbediening • Vervang batterijen
de afstandsbediening • Verkeerde apparaat gekozen • Druk op AVR
5
• Sensor afstandsbediening
Ó
geblokkeerd • Controleer of de sensor op de voorzijde niet wordt afgedekt
door een voorwerp of meubel
Intermitterende brom in de tuner • Lokale interferentie • Verplaats het apparaat of de antenne, uit de buurt van
computers, TL-buizen, motoren of andere elektrische
apparaten
Indicatie in kanaalaanduiding • Digitale audiosignaal pauzeert • Hervat weergave DVD
knippert
$
display en audio stopt • Controleer of een digitaal signaal naar de ingang
wordt gestuurd
Geen beeld of in-beeld • AVR resolutie naar het beeldscherm • Kies de juiste resolutie als beschreven op
informatie op het TV-beeld is niet correct, te laag of te hoog pagina 21 “Resolutie naar Beeldscherm”