Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
PRIMAIRE AFSTANDSBEDIENING 11
NEDERLANDS
Primaire Afstandsbediening
Opmerking: de hier gebruikte functienamen
slaan op de voor de AVR gebruikte functies. De
meeste toetsen hebben meerdere functies wan-
neer de afstandsbediening voor andere appara-
ten wordt gebruikt. Zie pagina 46-50 voor een
overzicht van deze functies.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
a
AVR Netschakelaar Aan
AVR Netschakelaar Uit
Bronkeuze (The Bridge alleen AVR 355)
Audio Effecten
Loopwerkfuncties
Menu Navigatie LKM N
Sluimerfunctie
Verlichting (alleen AVR 355)
Voorkeuze/Pagina
Laatste
Cijfertoetsen
Videofunctie
Menu
Activiteit
Terug/Verlaten
Master Volume
Disc Menu
Muting (geluid uit)
Surround Functie
Functies Programmeren (alleen AVR 355)
Apparaat UIT
Apparaat AAN
Zender Afstandsbediening
OK
Instellingen
Zone
Gekleurde Functies