Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
INSTALLEREN EN AANSLUITEN 15
Plaats het apparaat nadat het uitgepakt is op
een stevige ondergrond en controleer of deze het
gewicht kan dragen. Vervolgens dient het
apparaat aangesloten te worden op de overige
audio- en videoapparatuur.
Aansluiten Audio Apparatuur
Er zijn twee soorten audioverbindingen. Digitale
audioverbindingen zijn beter van kwaliteit en zijn
noodzakelijk voor het luisteren naar bronnen die
gecodeerd zijn met digitale surround functies,
zoals Dolby Digital en DTS. Er zijn drie typen digi-
tale audioverbindingen: HDMI, coax en optisch.
Voor HD-DVD
®
of Blu-Ray
®
spelers met Dolby
Digital Plus, Dolby True HD, DTS-HD Master Audio
en DTS-HD is een HDMI-verbinding nodig voor
de overdracht van digitaal geluid. Elke digitale
audioverbinding kan voor andere bronnen wor-
den gebruikt, maar nooit meer dan één voor
dezelfde bron. Wel kan tegelijkertijd een analoge
en een digitale verbinding voor dezelfde bron
worden gebruikt.
Daar de AVR geschikt is voor het bewerken van
de audio- en videocomponenten van het HDMI-
signaal, kunt u, wanneer uw beeldscherm een
HDMI-ingang heeft met één enkele verbinding de
bron (bijvoorbeeld een DVD-speler) op de AVR
aansluiten. In dat geval is geen afzonderlijke
digitale audioverbinding nodig.
Wij raden u aan uitsluitend signaalkabels van
goede kwaliteit te gebruiken om achteruitgang
van het signaal te voorkomen.
Het is een goede gewoonte om bij het maken of
veranderen van de verbindingen tussen audio -
apparatuur of luidsprekers altijd de stekker uit
het stopcontact te nemen. Daarmee wordt voor-
komen dat er onbedoeld een schakelpuls o.i.d.
naar de luidsprekers gaat, waardoor deze
beschadigd zouden kunnen worden.
HDMI Verbinding
HDMI™ staat voor High-Definition Multimedia
Interface wat snel de standaard wordt tussen
hoogwaardige audio/video apparatuur en de
monitor, vooral bij high-definition videosignalen.
HDMI is een digitale verbinding waardoor het
converteren van digitaal naar analoog en weer
terug wordt vermeden en een betere kwaliteit bij
digitale bronnen wordt bereikt. De HDMI sig-
nalen kunnen audio bevatten, maar dat is niet
altijd het geval, en levert zo een complete
verbinding via één kabel tussen de bron en de
AVR.
Het is belangrijk dat u zich realiseert dat er ver-
schillende versies van de HDMI standaard in
gebruik zijn; voordat u een HDMI product op uw
AVR aansluit is het belangrijk de versie van de
HDMI verbinding te bepalen.
Sommige bronnen of beeldschermen in uw sys-
teem maken wellicht gebruik van DVI (Digital
Video Interface) voor de digitale videoverbindin-
gen. DVI voert dezelfde digitale signalen als
HDMI maar maakt gebruik van een grotere con-
nector en voert geen audio- en stuursignalen. In
de meeste gevallen kunnen DVI en HDMI digitale
videoverbindingen door elkaar worden gebruikt,
eventueel met de nodige verlooppluggen. Denk
er echter wel aan dat sommige van DVI
voorziene beeldschermen niet geschikt zijn voor
de HDCP kopieerbeveiliging die steeds vaker
aanwezig is in signalen die via HDMI zijn verbon-
den. Bij gebruik van een HDMI bron en een DVI
beeldscherm kan soms het beeld wegvallen wan-
neer het beeldscherm geen HDCP ontvangt. Dat
is geen fout van de AVR of de bron, maar het
geeft aan dat het beeldscherm niet geschikt is.
HDMI Ingangen
De verschillende “versies” van HDMI bepalen
voor welke type audiosignalen het geschikt is.
Gebaseerd op de oudste versie van HDMI onder
uw bronnen, maakt u de verbindingen met de
AVR als volgt:
HDMI 1.0 bronnen voeren uitsluitend digitale
video- en meerkanalen of tweekanalen PCM
audiosignalen. Verbind de HDMI uitgang van
een 1.0 bron met een HDMI Ingang
a
van
de AVR. Gaat het om een DVD Audiospeler of
een andere bron met een meerkanalen analoge
audio-uitgang, verbind deze dan met de 8-
Kanalen Directe Ingang
9
. Bij een HDMI
1.0 bron, vooral een DVD-speler, controleren of
de menu’s in de bron zelf op “Bitstream Out”
of “Original” staan zodat 5.1 digitale audio
beschikbaar is. Blijkt 5.1 Dolby Digital of DTS
audio net beschikbaar te zijn via de HDMI-
verbinding, dan is een extra verbinding tussen
de bron en de AVR 255/ AVR 355 met de Coax
NÓ
of de Optisch
R*
Digitale Ingang
noodzakelijk.
HDMI 1.1 bronnen voeren naast de digitale
videosignalen ook de meerkanalen digitale
audiosignalen van DVD-Audiospelers. Gebruikt
u een HDMI 1.1 product dan is slechts één
verbinding nodig voor het luisteren in de hoofd
kamer van de HDMI uitgang naar een HDMI
Ingang
a
op de AVR. Gaat het om een speler
met SACD, HD-DVD of Blu-ray mogelijkheid,
dan dient u de analoge uitgangen van de bron
te verbinden met de 8-Kanalen Directe
Ingang
9
.
HDMI 1.2 (en hoger) bronnen worden
aangesloten als HDMI 1.1 hiervoor, uitgezon-
derd dat bij SACD spelers geen afzonderlijke
analoge verbinding nodig is.
HDMI 1.3 bronnen worden aangesloten als
hiervoor bij HDMI 1.1, behalve dat een afzon-
derlijke analoge verbinding niet nodig is voor
SACD, HD-DVD of Blu-Ray spelers.
Bovendien zet de AVR analoge videosignalen om
naar het HDMI-formaat en schaalt het op naar
720p of 1080p resolutie. U kunt de in-beeld
menu’s van de AVR bekijken via de HDMI-uit-
gang. De lengte van HDMI-kabels is doorgaans
beperkt tot 3 meter. De AVR bezit echter een
‘repeater’ (een tussenversterker) waardoor drie
meter extra kabel tussen de bron en het beeld-
scherm mogelijk is.
Wanneer uw beeldscherm of de bron niet
geschikt is voor HDMI, dan dient u of een coax of
een optisch digitale audiokabel te gebruiken,
plus één van de analoge videoverbindingen
(composiet, S-video of component video) als
beschreven in de volgende paragrafen.
• Het is niet mogelijk een analoog composiet of
S-videosignaal naar een recorder of naar het
AVR meerkamersysteem te zenden wanneer
daarvoor een HDMI-ingang wordt gebruikt.
Wanneer de bron met HDMI aansluiting tevens
over analoge audio- en video-uitgangen
beschikt, verbind deze dan met de Video 2 of
Video 3
TY
en Audio
MS
ingangen op
de AVR.
• Soms laten HDMI-bronnen niet meer dan één
video-uitgang tegelijk toe en dan kan een bron
niet gelijktijdig in de hoofdkamer en in een
andere kamer of zone worden gebruikt. Dat
ligt niet aan de AVR maar is deel van de
auteursrechtelijke bescherming die deel uit-
maakt van de HDMI-standaard.
HDMI Uitgangen
Verbind de HDMI Uitgang
X
met een HDMI
ingang van uw beeldscherm. Dankzij de video-
processor in de AVR 255/ AVR 355 worden alle
videosignalen omgezet naar een HDMI uitgang,
zodat slechts één verbinding nodig is tussen de
ACR en uw beeldscherm. Zoals in de tekening
van de afstandsbediening op pagina 11 is te
zien, bezit deze een sectie met 7 toetsen C
(AVR 355: 8 toetsen) aan de kop van de afs-
tandsbediening genaamd “Bronkeuze” (Source
Selectors):
Installeren en Aansluiten