Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
TUNER 41
Tuner
Opmerkingen: Veel zenders zenden geen speci-
fieke PTY uit, in welk geval de display
NONE
(geen) aangeeft.
• Radiotekst (
RT) met een specifiek bericht via
de zender die uitzendt. Denk er aan dat, indien
de melding langer is dan de 8 posities van de
display, de tekst zal doorlopen. Radiotekst ver-
schijnt niet in het TV-beeld.
• De juiste tijd (
CT). Denk er aan dat het twee
minuten kan duren voordat de tijd verschijnt.
Gedurende die tijd staan de letters CT in de dis-
play wanneer CT is gekozen. De nauwkeurigheid
van de tijdmelding wordt bepaald door de zen-
der, niet door de AVR.
Sommige RDS zenders gebruiken niet alle
functies. Worden gegevens voor de gekozen
functie niet verzonden, dan zal de display
#
de aanwijzing NO TYPE, NO TEXT, of
NO TIME (geen soort, geen tekst, geen tijd) na
enige tijd laten zien.
In iedere FM functie heeft RDS een voldoend
sterk signaal nodig om correct te functioneren.
Programmasoort (PTY)
Een belangrijke eigenschap van RDS is de
mogelijkheid programmacodes voor de soort pro-
gramma’s (PTY – Program Type) mee te zenden.
Deze codes geven het type programma van de
uitzending aan. De onderstaande lijst geeft alle
PTY afkortingen aan, met toelichting:
NEWS: nieuws
AFFAIRS: actualiteiten
INFO: algemene informatie
SPORT: sport
EDUCATE: educatief
DRAMA: drama
CULTURE: cultuur
SCIENCE: wetenschap
VARIED: gevarieerde praatprogramma’s
POP: populaire muziek
ROCK: rockmuziek
MOR: middle of the Road-muziek
LIGHT: licht klassieke muziek
CLASSICS: ernstige klassieke muziek
OTHER M: andere muziek
WEATHER: weerbericht
FINANCE: financiële informatie
CHILDREN: kinderprogramma’s
SOCIAL: sociale zaken
RELIGION: religieuze uitzendingen
PHONE IN: telefoon talkshows
TEST: test
TRAVEL: reis- en toeristische informatie
LEISURE: hobby en vrije tijd
JAZZ: jazz muziek
COUNTRY: country muziek
NATION: nationale muziek
OLDIES: goud van oud
FOLK M: volksmuziek
DOCUMENT: documentaire
TEST: nood test
ALARM: noodinformatie
Op de volgende wijze kunt u een specifiek
programmatype (PTY) zoeken:
1. Druk op Weergave
E
tot het huidige pro-
grammatype (
PTY) in de Display
#
verschijnt.
2. Terwijl het type (
PTY) wordt aangegeven
drukt u op K/L I of op M/N F of u houdt
ze vast om door het overzicht van beschikbare
programmatypen als hiervoor aangegeven te
gaan, te beginnen met het huidige type.
3. Druk op K/L F. De tuner start het scan-
nen van de FM-band naar boven of beneden op
zoek naar de eerste zender die het gewenste
type uitzendt en met een acceptabele sterkte
voor kwaliteitsontvangst binnenkomt.
4.De tuner een complete scan van de gehele FM-
band en zoekt naar de eerstvolgende zender het
gevraagde PTY type èn een acceptabele ont-
vangst biedt. Wordt zo’n zender niet gevonden,
verschijnt gedurende enkele seconde de melding
NONE (geen) en keert de tuner terug naar de
zender die gekozen was voordat het zoeken
begon.