Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
SYSTEEMCONFIGURATIE 23
Systeemconfiguratie
Afbeelding 6
Stap 6: nadat u “Continue’ (verder gaan) heeft
gekozen, verschijnt het menu als afgebeeld in
afbeelding 6. Hoewel de AVR kan worden
gebruikt met maximaal acht luidsprekers heeft u
wellicht nog geen achter surround luidsprekers
geïnstalleerd, of u heeft besloten de achter sur-
round kanalen te gebruiken om luidsprekers in
een andere kamer of een meerkamersysteem te
sturen. Dit menu is voor het programmeren
EzSet/EQ voor een 5.1 of een 7.1 kanalen confi-
guratie. Kies de instelling die overeenkomt met
het aantal luidsprekers in uw systeem en
EzSet/EQ doet automatisch de rest!
Opmerking: wanneer uw systeem minder dan
zes luidsprekers omvat, is het niet mogelijk de
luidsprekers met EzSet/EQ te configureren en
dient u Manual Configuration (zelf configureren)
te kiezen als beschreven vanaf pagina 24. Heeft u
voor een 6.1 configuratie gekozen met één enke-
le achter surround luidspreker, dan kunt u een
combinatie gebruiken van EzSet/EQ automatische
configuratie voor 5.1 luidsprekers. U sluit de
enkele achter surround luidspreker aan op de
Linker Surround Achter luidsprekeruitgang en u
configureert deze zelf, als beschreven vanaf pagi-
na 25. Wij raden de 6.1 configuratie echter niet
aan.
Vergeet u de microfoon voor EzSet/EQ aan te
sluiten, dan verschijnt een waarschuwing in beeld
als afgebeeld in afbeelding 7.
Afbeelding 7
Opmerking: zoals aangegeven in de afbeeldin-
gen is
Cancel (opheffen) gemarkeerd terwijl
EzSet/EQ wordt uitgevoerd.. U kunt EzSet/EQ op
elk gewenst moment stoppen door simpelweg op
OK
X te drukken.
BELANGRIJK: iedereen die gevoelig is voor luide
signalen dient de kamer nu te verlaten of oorbe-
scherming te gebruiken om het geluidsniveau te
verminderen. Goedkope, overal verkrijgbare
schuimrubber oordopjes zijn uitstekend bruikbaar
voor dit doel. Vindt u dat niet prettig en gebruikt
u geen oorbescherming, dan adviseren we u drin-
gend de kamer te verlaten en iemand anders te
vragen het EzSet/EQ proces uit te voeren, dan
wel het proces met de hand uit te voeren als
beschreven op pagina 24 tot 27.
Afbeelding 8
Stap 7: Is EzSet/EQ gestart dan hoort u testsig-
nalen circuleren over alle luidsprekers om het
totaal volume in te stellen, te controleren waar
de luidsprekers staan, de afstanden te meten en
de vertragingen te berekenen, de luidspreker
grootte te bepalen en de wisselfilters in te stel-
len. Tijdens het meten en kalibreren kunt u de
voortgang volgen in de tweede regel van het
menu. Bij de start van EzSet/EQ staan daar een
reeks punten, maar zodra de test loopt, kunnen
daar de volgende aanwijzingen verschijnen:
EzSet/EQ gebruikt de linker front luidspreker als
referentie voor het master volume en gaat dan
verder met het meten van de luidspreker niveaus.
Stap 8: wanneer het EzSet/EQ proces is
voltooid, verschijnt een scherm met de resultaten.
Door op OK
X te drukken, verschijnt het
SPEAKER SETUP menu als in afbeelding 4.
Neem de microfoon los en berg deze veilig op
zodat deze weer gebruikt kan worden wanneer u
het systeem opnieuw wilt kalibreren vanwege
een wijziging in de luidsprekers, luisterpositie,
belangrijke verandering in meubilering (zoals
nieuwe vloerbedekking of extra meubels) waar-
voor andere instellingen nodig zijn.
Wanneer het EzSet/EQ proces met succes is vol-
tooid en al de nodige correcties van de ingangen
en surround functies zijn geconfigureerd, is uw
receiver gereed voor gebruik. Wanneer u geen
eigen correcties wilt maken in de instellingen,
kunt u de rest van dit gedeelte overslaan en
terugkeren naar Basis Bediening op pagina 30
om te kijken hoe de AVR 255/ AVR 355 wordt
bediend. Wilt u wel wijzigingen aanbrengen in de
instellingen ga dan verder met de aanwijzingen
op de volgende pagina's.