Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
Systeem en eindversterker
verbindingen
De AVR is ontwikkeld voor flexibele toepassing in
meerkamersystemen, externe besturingen en
eindversterkers.
Uitbreiding afstandsbediening
centrale kamer
Wanneer de ontvanger in een gesloten kast staat
of achter donker glas, dan kan dat er toe leiden
dat de sensor van de afstandsbediening geen
bevelen ontvangt. In dat geval kan de afstands-
bedieningsensor van een ander Harman Kardon,
of geschikt apparaat, die wel ontvangst heeft,
worden gebruikt. Hiervoor kan ook een extra
sensor gebruikt worden. Verbind de IR-uitgang
voor afstandsbediening van dat apparaat, of de
uitgang van de afstandsbedieningsensor aan op
de ingang IR afstandsbediening
U
.
Wanneer ook andere componenten geen bevelen
van de afstandsbediening ontvangen, is maar
één sensor nodig. Gebruik eenvoudig de sensor
van dit apparaat, of een extra sensor door een
verbinding te maken van uitgang IR afstands-
bediening
U
naar de aansluiting afstandsbe-
diening ingang op de Harman Kardon of andere
geschikte apparatuur.
Zone II IR Link (Beperkte mogelijkheden
op de AVR 255)
Een tweede kamer kan bediend worden door
deze op de AVR aan te sluiten via een infrarood
verbinding, plus een verbinding naar de luidspre-
kers of een versterker. De IR-sensor in de tweede
kamer (een extra IR-sensor zijn of een op afstand
te bedienen Harman Kardon apparaat met inge-
bouwde IR-sensor) wordt verbonden met de
AVR via een standaard coaxkabel. Sluit de IR-
uitgang van het apparaat of een extra sensor
aan op de Zone II-ingang
V
op de achterzijde
van de AVR.
Wanneer nog andere Harman Kardon compatibe-
le bronnen deel uitmaken van de installatie in de
centrale kamer, verbind dan uitgang IR af -
stands bediening
U
op de achterzijde met de
IR ingang van de CD-speler of DVD-speler (niet
het cassettedeck). Zo kunnen vanuit de kamer op
afstand ook de functies van de bronnen worden
bediend, naast de bron en het volume in de
kamer zelf.
Bij gebruik van een IR afstandsbedieningssensor
voor besturing van andere dan Harman Kardon
bronapparatuur, raden we u aan een directe ver-
binding aan te brengen of een extra, externe IR
zender aan te sluiten op de Afstands -
bediening IR Draaggolf Uitgang
d
. Twijfelt
u welke IR uitgang gebruikt dient te worden voor
de apparatuur in uw systeem, raadpleeg dan uw
leverancier of de ondersteuning via de site van
de fabrikant en vraag of het te sturen apparaat
een volledige of een gedeeltelijke draaggolf IR
gebruikt. Bij gebruik van volledige bevelen,
maakt u een verbinding met de Afstands -
bediening IR Draaggolf Uitgang
d
. In het
andere geval met de Afstands bediening IR
Uitgang
U
als eerder aangegeven (IR
Draaggolf alleen beschikbaar op de AVR 355).
Opmerking: alle op afstand bediende compo-
nenten moeten onderling zijn doorverbonden.
Verbind de IR uitgang van het ene apparaat
met de IR ingang van het volgende, om de sig-
nalen door te lussen.
Meerkamer audio aansluitingen
Afhankelijk van de systeemeisen en de afstand
van de AVR tot de andere kamer zijn er drie
mogelijkheden voor de audioverbinding:
Optie 1 (op de AVR 355): gebruik hoogwaar-
dige afgeschermde audio verbindingskabels van
de AVR naar de andere kamer. In de andere
kamer sluit u de verbindingskabel aan op een
stereo eindversterker. Op zijn beurt wordt die ver-
sterker aange slot en op de luidsprekers in die
kamer. Op de achterzijde van de AVR verbindt u
de verbindings kabel met de meerkamer uit -
gangen
b
.
Option 2 (op de AVR 355): zet de versterker
voor de luidsprekers in de andere kamer in
dezelfde kamer als de AVR en verbind de meer-
kamer uitgang
c
op de achterzijde van de
AVR met de audio ingang van de eindversterker
voor de andere kamer. Gebruik geschikte luid-
sprekerkabel voor de verbinding tussen de eind-
versterker en de luidsprekers in de andere kamer.
Aanbevolen verbinding van andere kamers wordt
hoogwaardige kabel van minimaal 2,5 mm
2
.
Optie 3 (op de AVR 255 en de AVR 355):
door gebruik te maken van de zeven versterkers
die in de AVR zijn ingebouwd, kunnen daarvan
twee versterkers worden gebruikt om een paar
luidsprekers in een andere kamer te sturen. Bij
gebruik van deze optie kan niet tegelijkertijd ook
de 7.1 optie van de AVR worden gebruikt voor de
hoofdkamer, maar wel een extra kamer zonder
daarvoor een afzonderlijke versterker te installe-
ren. Om de ingebouwde versterkers te gebruiken
voor een andere zone sluit u deze luidsprekers
aan op de Surround Achter/Meerkamer
Luidspreker uitgangen
O
. Voordat u de ande-
re kamer gebruikt dient u de configuratie van de
versterkers voor de surround achter kanalen in
het Multiroom menu te wijzigen, als beschreven
op pagina 18.
Opmerking: in alle opties kan een extra IR
sensor (Harman Kardon He 1000) in de andere
kamer worden aangesloten op de AVR via een
daartoe geschikte kabel. Verbind deze kabel met
de Zone 2 IR ingang
V
op de AVR en gebruik
de Zone II afstandsbediening om het volume
daar te regelen. Ook kunt u een extra volumere-
gelaar aansluiten tussen de uitgang van de ver-
sterker en de luidsprekers.
Opmerking: het meerkamersysteem van de
AVR 355 kan alleen analoge audiobronnen naar
de andere zone transporteren. Het is daarom
belangrijk bij het aansluiten van uw digitale
audio-apparatuur (b.v. CD- of DVD-speler) als
beschreven op pagina 18 zowel de digitale als de
analoge audioverbindingen te gebruiken om de
signalen ook voor het meerkamersysteem
beschikbaar te maken.
A-BUS Installatie (alleen AVR 355)
De AVR is één van de weinige receivers van van-
daag met A-BUS Ready
®
bediening. Bij ge bruik
van een extra A-BUS toetsenbord of besturings-
systeem beschikt u over alle voordelen van
bediening in de andere zone zonder de noodzaak
van een extra eindversterker.
Om de AVR met een geschikte A-BUS product te
gebruiken, sluit u simpelweg het toetsenbord of
de moduul in de andere kamer op de AVR aan
via een standaard “Categorie 5” aan, geschikt
voor gebruik in een wand. Gebruik aan de recei-
ver zijde een standaard RJ-45 plug, overeenkom-
stig de aanwijzingen die bij de A-BUS moduul
zijn geleverd.
Een enkele A-BUS moduul kan zonder verdere
apparatuur met de AVR 255/ AVR 355 worden
verbonden. Wilt u meer dan één A-BUS moduul
gebruiken, dan is een extra leverbare A-BUS set
nodig om dat mogelijk te maken.
Verdere installatie of correctie is niet nodig, daar
de A-BUS aansluiting op de AVR de in- en uit-
gaande signalen van het toetsenbord naar de
juiste spanningen, signaalbronnen en besturin-
gen worden geleid. Het uitgangssignaal naar de
A-BUS wordt bepaald door het meerkamersys-
teem van de AVR en het menu kan gebruikt wor-
den als gebruikelijk.
Lichtnet Aansluiting
Deze receiver is voorzien van één lichtnetuitgang
voor andere apparatuur en toebehoren, maar is
niet bedoeld voor apparatuur die veel stroom
trekt, zoals eindversterkers. De maximale belast-
baarheid van de Geschakelde Uitgang
G
bedraagt 50 watt.
De geschakelde lichtnetuitgang
G
voert
alleen spanning wanneer het apparaat geheel is
ingeschakeld. Gebruik deze uitgang voor appara-
ten die geen netschakelaar hebben, of een
mechanische netschakelaar die continu inge -
schakeld kan blijven.
Opmerking: veel audio- en videoproducten
gaan over op standby wanneer deze met gescha-
kelde lichtnetuitgangen worden gebruikt en
kunnen via zo’n uitgang niet worden geacti-
veerd, zonder gebruik van de afstandsbediening
van dat product.
De AVR trekt aanzienlijk meer stroom uit het stop-
contact dan andere huishoudelijke apparatuur met
losse netsnoeren zoals computers. Daarom is het
belangrijk dat alleen het bijgeleverde netsnoer met
AVR 355 (AVR 255 heeft een vast netsnoer) wordt
gebruikt en dat bij vervanging een identiek exem-
plaar wordt gebruikt.
Is het netsnoer eenmaal aangesloten dan bent u
bijna klaar om van de AVR 255/ AVR 355 te gaan
genieten!
18 INSTALLEREN EN AANSLUITEN
Installeren en Aansluiten