Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
INSTALLEREN EN AANSLUITEN 19
Installeren en Aansluiten
5.1-Kanalen systeem
6.1-Kanalen systeem
7.1-Kanalen systeem
Front Left
Speaker
Front Right
Speaker
Side Surround
Left Speaker
Side Surround
Right Speaker
Center Speaker
Front Left
Speaker
Front Right
Speaker
Side Surround
Left Speaker
Side Surround
Right Speaker
Center Speaker
Back Surround
Speaker
Front Left
Speaker
Front Right
Speaker
Side Surround
Left Speaker
Side Surround
Right Speaker
Center Speaker
Back Surround
Left Speaker
Back Surround
Right Speaker
Centrum luidspreker
Max.
60 cm
Front rechts
Front links
Luidsprekerkeuze
Welk merk luidsprekers ook wordt gebruikt, neem
altijd hetzelfde merk en type voor de front luid-
sprekers links, midden en rechts. Zo ontstaat een
consistent front geluidsbeeld en wordt voorkomen
dat zich vervelende bijeffecten voordoen, zoals bij
front luidsprekers die niet goed bij elkaar passen.
Harman Kardon adviseert luidsprekers van JBL of
Infinity.
Opstelling van de luidsprekers
De opstelling van de luidsprekers in een home
theater systeem met meerdere kanalen heeft een
aanzienlijke invloed op de bereikte geluids -
kwaliteit.
Afhankelijk van het type centrum luidspreker en
uw televisietoestel, dient u uw centrum luidspre-
ker ofwel direct op of onder de TV opgesteld te
worden, dan wel in het midden achter een
akoestisch doorzichtig projectiescherm.
Nadat de centrum luidspreker is geïnstalleerd, wor-
den de front luidsprekers links en rechts opgesteld
en wel op een onderlinge afstand die gelijk is aan
de afstand tussen de centrum luidspreker en de
gewenste luisterpositie. Idealiter dienen de front
luidsprekers zo te worden opgesteld dat de twee-
ters zich niet meer dan 60 cm boven of onder de
tweeter in de centrum luidspreker bevinden.
Houd de front luidsprekers minimaal op een
afstand van 0,5 meter van de TV, tenzij de luidspre-
kers magnetisch afgeschermd zijn om vervorming
van het TV-beeld te voorkomen. Denk er aan dat
de meeste luidsprekers niet magnetisch zijn
afgeschermd, zelfs die in complete surround sets,
meestal is alleen de centrum luidspreker wel
afgeschermd.
Afhankelijk van de kamerakoestiek en het type
luidsprekers dat wordt gebruikt, kan het resultaat
worden verbeterd door de front luidsprekers links
en rechts ten opzichte van de centrum luidspreker
iets naar voren te plaatsen. Corrigeer zo mogelijk
alle front luidsprekers zo dat deze op oorhoogte
staan wanneer u zich op uw luisterpositie bevindt.
Aan de hand van deze uitgangspunten kunt u
experimenteren met de opstelling van de front
luidsprekers in uw systeem. Aarzel niet de onderde-
len te verplaatsen, net zo lang tot het systeem een
optimaal resultaat laat horen. Verplaats de luid-
sprekers tot de audio-overgangen van de front
luidsprekers gebalanceerd klinken. Surround luid-
sprekers dienen tegen de zijwanden van de kamer
te worden opgesteld, ter hoogte van of iets achter
de luisterpositie. Het hart van de luidspreker wordt
op de kamer gericht. Wanneer het niet mogelijk is
de luidsprekers tegen de zijwanden op te stellen,
kunnen de luidsprekers tegen de achterwand
worden geplaatst, achter de luisterpositie. De luid-
sprekers bij voorkeur niet meer dan 2 meter achter
de luisterpositie opstellen.
Wanneer de AVR wordt gebruikt in de 5.1 kanaals
functie kunnen de surround luidsprekers het beste
tegen de zijwanden van de kamer worden opge-
steld, of iets achter de luisterpositie. In een 6.1
kanalen systeem is een surround achter luidspreker
noodzakelijk, liefst opgesteld tegen de achterwand
van de luisterruimte en gericht naar de front center
luidspreker. Het centrum van de luidsprekers is
naar de luisteraar gekeerd. Zie hiernaast.
De opstelling van de achter luidsprekers is afhan-
kelijk van de eisen die uw specifieke systeem stelt.
Gebruikt u alleen de in de AVR 255/ AVR 355 inge-
bouwde versterkers, dan dienen de achter surround
luidsprekers tegen de achterwand gemonteerd te
worden, als aangegeven in de tekening linksonder.
Opstelling tegen de achterwand is ook mogelijk
kan ook in plaats van opstelling tegen de zij-
wand bij 5.1 systemen, in gevallen waarin het
niet praktisch is de hoofd surround luidsprekers
aan de zijkant in de kamer op te stellen.
In een 7.1 systeem zijn zowel surround luidspre-
kers aan de zijkant als aan de achterzijde nodig.
Het centrum van de luidsprekers is naar de luis-
teraar gekeerd. Zie hiernaast.
Surround Achter luidsprekers zijn nodig bij een vol-
ledig 7.1 systeem en kunnen tevens gebruikt wor-
den in een 5.1 kanaals systeem als een alternatief
wanneer het niet goed mogelijk is de hoofd sur-
round luidsprekers aan de zijkant van de kamer op
te stellen. Deze luidsprekers kunnen tegen de ach-
terwand worden geplaatst, achter de luisterpositie.
Net als bij de zijluidsprekers dient het hart van de
luidspreker op de luisteraar gericht te zijn. De luid-
sprekers niet meer dan twee meter achter de luis-
terpositie opstellen.
De AVR 255/ AVR 355 kan geconfigureerd worden
voor 5.1 of 7.1 kanalen weergave, maar niet voor
6.1 kanalen. Bij weergave van 6.1 materiaal of
een 6.1 kanalen functie wordt het signaal voor
het surround achter kanaal weergegeven via de
Surround Achter Links en Rechts Luid -
spreker uitgangen
O
. Door slechts één luidspre-
ker op deze uitgangen aan te sluiten, mist u niet
alleen de 7.1 surround functies zoals Logic 7,
maar het conflicteert ook met de EzSet/EQ luid -
spreker opzet en kalibratie als beschreven op
pagina 22. Het kan ook tot overbelasting leiden
van de surround achter versterkers en voedingen.
A) Opstelling van de front luidsprekers bij een
TV-toestel of een projector achter het scherm.
Minimaal 15 cm van het plafond
Minimaal 60 cm