Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
BEDIENING 31
Bediening
Meerkanalen Disc-Speler met
HDMI:
• Verbind de HDMI-uitgang van de speler met
één van de HDMI-ingangen van de AVR. Andere
verbindingen zijn niet nodig.
• Wijs de HDMI-ingang aan een video- èn audio
Ingang toe via het menu From Source (van
bron) in het Bronkeuze menu.
Meerkanalen Disc-Speler met HDMI die
geen meerkanalen audiosignaal afgeeft
via HDMI:
• Verbind de HDMI-uitgang van de speler en de
meerkanalen analoge audio-uitgang met één
van de HDMI-ingangen van de AVR en met de
6/8-Kanalen Analoge Audio Ingang van de
AVR.
• Wijs de HDMI-ingang toe aan zowel de Audio
als de Video Ingang via het menu From Source
(van bron) in het Bronkeuze menu.
• Wijs de 6/8-Kanalen Audio Ingang toe aan de
Audio Auto Polling instelling in het Bronkeuze
menu.
• Bij het luisteren naar DVD-Video discs, CD’s of
ander materiaal met standaard definitie digitale
audio hoeft u niets te doen, zolang de HDMI
Ingang wordt toegewezen aan de Audio
Ingang van de Bron instelling.
• Bij het luisteren naar high-resolutie meerkana-
len discs zal de Auto Polling functie van de AVR
automatisch omschakelen naar de meerkanalen
audio-ingang.
Meerkanalen disc-speler zonder HDMI-uit-
gang of een beeldscherm zonder HDMI-
ingang:
• Verbind de component video uitgang van de
speler met een Component Video Ingang op de
AVR. Afhankelijk van de eigenschappen van de
speler en uw beeldscherm, dient u wellicht een
composiet of een S-video verbinding te gebrui-
ken.
• Verbind de digitale audio-uitgang van de speler
met de overeenkomstige beschikbare digitale
audio-ingang op de AVR.
• Verbind de meerkanalen analoge audio-uit-
gang met de 6/8-Kanalen Analoge Audio
Ingang van de AVR.
• Wijs de juiste audio en video ingangen toe aan
zowel de Audio als de Video Ingang via het
menu From Source (van bron) in het Bronkeuze
menu.
• Wijs de 6/8-Kanalen Audio Ingang toe aan de
Audio Auto Polling instelling in het Bronkeuze
menu.
• Bij het luisteren naar DVD-Video discs, CD’s of
ander materiaal met standaard definitie digitale
audio hoeft u niets te doen, zolang de HDMI
Ingang wordt toegewezen aan de Audio
Ingang van de Bron instelling.
• Bij het luisteren naar high-resolutie meerkana-
len discs zal de Auto Polling functie van de AVR
automatisch omschakelen naar de meerkanalen
audio-ingang.
Opmerking: de 6/8-Kanalen Ingang stuurt de
binnenkomende signalen direct naar de volume-
regelaar zonder ze te digitaliseren of te bewer-
ken. Configureer de bass management instellin-
gen (b.v. luidsprekergrootte, vertraging en uit-
gangsniveau) op de bron om aan te passen bij de
instellingen die EzSet/EQ heeft geprogrammeerd
en die opgeroepen kunnen worden in het
Speakers Setup menu (zie onder Speciale Functies
– Advanced Functions). Raadpleeg de handlei-
ding van de meerkanalen speler voor nadere
informatie.
6-Kanalen/8-Kanalen Directe
Ingang
De 6/8-Kanalen Analoge Audio Ingang wordt
gebruikt met bepaalde meerkanalen discs, zoals
DVD-Audio, HD-DVD, SACD en Blu-ray Discs op
een speler die de audiosignalen decodeert en
afgeeft via de meerkanalen analoge uitgang
maar niet via de HDMI-uitgang.
Instellingen en Gebruik
Hoofd telefoon
• Stel het volume naar wens in met volume
1
op het frontpaneel of volume hoger/lager
P
op de afstandsbediening.
• Om alle luidsprekers tijdelijk uit te schakelen
druk u op de toets muting
R
. Dit zal het sig-
naal naar alle luidsprekers en de hoofd telefoon
onderbreken, maar heeft geen invloed op een
lopende opname of kopiëren. Wanneer het sys-
teem in Mute staat (geluid uitgeschakeld), ver-
schijnt het woord MUTE in de Display
#
. Druk
nogmaals op Mute
R
om naar normaal gebruik
terug te keren.
• Om alleen te luisteren sluit u een hoofd telefoon
met 6,3 mm stereo jackplug aan op de hoofd -
telefoonuitgang
4
op het front paneel. Denk
er aan dat het woord
DOLBY H:DH in de
Display
#
verschijnt en alle luidsprekers wor-
den uitgeschakeld zodra de hoofdtelefoon is aan-
gesloten. Wanneer de plug wordt uitgetrokken
zullen de luidsprekers weer ingeschakeld worden.
• Wanneer de hoofdtelefoon in gebruik is, kunt u
de Dolby Headphone functie gebruiken wat meer-
ruimte geeft aan het luisteren met hoofdtelefoon.
Druk op Surround Functie
%
op het frontpa-
neel om te schakelen tussen Dolby Headphone en
Bypass (passeren) afhankelijk van uw bedoeling.
Keuze Surround Functies
Eén van de belangrijkste eigenschappen van de
AVR 255/ AVR 355 is de mogelijkheid een volle-
dig meerkanaals surround klankbeeld weer te
geven van digitale bronnen, analoge matrix geco-
deerde programma’s en standaard stereo en zelfs
mono programma’s.
De keus van een surround functie is een persoon-
lijke zaak, net als het type programmamateriaal
dat wordt gekozen. Zo dienen CD’s, films en TV-
programma’s die het logo van een van de belang-
rijke surround processen dragen, Dolby Surround
bijvoorbeeld, afgespeeld te worden in de Dolby
Pro Logic II en IIx Movie (bij films) of Music (met
muziek) surround functie, met een DTS Neo:6
functie of met de exclusieve Harman Kardon
Logic 7 Movie functie, om een volledige 5.1
kanaals weergave, of zelfs (met Logic 7 en DTS
NEO:6) 7.1 kanaals surround weergave van sur-
round gecodeerde programma’s, met een stereo
links en rechts achter signaal, precies zoals het
was opgenomen.
VIDEO PROBLEMEN EN TIPS
Wanneer een videobron speelt en er is geen
beeld:
• Controleer of de bron is gekozen waaraan
de video-ingang is toegewezen.
• Controleer de kabels op fouten of defecten.
• Controleer of de juiste video-ingang is geko-
zen op het beeldscherm (TV).
• Druk op Resolution (resolutie) op het front-
paneel om te controleren of de juiste uit-
gangsresolutie is gekozen en kies zonodig
de correcte resolutie voor uw beeldscherm
bij een analoog signaal.
Extra tips voor systemen die HDMI gebruiken:
• Schakel alle apparatuur uit (inclusief TV, AVR
en bronapparatuur).
• Neem de HDMI-kabels los en begin met die
tussen de TV en de AVR en dan de kabels
tussen de AVR en alle bronnen.
• Sluit dan de kabels van de bronnen zorgvul-
dig op de AVR aan en verbind als laatste de
kabel van de AVR met de TV.
• Schakel de apparaten in deze volgorde in:
TV, dan de AVR en dan de bronnen.