Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
10 AANSLUITINGEN
Aansluitingen
O
Surround Achter/Meerkamer
Luidsprekeruitgangen: deze luidsprekeruit-
gangen worden gewoonlijk gebruikt om de
surround achter links/rechts luidsprekers in een
7.1 systeem te voeden. Ze kunnen echter ook
gebruikt worden om de luidsprekers in een ande-
re zone te sturen met het signaal dat is gekozen
voor een meerkamersysteem.
Om de uitgang te wijzigen van de standaard
Surround Achter naar Meerkamer Uitgang dient
een instelling in het
MEERKAMER MENU van
het OSD (in-beeld) systeem worden veranderd.
Zie pagina 35 voor meer informatie voor het
configureren van deze luidsprekeruitgang. Bij
normaal surround gebruik zijn bruin en zwart de
surround achter positieve (+) en negatieve (-)
aansluitingen en tan en zwart aansluitingen zijn
de surround achter rechts positieve (+) en
negatieve (-) aansluitingen.
Voor meerkamer toepassing verbindt u de bruine
en zwarte SBL aansluitingen met de rode en
zwarte aansluitingen van de linker luidspreker in
de andere zone en de tan en zwart SBR aan -
sluitingen met de rode en zwarte aansluitingen
van de rechter luidspreker in de andere zone.
P
Video 1 video-uitgang: verbind deze
uitgangen met de RECORD/INPUT composiet of
S-video ingang van een VCR.
Q
Video 1 video-ingang: verbind deze
ingangen met de PLAY/OUT composiet of
S-video uitgangen van een TV of andere
videobron.
R
Optisch digitale ingangen: verbind de
optisch digitale uitgang van een DVD-speler,
HDTV ontvanger, de uitgang van een geschikte
geluidskaart voor MP3 files of streams, LD-speler,
MD-speler of CD-speler met deze ingangen. Het
signaal kan een Dolby Digital, DTS, 2-kanaals
MPEG1 signaal zijn, dan wel een standaard PCM
digitale bron.
S
Analoge Audio Ingang 4: verbind deze
aansluitingen met de PLAY/OUT audio-uitgan-
gen van een TV of een andere audio- of video-
bron.
T
Video 2 video-ingang: verbind deze ingan-
gen met de PLAY/OUT composiet of
S-video uitgangen van een tweede VCR of
andere videobron.
U
In- en Uitgang IR Afstandsbediening:
wanneer de IR-sensor van de AVR geblokkeerd is
door een kast of andere obstakels, kan een exter-
ne sensor worden gebruikt. Verbind de uitgang
van de sensor met de Ingang Afstandsbediening.
De Uitgang is bedoeld voor het leveren van het
signaal van de afstandsbediening aan andere op
afstand bestuurde apparaten. Verbind deze uit-
gang met de ‘IR-IN’ ingang op andere Harman
Kardon of andere geschikte apparaten.
V
Zone 2 IR Ingang: verbind de uitgang van
een IR-sensor in een andere kamer met deze
aansluiting om het meerkamersysteem van de
AVR te bedienen.
W
Voorversterkeruitgang: verbind deze aan-
sluitingen met een extra externe eindversterker
voor toepassingen waarbij meer vermogen
nodig is.
X
HDMI Uitgang: verbind deze geschikt
uitgang met de HDMI ingang op een geschikte
van HDMI voorzien videoscherm.
Y
Video 3 video ingang: verbind deze ingan-
gen met de PLAY/OUT composiet of
S-video uitgangen van een VCR of andere video-
bron.
Z
Analoge Audio Ingang 3: verbind deze
ingangen met de PLAY/OUT audio uitgangen
van een VCR of andere videobron.
a
HDMI Ingangen: verbind de HDMI uitgang
van videobronnen met een DVD-speler, settop box
of HDTV tuner op één van deze aansluitingen.
b
Zone 2 Uitgang (alleen AVR 355): sluit
hierop extra audio eindversterkers aan om in een
andere kamer naar de voor het meerkamersys-
teem gekozen bron te kunnen luisteren.
c
A-BUS: verbind deze aansluiting met een
extra A-BUS gecertificeerde afstandsbediening of
versterker om zo de meerkamer faciliteiten van
de AVR uit te breiden. Zie pagina 21 voor meer
informatie over A-BUS.
d
IR Afstandsbediening Signaal Uitgang
(alleen AVR 355): op deze uitgang staat het
complete signaal zoals dat wordt ontvangen op
de Afstands bedienings sensor
Ó
dan wel via
de Afstands bedienings ingang
U
inclusief de
draaggolf die is verwijderd van signalen op de
Afstands bedieningsuitgang
U
. Gebruik
deze uitgang om IR afstandsbedieningssignalen
naar de ingang van geschikte apparaten te stu-
ren via directe verbindingen, dan wel externe IR
zenders. Twijfelt u welke van de twee IR
Uitgangen gebruikt moet worden, raden we u
aan met uw leverancier te overleggen of met de
leverancier van de extra te besturen apparatuur.
e
Component Video Ingang 3 (alleen AVR
355): deze ingang kan met elke bron worden
gebruikt die is voorzien van analoge Y/Pr/Pb of
RGB component video uitgangen. Gebruik deze
ingang alleen wanneer geen HDMI-verbinding
mogelijk is.
f
A-BUS IR Uitgang (alleen AVR 355): deze
uitgang geeft het signaal van de afstandsbedie-
ning zoals dat wordt ontvangen van een A-Bus
eenheid door. Zo kunnen andere producten van
Harman Kardon via de “IR IN” verbindingen op
de AVR worden aangesloten en via een A-Bus
eenheid vanuit een andere kamer worden
bediend.
g
Hoofd Netschakelaar: druk op deze toets
ON om de AVR in te schakelen. Is de schakelaar
ingedrukt ON, dan staat het apparaat in standby,
wat wordt aangegeven door de amber LED
3
.
Wanneer deze toets NIET ingedrukt is, werkt het
apparaat niet. Om het apparaat geheel uit te
schakelen en ook de afstandsbediening te blok-
keren, deze schakelaar indrukken zodat deze
naar buiten komt en het woord ‘OFF’ (uit) op de
bovenzijde van de schakelaar zichtbaar wordt.
Opmerking: Laat deze schakelaar normaal
gesproken in de positie ON (aan) staan.
Dankzij de krachtige processor van de AVR kun-
nen maximaal drie van HDMI-aansluitingen voor-
ziene bronnen op de HDMI-ingangen via één
enkele kabel worden aangesloten met als voor-
deel een superieure digitale audio- en videover-
binding. Wanneer uw beeldscherm niet geschikt
is voor HDMI, dient de bron te worden verbon-
den met een van de andere ingangen en kiest u
een coax of optische digitale audio-ingang en
een analoge video-ingang. Zie onder
Aansluitingen en Installeren voor nadere infor-
matie.
Wanneer uw beeldscherm wel een HDMI-ingang
heeft maar sommige bronnen uitsluitend over
analoge video-uitgangen beschikken, kunt nog
steeds de HDMI videoverbinding naar het beeld-
scherm gebruiken; de AVR zal de analoge video-
signalen automatisch omzetten naar het HDMI-
formaat.
Opmerking over videoverbindingen: bij het
aansluiten van een video-apparaat zoals een
VCR, DVD-speler, satellietontvanger, kabel settop
box, personal videorecorder of een videospelletje
op de AVR 255/ AVR 355, kunt u de composiet of
S-video aansluiting gebruiken, maar niet beide
tegelijk.