Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
ZONE 2 AFSTANDSBEDIENING 13
Zone 2 afstandsbediening (Zone 2 Remote Control only with AVR 355)
A Uitschakelen
B AVR Instellingen
C Terug/Verlaten
D Ingangskeuze
E Menu Navigatie
F Volume hoger/lager
G Muting
H Loopwerkfuncties
I Sluimerfunctie
J Informatie over Instellingen
K Menu
L OK
M Zonekeuze
Opmerking: wordt de Zone II.2 afstands -
bediening in dezelfde kamer gebruikt als de
AVR, dan worden de functies van de AVR en de
geschikte Harman Kardon apparaten in die
kamer bestuurd als hiervoor beschreven. Wordt
de Zone II afstandsbediening in een tweede
kamer via een sensor op Zone 2 IN
V
gebruikt, dan zullen de transporttoetsen de func-
ties van andere apparaten in de centrale kamer
besturen. De toetsen voor inschakelen,
bronkeuze, volume, muting en de tuner zullen de
bron en het volume voor Zone II besturen, als
aangesloten op multi uitgang
b
. Zie pagina
35 voor volledige informatie over het gebruik
van het meerkamersysteem.
De Zone II afstandsbediening kan in dezelfde
kamer worden gebruikt waar de AVR staat, of in
een andere kamer met een extra in frarood sen-
sor die verbonden is met de ingang Zone 2 IN
V
van de AVR of een A-Bus apparaat.
A Uitschakelen: in dezelfde kamer waar de
AVR staat drukt u op deze toets om op standby
te schakelen. Gebruikt in een andere kamer met
een sensor die is verbonden met de ingang
Zone 2
V
schakelt deze toets het meerkamer-
systeem uit.
B Instellingen: activeert informatiemenu van
de AVR.
C Terug/Verlaten: druk op deze toets om
terug te gaan naar het voorgaande menu of een
menu te verlaten.
D Ingangskeuze: druk op deze toetsen om
een ingang te kiezen voor de AVR 255/ AVR 355.
E Menu Navigatie: gebruik deze toetsen
om in het menusysteem van de AVR 255/
AVR 355 naar boven, beneden, links of rechts te
gaan.
F Volume hoger/lager: regelt het volume in
de kamer waar de AVR staat. In de andere
kamer wordt het volume in die kamer geregeld,
via een sensor in verbinding met de Zone 2
V
aansluiting.
G Muting: indrukken om het geluid in de
kamer waar de AVR staat tijdelijk uit te schake-
len. In een andere kamer die via de Zone 2
V
aansluiting is verbonden wordt het signaal van
de andere kamer onderbroken. Nogmaals
indrukken om het oorspronkelijke niveau weer te
herstellen.
Belangrijk: ongeacht in welke kamer de Zone II
afstandsbediening wordt gebruikt, net als bij de
afstandsbediening voor de Centrale Kamer is het
belangrijk altijd eerst op de Ingangskeuze D
te drukken om het apparaat te kiezen dat u wilt
bedienen voordat u dat kunt veranderen.
H Loopwerktoetsen: deze toetsen hebben
geen enkele functie voor de AVR, maar kunnen
wel geprogrammeerd worden voor het voor-
waarts/achterwaarts afspelen van een breed
scala aan Harman Kardon CD- of DVD-spelers,
en audio- of videocassetterecorders.
A
B
C
D
E
F
H
G
I
J
K
L
M