Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
Voor component video is het de hoogste resolutie
waarbij een beeld zichtbaar is.
Opmerking: wanneer het beeldscherm een DVI-
ingang heeft die is verbonden met de AVR via een
HDMI > DVI adapter, zal het beeld vervormd zijn
wanneer het beeldscherm niet voor HDCP
geschikt is. In dat geval dient een andere
videoverbinding te worden gebruikt (component,
composiet of S-video).
Resolutie van de bron: deze regel is alleen
informatie en geeft het videoformaat (NTSC of
PAL) aan van de bron.
Adjust Lip Synch (corrigeren synchroniteit):
gebruik deze instelling om beeld en geluid
synchroon te laten lopen wanneer het niet
lipsynchroon loopt. Zo’n probleem kan ontstaan
wanneer het videodeel van een signaal een
bewerking heeft ondergaan bij de opname of in
de monitor waardoor het ten opzichte van het
geluid wordt vertraagd. Kies deze regel om Lip
Sync op te roepen en zodat u het beeld kunt zien
en het geluid kunt horen. Met M/N kunt u het
geluid nu maximaal 180 ms vertragen. Zie
afbeelding 3.
Afbeelding 3 – Instellen Synchroniteit
Change Name (naam wijzigen): gebruik deze
regel om de naam van een bron in de display te
wijzigen. Dat kan handig zijn wanneer de bron
van een ander type is dan de beschikbare bron
aanduidingen. Kies deze regel en scroll met
K/L door de letters A t/m Z. Zodra de
gewenste letter verschijnt gaat u met N naar de
volgende positie. Verplaats de cursor nogmaals
om een spatie te creëren. Heeft u de naam
gereed, druk dan op OK om te bevestigen. De
naam wordt gebruikt op het frontpaneel om de
bron aan te duiden en verschijnt naast de
oorspronkelijke naam, b.v. DVD, in het in-beeld
menusysteem. U kunt de bewerking afbreken
zonder wijzigingen aan te brengen door op
Terug/Verlaten O te drukken.
Audio Input Polling (audio doorschakelen):
gebruik deze instelling wanneer zowel analoge
als digitale audioverbindingen zijn gemaakt van
een bron naar de AVR. Wanneer geen signaal
aanwezig is zal de AVR automatisch de analoge
aansluiting kiezen.
Dit kan belangrijk zijn bij sommige oudere kabel
televisie systemen die bepaalde kanalen met
analoge audio en andere met digitale audio
uitzenden. Het is ook belangrijk voor het maken
van analoge opnamen van tegen kopiëren
beveiligde digitale bronnen. Het kan lastig zijn
wanneer geen analoge audioverbinding is
gemaakt en weergave wordt gestopt zodra het
audiosignaal wegvalt.
Wanneer een analoge audioverbinding is
gemaakt, kies dit dan hier. Zo niet, kies dan Off
(uit) en de AVR zal altijd de digitale verbinding
kiezen.
Zone 2 Audio: wanneer een meerzone systeem
is aangesloten en in gebruik, bepaalt deze
instelling de bron voor de andere zone. Kies een
audio-ingang of de tuner. Digitale audio is niet
beschikbaar voor het meerzone systeem en
evenmin enig type video.
Gebruik Terug/Verlaten O om naar de
Bronkeuze regel (Setup Source) in het hoofdmenu
terug te gaan. Druk op OK en kies de volgende
bron om te configureren. Wanneer alle bronnen
zijn geconfigureerd drukt u weer op Terug/
Verlaten O om alle menu’s te verlaten.
U bent nu gereed om van uw nieuwe receiver te
gaan genieten!
Luidspreker Opzet
Met EzSet/EQ wordt het systeem in een fractie
van de normale tijd gekalibreerd en met een
nauwkeurigheid die alleen met kostbare meetap-
paratuur en tijdrovende procedures haalbaar is.
Op die manier bereikt uw nieuwe receiver opti-
male prestaties ongeacht de luidsprekers die u
gebruikt en in elke kamer, hoe groot of klein ook.
Wij raden u aan voor het kalibreren van uw sys-
teem EzSet/EQ te gebruiken en wanneer u enige
instelling zelf wilt maken, dan wel de door
EzSet/EQ gemaakte instelling wilt corrigeren, of
corrigeer de instellingen gemaakt door EzSet/EQ
door de aanwijzingen op te volgen.
Afbeelding 4
Stap 1: voor EzSet/EQ is een zo gering mogelijk
stoorniveau in de kamer noodzakelijk om te voor-
komen dat de metingen van de signalen van de
AVR tijdens het instellen worden beïnvloed.
Schakel alle huishoudelijke en andere apparatuur
uit en vermijd elk geluid tijdens het instellen.
Stap 2: de EzSet/EQ microfoon wordt op oor-
hoogte geplaatst op de gebruikelijke luisterposi-
tie, dan wel in het centrum van de kamer als het
om een groot luistergebied gaat. Het kan prak-
tisch zijn een fotostatief te gebruiken voor stabie-
le opstelling van de EzSet/EQ op de juiste hoogte.
De microfoon heeft daarvoor een schroefopening
in de bodem.
Stap 3: verbind de EzSet/EQ met de
Hoofdtelefoon Uitgang
4
van de AVR 255/
AVR 355 via de bijgeleverde 1/4" jackplug adap-
ter. De microfoonkabel is ca. 7 meter lang wat in
de meeste gevallen lang genoeg is. Zonodig kan
de kabel verlengd worden met een in de handel
verkrijgbaar verlengsnoer. Toch raden we het
gebruik van een verlengsnoer niet aan, daar het
resultaat er negatief door kan worden beïnvloed.
Stap 4: nadat de microfoon correct is gepositio-
neerd en aangesloten , gaat u verder met de
Luidspreker menu’s door eerst op AVR
Instellingen
Y
om het hoofdmenu op te roe-
pen. Druk vervolgens op
/
¤
F
om de
Speaker Setup (luidspreker) knop marke-
ren en druk op OK X om de
SPEAKER
SETUP MENU
(luidspreker configuratie) te
openen. Druk op
¤
F
om de regel
Automatic Setup - EzSet/EQ te
kiezen en druk op OK X om naar het volgende
menu te gaan (Afbeelding 5).
Afbeelding 5
Stap 5: het eerste menu van het EzSet/EQ sys-
teem vraagt u de microfoon aan te sluiten. Heeft
u dat nog niet gedaan, verbind dan de microfoon
met de Hoofdtelefoon Uitgang
4
als aange-
geven in stap 2 en 3. Zodra dat gebeurd is ver-
plaatst u de cursor naar
Continue (door-
gaan) en u drukt op OK X. Wilt u niet verder
gaan met het instellen van EzSet/EQ, drukt dan
op
/
F
5
om Cancel te markeren en druk
op OK X om naar
SPEAKER SETUP terug
te keren.
22 SYSTEEMCONFIGURATIE
Systeemconfiguratie