Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
4 VEILIGHEID
Veiligheid
Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby
Digital EX en Dolby Pro Logic
®
II en IIx
Decoders, en het volldige pakket DTS
®
functies, inclusief DTS-HD Master Audio,
DTS-HD en DTS-ES
®
6.1 Discrete & Matrix
Zeven kanalen high-current versterking
en twee kanalen toewijsbaar aan
surround achter of meerkamer toe -
passingen
De exclusieve Logic 7
®
van
Harman Kardon, samen met de keuze uit
diverse Dolby Virtual Speaker
processing bij gebruik van slechts twee
luidsprekers
Dolby Headphone voor een open en
ruimtelijk geluidsbeeld bij gebruik van
een hoofdtelefoon
Het moderne EzSet/EQ
van
Harman Kardon configureert de luidspre-
kerinstellingen automatisch en stelt de
kamerequalizer in voor een gemakkelijke,
snelle en nauwkeurige systeemopzet
HDMI met audio/video processing,
opschalen naar 720p/1080p doorlaat en
correctie voor grotere kabellengten zon-
der achteruitgang van het signaal
Drie HDMI™ 1.3a en drie (twee op de
AVR 255) toewijsbare analoge compo-
nent ingangen met grote bandbreedte
om te kunnen werken met de nieuwste
high-definition videobronnen
Analoge A/V Ingangen op de voorzijde.
Digitale ingangen op de voorzijde voor
gemakkelijk aansluiten van draagbare
digitale apparatuur en de nieuwste
videospelletjes
Verbindt een geschikte Apple
®
iPod
®
met
de Harman Kardon (extra) voor
laden, weergave en besturing (alleen
AVR 355)
Alle ingangen kunnen benoemd worden
(uitgezonderd tuner)
Talloze digitale ingangen en uitgangen
Volledig in kleur, high-definition, meerta-
len in-beeld menu en display systeem
Instelbare A/V Sync vertraging voor elke
ingang zorgt voor lipsynchrone digitale
programma’s en video-opnamen
6-Kanalen/8-kanalen directe ingang voor
gebruik van toekomstige audioformaten
Uitgebreide laagprocessing, inclusief vier
afzonderlijke wisselfiltergroepen
Uitgebreide meerkamer opties, inclusief
een standaard Zone II, toewijsbare ver-
sterkerkanalen en A-BUS Ready
®
functie
voor luisteren naar een andere bron in
een andere zone (alleen AVR 355)
Afstandsbediening met ingebouwde
codes
Belangrijke veiligheidsinformatie
LEES DIT VOORDAT U HET
APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT
Installeer dit apparaat niet in een afgesloten
ruimte zoals een kast of iets dergelijks - en
achterzijde minimaal 10 cm ruimte vrij. Houd het
apparaat uit direct zonlicht, uit de buurt van
warmtebronnen, trillingen, stof, vocht en/of
koude.
Vermijd opstelling op een plaats waar er iets op
kan vallen of het apparaat kan worden bloot-
gesteld aan lekkende of spattende vloeistoffen.
Zet de volgende dingen nooit op de tuner:
– Brandende objecten (b.v. kaarsen) daar dat
brand kan veroorzaken, het apparaat kan
beschadigen en tot letsel kan leiden.
– Vazen met vloeistof die om kunnen vallen en zo
elektrische schokken kunnen veroorzaken en
het apparaat beschadigen.
Dek het apparaat niet af met kranten, een tafelk-
leed of iets anders dat de ventilatie belemmert.
Doordat de temperatuur in het inwendige dan
oploopt, kan brand ontstaan en letsel worden
toegebracht.
Stel het apparaat op in de nabijheid van een stop-
contact waar de stekker gemakkelijk te bereiken
is.
Dit apparaat is niet gescheiden van het lichtnet
zolang de netschakelaar op de achterzijde op ON
(aan) staat. Die toestand noemen we standby en
daarin wordt slechts een minimale hoeveelheid
stroom opgenomen.
WAARSCHUWING
OM HET RISICO OP BRAND OF ELEK -
TRISCHE SCHOKKEN TE VER MINDEREN HET
APPARAAT NOOIT BLOOTSTELLEN AAN
VOCHT OF REGEN.
Controleer netspanning voor gebruik
Uw nieuwe AVR is ontworpen voor gebruik met
220 - 240 volt wisselspanning. Sluit u de receiver
op een andere netspanning aan dan waarvoor
deze is bedoeld, dan kan dit gevaarlijk zijn en
zelfs brand ontstaan. Bovendien kan de receiver
hier door beschadigd worden.
Heeft u vragen heeft over de juiste netspanning
voor dit specifieke model of over de netspanning
in uw omgeving, raadpleeg dan eerst uw
leverancier voordat het apparaat met het lichtnet
verbindt.
Gebruik geen verlengsnoeren
Gebruik het apparaat alleen met het vaste net-
snoer. Het gebruik van verlengsnoeren met dit
product wordt afgeraden. Leg, net als bij andere
elektrische apparaten, het netsnoer niet onder
vloerbedekking of tapijten en zet er geen zware
voorwerpen op. Een beschadigd netsnoer onmid-
dellijk door een erkende technische dienst laten
vervangen door een exemplaar dat aan de
fabrieksspecificaties voldoet.
Ga voorzichtig met het netsnoer om
Wanneer u het netsnoer uit het stopcontact
neemt, trek dan altijd aan de stekker en niet aan
het snoer. Wanneer het apparaat voor langere tijd
niet zal worden gebruikt, neem dan de stekker uit
het stopcontact.
Open de behuizing niet
In dit product bevinden zich geen onderdelen die
door de gebruiker gerepareerd kunnen worden.
Bij het openen van de behuizing kunt u een schok
oplopen en wijzigingen aan het product zullen de
garantie ongeldig maken. Mocht water of een
metalen voorwerp zoals een paperclip, een nietje
of iets dergelijks in het apparaat terechtkomen,
neem dan de stekker direct uit het stopcontact en
raadpleeg een erkende reparateur.
WAARSCHUWING
KANS OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN. NIET OPENEN
LET OP: VERMIJD HET RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN. OPEN NOOIT ZELF DE BEHUIZING. IN HET APPARAAT
BEVINDEN ZICH GEEN ONDERDELEN DIE DOOR DE GEBRUIKER ZELF KUNNEN WORDEN ONDERHOUDEN,
GEREPAREERD EN/OF VERVANGEN. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN GEKWALIFICEERDE TECHNICI.
WAARSCHUWING: VERKLEIN BRANDGEVAAR EN DE KANS OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN; STEL HET APPARAAT NIET
BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.
Het symbool van de bliksemschicht met
pijlpunt en een gelijkzijdige driehoek
waarschuwt de gebruiker voor de aan-
wezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke
voltages binnen in de behuizing van het
apparaat. Deze voltages kunnen elek-
trische schokken veroorzaken.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige
driehoek waarschuwt de gebruiker voor
de aanwezigheid van belangrijke infor-
matie aangaande onderhoud en service
in de gebruiksaanwijzing.