Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
BEDIENING 33
Bediening
Voor DTS-ES materiaal wordt de binnenkomende
bitstream aangegeven als 3/3/.1 ES-ON.
Wanneer een PCM-signaal wordt ontvangen
verschijnt de aanwijzing PCM gevolgd door de
sampling van het signaal (32, 44,1, 48 of 96 kHz)
in de display.
Daarnaast geeft de Luidspreker/Kanaal Ingang
Indicatie aan welk aantal kanalen discreet
werden gedecodeerd uit het signaal door een
letter in het luidsprekerkader aan te geven. Een
lijn verbindt de SBL en SBR kaders wanneer een
6.1-kanalen signaal wordt aangetroffen, om aan
te geven dat deze beide luidsprekers hetzelfde
signaal krijgen. De letter knipperen wanneer
geen signaal aanwezig is, zoals bij een DVD die is
gepauzeerd.
Luidspreker/Kanaal Ingang
Indicaties
Wanneer slechts twee kanalen – links en rechts
– aanwezig zijn, kunnen de analoge functies
worden gebruikt om het signaal naar de overige
kanalen te decoderen.
Afbeelding 14 – Surround Functies
Wilt u een ander surround formaat dan
oorspronkelijke decodering van het digitale
signaal, druk dan op Surround Functie om het
Surround Functie menu op te roepen (afbeelding
14).
De optie Auto Select (automatisch kiezen – eerste
regel) gebruikt de oorspronkelijke decodering,
d.w.z. Dolby Digital of DTS. Voor tweekanaals
materiaal gebruikt de AVR standaard de Logic 7
Movie functie. Geeft u de voorkeur aan een
andere surround bewerking, kies dan de
gewenste regel in het menu: Virtual Surround,
Stereo, Movie, Music of Video Game.
Elke regel is gekoppeld aan een standaard
surround functie:
Virtual Surround: Dolby Virtual Speaker
Referentie
Stereo: 7-kanalen stereo
Movie: Logic 7 Movie
Music: Logic 7 Music
Video Game: Logic 7 Game
U kunt elke regel desgewenst op een andere
surround functie instellen. De keuze van nieuwe
functies hangt af van het aantal luidsprekers in
uw systeem.
Virtual Surround: Dolby Virtual Speaker
Reference of Wide (breed)
Stereo: 2-kanalen stereo, 5-kanalen stereo of
7-kanalen stereo
Movie: Logic 7 Movie, DTS Neo 6: Cinema,
Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic IIx
Movie
Music: Logic 7 Music, DTS Neo 6: Music, Dolby
Pro Logic II Music, Dolby Pro Logic IIx Music
Video Game: Logic 7 Game, Dolby Pro Logic II
Game, Dolby Pro Logic IIx Game
Wanneer een van de Dolby Pro Logic II Music
functies is gekozen, is ook het Edit (aanpassen)
submenu toegankelijk. Dit submenu kan worden
gebruikt om speciale instellingen aan te passen
alleen in de Music functie: Center Width
(breedte), Dimension (dimensie) en Panorama.
Heeft u eenmaal de standaard surround functie
voor elk type programma geprogrammeerd, dan
kiest u voortaan telkens wanneer u de
automatisch door de AVR gekozen surround
functie wilt passeren, die regel in het Surround
Functie menu. De AVR kiest dezelfde surround
functie wanneer opnieuw dezelfde ingang wordt
gekozen.
Opmerking: Dolby Digital 2.0 signalen kunnen
ook een Dolby Surround code bevatten wat DS-
ON of DS-OFF indiceert, afhankelijk van het feit
of het 2-kanalen bitstream signaal uitsluitend
stereo informatie bevat of een downmix (naar
een kleiner aantal kanalen gemengd, b.v. van 6
naar 2) van een meerkanalen programma dat
door de Dolby Pro Logic decoder in de AVR kan
worden gedecodeerd. Standaard worden deze
signalen afgespeeld in Dolby Pro Logic IIx Movie,
maar u kunt zelf een andere Dolby surround
functie kiezen.
Surround Functies
De keuze van de Surround functie wordt bepaald
door het formaat van het binnenkomende
signaal, maar ook door persoonlijke voorkeur. Er
is niets op tegen te experimenteren met alle
beschikbare functies met elk binnenkomend
signaal. Aanvullende informatie over Dolby en
DTS functies vindt u op de wensites van
desbetreffende bedrijven: www.dolby.com en
www.dtsonline.com
In geval van twijfel raadpleegt u de hoes van de
DVD voor meer informatie over de surround
functies die op de disc beschikbaar zijn. Meestal
zijn niet essentiële stukken op de disc alleen
beschikbaar in Dolby Digital 2.0 (2-kanalen) of 2-
kanalen PCM. Wanneer het hoofdprogramma
wordt afgespeeld en de letters in de
Speaker/Kanalen Ingang indicaties lichten niet
voor alle luidsprekerposities op, kijk dan naar de
audio of talen instelmenu op de disc. Controleer
ook of de auido-uitgang van de DVD-speler op de
originele bitstream is ingesteld en niet alleen op
PCM. Controleer de instelling van de uitgang van
de DVD-speler door het afspelen te stoppen en
het menu van de DVD-speler te controleren.
Bepaalde surround functies zijn alleen
beschikbaar bij bepaalde ingangssignalen of
bitstreams. Voor elk binnenkomend signaal is
slechts een beperkt aantal surround functies
beschikbaar. Het komt niet voor dat alle surround
functies van de AVR 255/AVR 355 voor een
bepaald signaal, maar doorgaans is er een ruime
keuze voor een bepaald ingangssignaal.
Om een surround functie te kiezen, drukt u op
Surround Functie
SE
en kies Auto Select
(automatische keus) – AVR Selects Best Mode
(AVR kiest optimale functie), of verplaats de
blauwe markering naar andere opties: Virtual
Surround, Stereo, Movie, Music en Video Game.
Elk van deze vijf opties heeft weer verschillende
keuzemogelijkheden, toegankelijk via OK. (Zie
afbeelding 14).
Dolby Surround Instellingen
Voor de Dolby Functies zijn een paar extra
instellingen beschikbaar. Drie daarvan zijn alleen
actief wanneer de Dolby Pro Logic II of IIx Music
functies zijn gekozen. Zie afbeelding 15.
Afbeelding 15 – Dolby Pro Logic II/IIx Music
Instellingen
Center Breedte: deze instelling bepaalt hoe
stemmen klinken via de drie front luidsprekers.
Een groter cijfer (maximaal 7) focusseert het
vocale aandeel strikt op het center kanaal. Lage
cijfers verdelen het vocale aandeel meer over de
drie luidsprekers. Stel in met M/N.
Dimensie: deze instelling heeft invloed op de
diepte van de surround indruk en ‘verplaatst’ het
geluid naar de voor- of achterzijde van de kamer.
De instelling “0” is de neutrale standaard
instelling. “F 3” verplaatst het geluid maximaal
naar de voorzijde van de kamer; “R” verplaatst
het geluid maximaal naar de achterzijde. Gebruik
M/N om in te stellen.
Panorama: Met de Panoramafunctie
ingeschakeld wordt een deel van het geluid van
de front luidsprekers overgebracht naar de
L
C
LFE
R
SL
SR
SBL
SBR