Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
16 INSTALLEREN EN AANSLUITEN
Cable (kabel)/Sat, DVD, Media Server, Radio, TV,
Game (spelletjes) en AUX (extra). Elk van deze
toetsen correspondeert met een bron. Het veelzi-
jdige opzet van de AVR maakt vrijwel elke combi-
natie van audio- en videoverbindingen voor elke
bron mogelijk. Het doel van het installeren is aan
te passen aan elke bron, b.v. DVD-speler en
kabel-TV box met de juiste aansluitingen van de
AVR.
U kunt een bron verbinden met elke geschikte
ingang. Zie welke audio- en video-ingangen wor-
den gebruikt voor elk apparaat in de tabel A5 in
de bijlage. Tabel A1 geeft de standaard
toegewezen ingang aan, wat desgewenst kan
worden gewijzigd voor de actuele verbindingen
in uw systeem.
De exacte verbindingen die moeten worden
gemaakt, worden bepaald door de bron en het
beeldscherm (TV). Kies de optimale audio- en
videoverbindingen voor elke bron.
Verbindingen voor Analoge en
Digitale Ingangen
1. Verbind de analoge uitgang van een CD-speler
met één van de analoge audio-ingangen.
Opmerking: als de CD-speler zowel een vaste als
variabele audio-uitgang heeft, kunt u het beste de
vaste uitgang gebruiken, tenzij het signaal om wat
voor reden dan ook in niveau aangepast dient te
worden aan dat van andere bronnen.
2. Verbind de analoge Play/Out (weergave) aan-
sluitingen van een cassettedeck, MD, CD-R of
andere audiorecorder met de Analoge Audio
Ingang
2
. Verbind de analoge Record/In
(opname) aansluitingen van de recorder met de
Audio Uitgang
3
op de AVR.
3. Verbind de digitale uitgang van een digitale
bron zoals een CD of DVD speler of wisselaar,
videospelletje, digitale satellietontvanger, HDTV
ontvanger of digitale settop box, dan wel de uit-
gang van een geschikte computer geluidskaart
met de Optisch of Coax Digitale Ingangen
RN*&
. Wij raden u aan de coax digitale
audio-uitgang van de DVD-speler te verbinden
met Coax Digital Audio Ingang
N
daar die
ingang standaard is toegewezen aan de DVD
bron.
Wanneer uw DVD-speler een HDMI-aansluiting
heeft, dan heeft die de voorkeur.
Hoewel er geen op de AVR geen aangewezen
ingang is voor CD, PU (phono) of Audio, kunt u
een audiobron aan een beschikbare ingang toe-
wijzen, zoals TV (wanneer de Cable/Sat ingang
wordt gebruikt voor TV-uitzendingen), Game of
AUX.
Vervolgens kunt u de naam van de bron koppe-
len aan de toegewezen ingang zodat deze bij-
voorbeeld “AUX – CD” heet. (Denk er aan dat de
AVR voor PU geen ingang met RIAA correctie
bezit; u dient een platenspeler met ingebouwde
voorversterker, dan wel een losse voorversterker
te gebruiken.)
Opmerking: wanneer u wilt dat de digitale
bronfunctie ook beschikbaar is voor meerkamer
gebruik, dient u de analoge audio-uitgang te ver-
binden met een geschikte ingang op de AVR 255/
AVR 355, daar het meerkamersysteem niet in
staat is digitale signalen naar een andere zone te
brengen.
4. Verbind de Coax of Optische digitale uit-
gangen
A
op de achterzijde van de AVR met
de overeenkomstige digitale ingangen van een
CD-R of MiniDisc recorder.
5. Installeer de bij het apparaat geleverde MG
kamerantenne als hieronder aangegeven. Sluit
deze aan op de schroefklemmen AM en GND
0
.
6. Sluit de bijgeleverde FM-antenne aan op FM
(75 ohm) ingang
1
. De FM-antenne kan een
externe dakantenne, een draadantenne binnens-
huis zijn, of een aansluiting op het kabelsysteem.
Als de antenne is aangesloten via een lintkabel
van 300 ohm, dient een 300 ohm/75 ohm
adapter gebruikt te worden.
7. Verbind bij uitgeschakelde AVR 355 de extra
leverbare Harman Kardon naar
Digital Media Player (DMP)
8
.
Een geschikte Apple
®
iPod
®
kan in de
worden geplaatst om als audiobron te worden
gebruikt. Deze functie is alleen beschikbaar op
de AVR 355. De AVR 255 heeft in plaats daarvan
een STEREO JACK ingang waarop allerlei draag-
bare apparatuur kan worden aangesloten via de
hoofdtelefoonuitgang van het apparaat.
8. Sluit de luidsprekers aan op de front, centrum
en surround luidsprekeruitgangen
DEFO
.
Voor een optimale signaaloverdracht naar de
luidsprekers, adviseren wij luidsprekerkabels van
goede kwaliteit te gebruiken. Er zijn vele merken
kabels leverbaar en de keuze van een kabel kan
worden beïnvloed door de afstand tussen uw
luidsprekers en de receiver, het type luidsprekers
dat u gebruikt, uw persoonlijke voorkeur en
andere factoren. Uw leverancier of installateur
kan u helpen bij het kiezen van de juiste kabel.
Ongeacht het fabrikaat van de gebruikte kabel,
raden we u aan kabel te gebruiken bestaande uit
fijne meervoudige koperdraadjes en een doorsne-
de groter dan 2 mm
2
.
Kabel met een doorsnede van 1,5 mm
2
kan
gebruikt worden voor lengten korter dan 4
meter. Kabel met een doorsnede van 1 mm
2
of
minder wordt afgeraden vanwege verlies aan
vermogen teruglopen van de klank.
Bij het aansluiten van de luidsprekerkabels op de
juiste polariteit letten. Merk op dat de positieve
(+) pool van elke luidsprekeruitgang een specifie-
ke kleurcode draagt als aangegeven op pagina 8.
De meeste luidsprekers maken echter gebruik
van een rode aansluiting voor de plus (+).
Verbind de zwarte negatieve (-) pool van de
luidsprekers met de zwarte aansluitingen op de
versterker.
Opmerking: hoewel de meeste luidsprekerfabri-
kanten zich houden aan de industriële standaard
waarbij zwarte aansluitingen voor de negatieve
draad en rode voor de positieve draad worden
gebruikt, kunnen sommige fabrikanten van deze
configuratie afwijken. Om een goede fase en opti-
male prestaties te verzekeren, het typeplaatje op
uw luidspreker of de handleiding van de luidspre-
kers controleren op de polariteit. Als u niet weet
wat de polariteit van uw luidspreker is, vraag dan
uw leverancier om advies voordat u verder gaat
met de aansluiting, of raadpleeg de fabrikant/
importeur van de luidsprekers.
Gebruik ook bij voorkeur identieke kabellengten
voor het aansluiten van de luidsprekerparen.
Gebruik bijvoorbeeld dezelfde lengte voor de luid-
sprekers linksvoor en rechtsvoor en voor surround
links en surround rechts, ook als de luidsprekers op
verschillende afstanden van de AVR staan.
Installeren en Aansluiten