Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
38
VIDEO INSTELLINGEN
Video Instellingen Bijzondere functies
Bijzondere functies
De AVR 255/ AVR 355 is voorzien van een aantal
geavan ceer de functies, die het apparaat extra
flexibel maken. Ook al is het niet noodzakelijk
om deze extra’s altijd te gebruiken, toch bieden
zij vele extra keuzemogelijkheden, die u wellicht
goed van pas komen.
Systeem Instellingen
De AVR 255/AVR 355 heeft systeem instellingen
die de receiver gemakkelijker te bedienen maken
zonder dat dit effect heeft op de prestaties. Deze
instelling is toegankelijk via het Systeem
Instellingen menu wat wordt gekozen door op
AVR te drukken en de regel Systeem te kiezen.
Druk op OK om het menu Systeem Instellingen
op te roepen. Zie afbeelding 22.
Afbeelding 22 – Systeem Instellingen Menu
Front Panel Dimmer (display dimmer):
sommige mensen vinden de aanwijzingen op de
voorzijde tijdens het kijken hinderlijk. Op de AVR
255/AVR 355 kan de display worden gedimd en
zelfs geheel worden uitgeschakeld. Wanneer de
display is gedimd of gedoofd, keert de normale
helderheid terug zodra een toets wordt inge-
drukt, om na vijf seconden weer te dimmen of te
doven. Kies ON (aan) 100%voor volledige sterk-
te, gedimd 50% of 25% of kies Off (uit) om de
display te doven. De verlichting in de Volume
Regelaar dooft wanneer de display geheel of
gedeeltelijk is gedoofd, maar de Lichtnet
Indicatie blijft altijd aan ten teken dat de AVR is
ingeschakeld.
Algemene Instelling AVR
Volume Units (volume eenheid): kies of u
het volume in conventionele decibels wilt zien of
in een numerieke schaal van 0 tot 100. Gebruikt
u de decibel schaal dan is 0 dB het maximum
niveau en worden lagere niveaus aangegeven in
negatieve cijfers.
Volume Default en Volume Default Level
(standaard volume): deze beide instellingen
tezamen worden gebruikt om het volume te pro-
grammeren waarmee de AVR altijd zal inschake-
len. Dat voorkomt vervelende situaties als de
vorige gebruiker het volume erg hoog had staan.
Schakel Volume Default in en zet dan het
Volume Default Level op het gewenste startvolu-
me.
Color (kleur): deze instelling regelt de sterkte
van de kleuren in het beeld en kan worden inge-
steld tussen 0 en 100. Kies een instelling waarbij
mensen (huidkleur) en objecten er zo natuurlijk
mogelijk uitzien. Er is geen aanbevolen instelling
en er is niets tegen experimenteren.
Sharpness (scherpte): de scherpte kan wor-
den ingesteld van 0 tot 100. Wij raden u aan
deze instelling zo laag mogelijk te houden
omdat, anders dan u verwacht, een minder
scherp beeld helderder overkomt. Bovendien
vraagt extra scherpte ook meer videobewerking
wat weer kan leiden tot verminderde synchroni-
satie met het audiosignaal en visuele bijver-
schijnselen. Niettemin kan het geen kwaad met
deze instelling te experimenteren.
Audio Effecten
Afhankelijk van de eigenschappen van uw luis-
terruimte kan het nodig zijn sommige audio-
instellingen te wijzigen, zoals de klankregeling,
om de prestaties te verbeteren. Deze instellingen
zijn toegankelijk via het Audio Effects menu.
Druk op Audio Effects op het frontpaneel of op
de afstandsbediening en het menu als in afbeel-
ding 21 verschijnt. Het menu is eveneens toe-
gankelijk vanuit het Bronkeuze menu door op
Info Settings te drukken en de regel Audio
Effects te kiezen.
Opmerking: de instellingen in het Audio Effects
menu hebben effect op elke bron afzonderlijk.
Afbeelding 21 – Audio Effecten Menu
Klankregeling: deze instelling bepaalt of de
lage en hoge tonen regeling actief zijn.
Uitgeschakeld staan de instellingen op
‘Neutraal’ of ‘recht’. Ingeschakeld kunnen de
bassen en hoge tonen worden versterkt of
verzwakt, afhankelijk van de instelling. Wordt
een analoge bron gebruikt en is de 2-kanalen
stereo surround functie gekozen, dan wordt bij
uitgeschakelde klankregeling ‘Tone Control Off’
de analoge passeerfunctie gekozen en vindt
geen digitale bewerking van het analoge signaal
plaats.
Treble (hoge tonen): met M/N kunt u de
hoge tonen maximaal 10 dB versterken of
verzwakken wat u op de thermometerschaal
kunt aflezen. De standaard instelling is 0 dB in
het midden van de schaal.
Bass (lage tonen): met M/N kunt u de lage
tonen maximaal 10 dB versterken of verzwakken
wat u op de thermometerschaal kunt aflezen. De
standaard instelling is 0 dB in het midden van
de schaal.
LFE Trim is voor het afzonderlijk reduceren van
het subwoofer kanaal met maximaal 10 dB in
stappen van 1 dB, wanneer het algemene niveau
van de sub zoals ingesteld in de Speaker Setup
menu’s te luid is voor een specifieke bron.
Night Mode (nachtfunctie): wordt gebruikt
voor speciaal gecodeerde Dolby Digital
programma’s om het signaal te comprimeren
zodat de luide passages anderen niet storen en
de dialoog toch verstaanbaar blijft.
Off (uit): voor normaal afspelen.
Half: geeft matige compressie.
Full (volledig): biedt maximale compressie.
Wanneer u alle gewenste instellingen in het
Audio Effects menu heeft gemaakt, drukt u op
Audio Effects of op Terug/Verlaten om het menu
weer te verlaten.