Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
SYSTEEMCONFIGURATIE 25
Systeemconfiguratie
Aantal Luidsprekers
Verplaats de cursor naar de regel Number of
Speakers en druk op OK. Zie afbeelding 10.
Afbeelding 10 – Aantal Luidsprekers Menu
In het menu Aantal Luidsprekers worden alle luid-
sprekergroepen aangegeven.
Programmeer de juiste instelling voor elke groep:
ON (aan) wanneer de luidsprekers in het systeem
aanwezig zijn, OFF (uit) voor posities waar geen
luidsprekers zijn geïnstalleerd. De Front Links &
Rechts luidsprekers staan altijd op ON en dat kan
niet worden veranderd. Elke wijziging in de sys-
teem configuratie heeft effect op het totaal aan-
tal luidsprekers dat bovenin beeld wordt
aangegeven.
De instelling van de surround achter luidsprekers
heeft nog een derde optie: Zone 2. De AVR 255/
AVR 355 behoort tot de weinige receivers in zijn
klasse die geschikt is voor meerzone gebruik,
zodat een paar luidsprekers in een andere kamer
voor de luisteraars daar hetzelfde programma of
een ander kunnen weergeven. De toewijsbare
surround achter versterkerkanalen van de AVR
maken meerzone bediening makkelijke dan ooit
daar een externe eindversterker niet langer nodig
is. Kies eenvoudig op deze regel de Zone 2 optie
en verbind de Surround Back Speaker Outputs
met luidsprekers in de andere kamer. De hoofd
kamer wordt automatisch geconfigureerd voor
maximaal 5.1 kanalen. Zie de paragraaf
Multizone Operation (meerzone gebruik) voor
nadere informatie.
De instellingen in dit menu hebben effect op een
aantal aspecten van de AVR, inclusief de overige
instellingen in het instelproces van de luidsprek-
ers en de beschikbaarheid van verschillende sur-
round functies op een bepaald moment.
Wanneer het aantal aanwezige luidsprekers in
het systeem zijn geprogrammeerd, kies dan Back
(terug) om er zeker van te zijn dan de instellingen
worden opgeslagen.
U kunt Terug/Verlaten O gebruiken en de
instelling wordt opgeslagen.
Instellen Wisselfrequentie Menu
Nadat het aantal luidsprekers in het systeem zijn
geprogrammeerd, keert de AVR terug naar het
Manual Speaker Setup menu. Navigeer naar de
regel Crossover (Size) en druk op OK om het
Adjust Crossover Frequencies menu (instellen
wisselfrequentie) op te roepen (zie afbeelding
11).
Afbeelding 11 – Menu Instellen Wisselfrequentie
De AVR geeft alleen de luidsprekers aan die u in
het menu Number of Speakers heeft aangegeven.
Kijk terug naar Stap Eén waar u de wisselfre-
quentie van elke luidspreker heeft ingesteld.
Nogmaals, het gaat om de laagste frequentie die
de luidspreker goed kan weergeven; voor de sub-
woofer is het de hoogste.
Voor elke hoofd luidspreker kiest u één van de
volgende zeven wisselfrequenties: 40 – 60 – 80
– 100 – 120 – 150 of 200 Hz. Wanneer de wis-
selfrequentie die u in Stap Eén bepaalde beneden
40 Hz ligt, kiest u de eerste optie “Large” (groot).
Deze instelling slaat niet zozeer op de fysieke
afmetingen van de luidspreker, maar op het fre-
quentiebereik wat ook wel ‘breedband’ wordt
genoemd. Dat betekent dat de luidspreker in
staat is het gehele spectrum weer te geven van
de hoogste tot de laagste tonen.
Specificeer de grootte van de woofer in de sub-
woofer als 8, 10, 12 of 15 inches (20, 25, 30 of
38 cm).
Noteer de instelling van het wisselfilter van elke
luidspreker in Tabel A3 in de bijlage.
Wanneer u het instellen heeft voltooid, niet ver-
geten op Back (terug) te drukken, vooral NIET op
Exit.
Subwoofer Functie
Verplaats de cursor naar de regel Sub Mode (sub-
woofer functie) om het bass management voor
de subwoofer te programmeren. De instelling van
de subwoofer wordt bepaald door de program-
mering van de linker en rechter front luidsprekers.
• Wanneer u de front luidsprekers instelt op een
numerieke wisselfrequentie, wordt de sub-
woofer instelling LFE en kan dat niet worden
gewijzigd.
Alle informatie over lage frequenties wordt altijd
naar de subwoofer gestuurd.
Heeft u geen subwoofer geïnstalleerd raden, we
u aan bij de eerste gelegenheid ofwel de breed-
band luidsprekers op te waarderen, dan wel een
subwoofer aan het systeem toe te voegen.
• Stelt u de front luidsprekers in op LARGE
(groot) dan kunt u kiezen uit twee instellingen
voor de subwoofer.
L/R+LE: deze instelling stuurt alle lage fre-
quenties naar de subwoofer, inclusief de
informatie die normaal naar de front links
en rechts luidsprekers en de informatie voor
het speciale LFE (laag frequent effect)
kanaal.
LFE: deze instelling stuurt lage frequenties
in het linker en rechter kanaal naar de front
luidsprekers en alleen de informatie voor
het speciale LFE kanaal naar de subwoofer.
Opmerking: de luidspreker/kanalen indicaties
op het frontpaneel van de receiver (zie afbeelding
op pagina 33) geven de grootte instelling van de
luidsprekers als volgt aan.
Voor elke numeriek geconfigureerde luidspreker
verschijnt een enkel kader in de positie van die
luidspreker. Voor elke luidspreker die als LARGE
(groot) is geconfigureerd, verschijnt een dubbel
kader in diens positie. Een luidspreker die als OFF
(uit – niet aanwezig) levert geen kader op. De
subwoofer verschijnt als een enkel kader of hele-
maal niet wanneer geen subwoofer is geconfig-
ureerd. De letters in het kader verschijnen wan-
neer een digitaal signaal binnenkomt en dat
kanaal discreet is gecodeerd. De letters knipperen
wanneer geen signaal aanwezig is, bijvoorbeeld
een DVD-speler in pauze. Een lijn verbindt de SBL
en SBR kaders wanneer een 6.1 kanalen signaal
wordt gedetecteerd om aan te geven dat het-
zelfde signaal over beide luidsprekers wordt
weergegeven.