Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
VEILIGHEID 5
NEDERLANDS
Veiligheid
Opstelling
Plaats het apparaat, om een goede werking te
verzekeren en risico’s te vermijden, op een ste-
vige en vlakke ondergrond. Zet u het apparaat
op schap, controleer dan of het schap en de
steunen het gewicht kunnen dragen.
Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is voor
ventilatie rond het apparaat. Plaatst u dit
product in een kast of andere gesloten ruimte,
controleer dan of er voldoende lucht in de
kast circuleert. In sommige gevallen kan een
ventilator nodig zijn.
Plaats het apparaat niet op een tapijt of een
dergelijke ondergrond, daar dan de ventila-
tiesleuven worden afgesloten.
Gebruik het apparaat niet op extreem hete of
koude plaatsen, op een plaats waar het bloot-
staat aan direct zonlicht, of in de nabijheid
van een verwarming.
Plaats het apparaat niet in een vochtige of
stoffige omgeving.
Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven in de
bovenzijde van het apparaat vrij blijven en
plaats er geen voorwerpen op.
Vanwege het gewicht van de AVR en de
warmte die de versterkers ontwikkelen,
bestaat de kans dat de rubber inleg van de
pootjes van het apparaat op sommige houten
of fineer ondergronden afdrukken achterlaten.
Wees voorzichtig met het opstellen van de
receiver op een zacht houten ondergrond, dan
wel op materiaal dat door zware objecten of
warmte kan worden beschadigd. Sommige
materialen zijn heel gevoelig en absorberen
deze afdrukken, iets waar Harman Kardon
geen invloed op heeft, zoals de soort afwer-
king, de gebruikte reinigingsmiddelen en
normale warmte en trillingen tijdens het
gebruik van het product, en andere factoren.
Wees daarom voorzichtig bij het kiezen van de
juiste plaats voor de receiver, daar dit soort
zaken niet onder de garantie valt.
Schoonmaken
Maak het apparaat zonodig schoon met een
schone, zachte en droge doek. Indien nodig kunt
bevochtigt u een zachte doek met lauw sop en
daarna met een doek met schoon water. Droog
het apparaat onmiddellijk af met een droge
doek. Gebruik NOOIT benzeen, reinigingsmidde-
len met drijfgassen, verdunner, alcohol of andere
vluchtige middelen. Gebruik geen schuurmidde-
len, want deze kunnen de afwerking van meta-
len onderdelen beschadigen. Vermijd het gebruik
van insecticiden in de buurt van dit apparaat.
Verplaatsen
Alvorens het apparaat te verplaatsen controleren
of alle verbindingen met andere apparaten
losgenomen zijn en dat de stekker van het
apparaat zelf uit het stopcontact genomen is.
Uitpakken
De doos en overig verpakkingsmateriaal dat
gebruikt werd om uw nieuwe receiver tijdens
transport te beschermen zijn speciaal ontworpen
om schokken en trillingen te absorberen. Wij advi-
seren u de doos en het verpakkingsmateriaal te
bewaren voor het geval u gaat verhuizen of als het
apparaat ooit gerepareerd zou moeten worden.
Om de omvang van de doos te verkleinen kunt u
deze plat maken. Dit doet u door het plakband
op de bodem helemaal los te maken en de doos
plat te drukken. De kartonnen hulpstukken kun-
nen op dezelfde manier worden bewaard.
Verpakkingsmateriaal dat niet samengedrukt
kan worden kan in een plastic zak worden
bewaard.
Wilt u het verpakkingsmateriaal niet bewaren, is
het goed te weten dat de doos en het overige
verpakkingsmateriaal gerecycled kunnen worden.
Denk aan het milieu en lever dit materiaal in op
de daarvoor aangewezen plaats.
Vergeet niet de plastic beschermingsfolie van de
display te verwijderen. Deze folie kan de werking
van de afstandsbediening negatief beïnvloeden.