Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
AANSLUITINGEN 9
NEDERLANDS
Aansluitingen
8
Digitale Media Speler (DMP –
alleen AVR 355): bij uitgeschakelde AVR ver-
bindt u de extra leverbare Harman Kardon
met deze speciale aansluiting en zet u
een geschikte iPod in. Wordt nu Digital Media
Player als bron gekozen, dan verschijnt de bestu-
ring en navigatie van de iPod in het beeldscherm
(indien aangesloten op de Video Monitor
Uitgang
B
en de bovenste en onderste regel
van de Display
#
. U kunt de iPod navigeren en
nummers voor weergave kiezen met
/
¤
/
/
F
, OK
X
en de Loopwerkfuncties
E
op de
afstandsbediening van de AVR. Zie pagina 34
voor nadere informatie
Op de AVR 255 is dit een extra Audio Ingang
aangeduid als Stereo Ingang, waarop elk appa-
raat voorzien van een stereo minijack zoals een
MP3- of draagbare CD-speler via de hoofdtele-
foon- of lijnuitgang kan worden aangesloten.
9
8-Kanaals directe ingang: deze ingangen
worden gebruikt voor het aansluiten van
DVD-Audio, Blu-ray, HD-DVD of SACD spelers
met discrete analoge uitgangen. Afhankelijk van
de, bron kunnen alle acht ingangen worden
gebruikt, hoewel in de meeste gevallen alleen de
front links/rechts, centrum, surround links/rechts
en LFE (sub woofer) ingangen gebruikt zullen
worden in een standaard 5.1 audio opzet.
A
Digitale Audio Uitgang: verbind deze aan-
sluiting met de overeenkomstige digitale ingang
van een digitale recorder zoals een CD-R of
MiniDisc recorder.
B
Video Minitor Uitgangen: verbind deze
uitgangen met de composiet en/of S-Video
ingang van een TV of monitor of videoprojector
om de in-beeld menu’s te kunnen zien, plus de
met de videoschakelaar op de AVR gekozen
standaard video of S-Video bron.
C
RS-232 Reset: deze schakelaar wordt alleen
gebruikt tijdens een software opwaardering
(upgrade). Een standaard processor reset wordt
uitgevoerd door de toets OK op de voorzijde in
te drukken en vast te houden terwijl het appa-
raat op standby staat.
D
Front Luidsprekers Uitgangen: verbind
deze uitgangen met de juiste + en – aansluitin-
gen van de linker en rechter luidspreker.
Overeenkomstig de nieuwe CEA kleurcode is de
witte aansluiting de positieve + aansluiting die
verbonden wordt met de rode + aansluiting van
de Front Links luidspreker, conform de oude
codering. De rode aansluiting is de positieve +
aansluiting die verbonden wordt met de rode
positieve + van de Front Rechts luidspreker.
Verbind de zwarte – aansluitingen van de
AVR met de zwarte – van de luidsprekers. Zie
pagina 16 voor nadere informatie over
luidsprekerpolariteit.
E
Centrum Luidspreker Uitgang: verbind
deze uitgang met de juiste + en – aansluitingen
van de centrum luidspreker. Overeenkomstig de
nieuwe CEA kleurcode is de groene aansluiting
de positieve + aansluiting die verbonden wordt
met de rode + aansluiting van de Centrum luid-
spreker, conform de oude codering. Verbind de
zwarte – aansluiting van de AVR met de zwarte –
van de centrum luidspreker. Zie pagina 16 voor
nadere informatie over luidspreker polariteit.
F
Surround Luidspreker Uitgangen:
verbind deze uitgangen met de juiste + en
– aansluitingen van de surround luidsprekers.
Overeenkomstig de nieuwe CEA kleurcode is de
blauwe aansluiting de positieve + aansluiting die
verbonden wordt met de rode + aansluiting van
de Surround Links luidspreker, conform de oude
codering. De grijze aansluiting is de positieve +
aansluiting die verbonden wordt met de rode
positieve + van de Surround Rechts luidspreker.
Verbind de zwarte – aansluitingen van de AVR
met de zwarte – van de surround luidsprekers.
Zie pagina 16 voor nadere infor matie over luid-
sprekerpolariteit.
G
Geschakelde lichtnetuitgang: voor het
voeden van andere apparaten, die dan tegelijk
met standby
2
op de AVR worden
ingeschakeld.
H
RS-232 Seriële Poort: deze speciale aan-
sluiting kan worden gebruikt met uw personal
computer in het geval Harman Kardon op enig
moment in de toekomst een software update
aanbiedt. Laat de functieschakelaar niet inge-
drukt (in Operate Mode) en druk deze alleen in
om te opwaarderen (Upgrade Mode). De reset
schakelaar wordt uitsluitend tijdens het opwaar-
deren gebruikt.
I
Netsnoer: verbind de stekker met een onge-
schakeld stopcontact.
De AVR 355 bezit een los te koppelen netsnoer.
De AVR 255 heeft een vast netsnoer.
J
Video 2 Component Video Ingang: deze
ingang kan met elke bron worden gebruikt die is
voorzien van analoge Y/Pr/Pb of RGB component
video uitgangen. Gebruik deze ingang alleen
wanneer geen HDMI-verbinding mogelijk is.
K
Monitor Component Video Uitgang: sluit
deze uitgangen aan op de component video-
ingangen van een videoprojector of –monitor.
Wanneer een bron, aangesloten op een van de
three Component video-ingangen
JLe
,
wordt geselecteerd dan zal het signaal naar deze
aansluitingen gestuurd worden.
L
Video 1 component ingang: deze ingang
kan met elke bron worden gebruikt die is voor-
zien van analoge Y/Pr/Pb of RGB component
video uitgangen. Gebruik deze ingang alleen
wanneer geen HDMI-verbinding mogelijk is.
Opmerking: alle component ingangen/ uitgan-
gen kunnen ook voor RGB-signalen worden
gebruikt op dezelfde wijze als beschreven voor
de Y/Pr/Pb-signalen en verbonden met de
aansluitingen van de overeenkomstige kleur.
RGB-verbinding is niet mogelijk wanneer de bron
een afzonderlijk sync-signaal afgeeft.
M
Download Functie: (voor het opwaarderen
van de software). Laat de toets niet ingedrukt
voor normaal bedrijf (Operate) en druk deze in
voor opwaarderen (upgrade) van de AVR. Reset
C
wordt alleen gebruikt bij het opwaarderen.
N
Coax Digitale Ingangen: verbind de coax
digitale uitgang van een DVD-speler, HDTV ont-
vanger, de uitgang van een geschikte geluids-
kaart voor MP3 files of streams, LD-speler, MD-
speler of CD-speler met deze ingangen. Het sig-
naal kan een Dolby Digital, DTS, 2-kanaals
MPEG1 signaal zijn, dan wel een standaard PCM
digitale bron. Verbind geen RF digitale uitgang
van een LD-speler met deze ingangen.