Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
36 MEERKAMER GEBRUIK
Meerkamer gebruik
Meerkamer Bediening
Wanneer het meerkamer systeem is uitgescha-
keld, geeft deze regel altijd MAIN aan. Is het
meerkamer systeem ingeschakeld dan geeft deze
regel MULTI aan als teken dat de surround ach-
ter kanalen altijd zijn toegewezen aan de andere
zone zodra het meerkamer systeem wordt
gebruikt.
Om het meerkamer systeem te gebruiken met de
afstandsbediening schuift u Zone (Z) onderaan
de afstandsbediening in positie “2” of u gebruikt
de Zone 2 Afstandsbediening (alleen AVR 355).
Druk op Bronkeuze om een bron te kiezen voor
de andere zone.
Het regelen van het volume en mute (geluid uit)
hebben alleen effect op de andere zone. Ook
werken de in-beeld menufuncties niet. De
afstandsbediening bestuurt de bronnen die zijn
geprogrammeerd als beschreven in de
Basisinstellingen.
Is de ingang IR meerkamer
U
op de AVR
verbonden met de IR aansluiting van een
geschikte Harman Kardon audiocomponent,
zoals een CD, DVD of cassettedeck, dan kunnen
de loopwerkfuncties van deze apparaten
eveneens met de transport toetsen
H
E op
beide afstands be dieningen worden bestuurd.
Opmerking: wanneer de tuner als bron voor de
Zone 2 wordt gekozen zal elke wijziging van de
frequentie ook de zender veranderen waar in de
centrale kamer naar wordt geluisterd, als ook daar
tuner is gekozen. En ook wanneer iemand in de
centrale kamer een andere zender opzoekt, zal dit
effect hebben op de andere kamer.
Wanneer het Zone 2 wordt ingeschakeld wordt
de gekozen ingang in het Zone 2 Menu naar de
Zone 2 Uitgang
b
op de achterzijde gestuurd
èn naar de A-BUS aansluiting
c
, (alleen AVR
355).
Het volume is zoals het in hetzelfde menu is
ingesteld, hoewel het via de extra IR sensor kan
worden gecorrigeerd, hoewel en de Zone II
afstandsbediening in de andere kamer, of op de
extra eindversterker, verbonden met de Zone 2
uitgangen
b
.
Hoewel wijzigingen in de ingang of het volume
in een andere kamer meestal gemaakt worden
via een IR sensor in de andere kamer die is ver-
bonden met de AVR, is het tevens mogelijk deze
instellingen te maken vanuit de centrale kamer.
Dat is belangrijk in situaties waar sommige of
geen enkele andere kamer een IR sensor bezit of
om een kamer te besturen wanneer u daar niet
bent.
Het Zone 2 blijft ingeschakeld, ook wanneer de
AVR in de hoofdkamer op standby wordt gezet,
door op uitschakelen
B
of op standby
2
op het frontpaneel te drukken. Om het meerka-
mer systeem vanuit de hoofd kamer uit te scha-
kelen terwijl de AVR is ingeschakeld, schuift u
Zone
Z
op de afstandsbediening naar Zone 2
(of u gebruikt de Zone 2 Afstandsbediening die
alleen bij de AVR 355 wordt geleverd) en u drukt
op Off (uit)
B
.
Ook wanneer de AVR uitgeschakeld is (in stand-
by) en het meerkamer systeem eveneens niet
actief is, kan het meerkamer systeem op elk
moment worden geactiveerd door op ON (aan)
A
te drukken mits Zone
Z
op Zone 2 staat.
Opmerking: alleen analoge audiobronnen zijn
in het meerkamer systeem beschikbaar. Om in de
andere zone naar digitale bronnen te luisteren
zoals een CD-speler, gaat u als volgt te werk:
1. Naast de digitale audioverbinding verbindt u
de analoge audio-uitgang van het apparaat
met een beschikbare analoge audio-ingang op
de AVR en u noteert in Tabel AA van de bijlage
welke ingang daarvoor werd gebruikt.
2. In het Bronkeuze menu laat u de instelling op
de digitale ingang staan.
Ga naar de Zone 2 Audio instelling en kies de
analoge audiobron als gebruikt in stap 1.