Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
PROGRAMMEREN AFSTANDSBEDIENING 45
NEDERLANDS
Belangrijk bij het gebruik van de
afstandsbediening van de AVR met andere
apparaten
• Fabrikanten kunnen verschillende codesets
gebruiken voor dezelfde productcategorie.
Daarom is het belangrijk dat u controleert of de
code die u heeft ingevoerd wel op alle functies
werkt. Als blijkt dat niet alle functies werken,
controleer dan of er een andere code is die meer
functies kan besturen.
• Afhankelijk van merk en type is het mogelijk
dat de functies zoals opgesomd in het functie
overzicht, niet overeenstemmen met het juiste
commando voor een functie, terwijl het apparaat
op het commando reageert. In dat geval is het
verstandig de reactie van het apparaat te note-
ren op dezelfde regel van de tabel, of een aparte
notitie te maken.
• Wordt een toets ingedrukt op de afstands -
bediening van de AVR, dan moet de rode indica-
tie onder de ingangskeuze
cy
vóór het te
bedienen product kort knipperen. Knippert het
echter wel voor sommige, maar niet voor alle
functies van een bepaald product, betekent dat
NIET dat er een probleem is met de afstands -
bediening, maar dat er geen functie geprogram-
meerd is voor de toets die ingedrukt werd.
Doorschakelen Programmeren
De doorschakelfunctie van de AVR 255/AVR 355
biedt de mogelijkheid een apparaat voor
afstandsbediening te kiezen en tegelijkertijd
bepaalde groepen toetsen te behouden voor een
ander apparaat. Voorbeeld: bij het gebruik van
de AVR om de surround- en andere
audiofuncties te besturen, kunt u ook de
transportfuncties van de DVD-speler gebruiken.
Of tijdens het bedienen van de videofuncties van
de TV kunt u ook de kanalen wisselen op de
kabelbox.
Om de doorschakelfunctie te programmeren
tijdens het bedienen van een willekeurig
apparaat:
1. Druk de Bronkeuze (of AVR keuze) voor het
apparaat dat de afstandsbediening bediend in
en houd deze vast. De Bronkeuze licht op
om aan te geven dat Programmeren is geacti-
veerd en dat u de toets kunt loslaten.
2. Kies het type doorschakelen.
a. Om doorschakelen te activeren, drukt u op
Kanaal K.
b. Om de transportfuncties door te schakelen,
drukt u op Weergave.
3. Druk op Bronkeuze voor het apparaat
waarvan u het kanaal of de transportfuncties
wilt activeren met behoud van de bediening
van het apparaat dat u in de eerste stap koos.
De Bronkeuze knippert ter bevestiging.
Voorbeeld: u wilt TV-kijken en de kanalen wisse-
len op de kabelbox. Druk eerst op TV tot die
oplicht. Druk dan op Kanaal K, gevolgd door
CBL/SAT.
Om doorschakelen ongedaan te maken, volgt u
dezelfde stappen als hiervoor, maar in stap 1 en
3 drukt u op dezelfde Bronkeuze.
Opmerking: de afstandsbediening bedient altijd
het volume, daar Volume en Mute verbonden
zijn met de AVR.
Restten Geheugen
Afstandsbediening
Wanneer u apparaten toevoegt aan uw home
theater systeem, kan het nodig zijn soms de
afstandsbediening geheel opnieuw te
programmeren zonder in verwarring te raken
met Activiteiten of Doorschakelen wat u eerder
heeft geprogrammeerd. U doet dat door de
afstandsbediening in de oorspronkelijke
fabrieksinstelling terug te zetten. Denk er wel
aan dat daarmee alle bevelen worden gewist en
alles opnieuw moet worden ingevoerd. Ga als
volgt te werk:
1. Druk tegelijkertijd op Bronkeuze TV C en
op “0K. De toets TV licht op.
2. Druk driemaal op “3K.
3. Na een paar seconden, afhankelijk van het
aantal bevelen dat zijn geprogrammeerd en
moeten worden gewist, knipperen de
Bronkeuze C en de AVR Y driemaal als
teken dat de afstandsbediening in de
fabrieksinstellingen is teruggezet.
Programmeren afstandsbediening