Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
12 PRIMAIRE AFSTANDSBEDIENING
Primaire Afstandsbediening
De afstandsbediening kan behalve de AVR 255/
AVR 355 de meeste Harman Kardon CD-
wisselaars en spelers, CD-recorders en
cassettedecks bedienen, via de besturingscodes
die in de afstandsbediening zijn ingebouwd.
å AVR Inschakelen: wanneer de AVR 255/
AVR 355 in standby staat, aangegeven met de
lichtnetindicatie
3
die oranje oplicht, kunt de
AVR met deze toets inschakelen.
AVR Uitschakelen: wanneer de AVR 255/
AVR 355 ingeschakeld is drukt u op deze toets
om het apparaat in standby te zetten. In deze
positie voert het apparaat nog steeds stroom.
ç Ingangskeuze: druk op deze toetsen om een
ingang te kiezen voor de AVR 255/ AVR 355.
Audio Effecten: indrukken om direct naar
het Audio Effecten menu te gaan.
Transportfuncties: met deze toetsen wor-
den vooruit weergeven, achteruit weergeven,
stop, pauze en opname op daarvoor geschikte
Harman Kardon compact disc spelers/wisselaars
en cassettedecks gekozen. Verder kunnen bij een
geschikte Harman Kardon compact disc speler,
wisselaar, of cassettedeck, gekozen met de
ingangskeuze, extra transportfuncties worden
gebruikt via de toetsen voorkeurposities
hoger/lager.
ƒ Menu Navigatie: gebruik deze toetsen om
in het menusysteem van de AVR 255/ AVR 355
naar boven, beneden, links of rechts te gaan.
© Sluimerfunctie: druk op deze toets om de
sluimerfunctie te kiezen. Elke druk op deze toets
verkort de tijd die verstrijkt voordat het apparaat
wordt uitgeschakeld met 10 minuten. Na die tijd
gaat het apparaat in standby. Het tijdsverloop is
als volgt:
˙ Verlichting (alleen AVR 355): indrukken
om de inwendige verlichting van de
afstandsbediening te activeren.
î Voorkeuze/Pagina: wanneer de tuner is
gekozen kiest u hiermee de voorkeurzender (pre-
set). Indrukken tijdens het gebruik van een kabel,
satelliet of HDTV Settop box of een televisie om
een andere zender te kiezen. De paginafunctie is
beschikbaar met sommige DVD-spelers bij het
afspelen van een DVD-Audio disc die pagina’s
bevatten die zijn gekoppeld aan een nummer.
Δ Laatste: wanneer de tuner actief is gaat u
hier mee naar de laatst beluisterde zender. Bij
bediening van een kabel, satelliet of HDTV Settop
box of een televisie gaat u hiermee terug naar de
vorige zender.
K Cijfertoetsen: voor het invoeren van getal-
len bij het vastleggen van een voorkeurzender of
het kiezen van een nummer op de CD-spe-
ler/wisselaar en het direct afstemmen van een
zender.
¬ Videofuncties: indrukken om direct naar het
Videofunctie menu te gaan.
μ Menu: bij gebruik van een H/K DVD-speler
met de receiver kunt u met deze toets het DVD-
Menu oproepen.
Ñ Activiteiten: deze toets kan worden gepro-
grammeerd om met één toets een reeks bevelen
uit te voeren, wat handig is bij het activeren van
alle apparaten en het kiezen van de juiste instel-
lingen op elk daarvan, dan wel het kiezen van
meerdere digitale kanalen met één handeling. Zie
de paragraaf over het Programmeren van de
Afstandsbediening voor nadere informatie.
Druk hierop om het programmeren van de
Activiteit te starten of voordat u op één van de
toetsen drukt die u met een Activiteit heeft
geprogrammeerd, om die reeks bevelen uit te
zenden.
ø Terug/Verlaten: druk op deze toets om terug
te gaan naar het voorgaande menu of een menu
te verlaten.
π Volumeregelaar: druk op deze toetsen om
het volume van de AVR 255/ AVR 355 te verhogen
of verlagen.
œ Disc Menu: indrukken om het menu op een
DVD die wordt afgespeeld op te roepen.
® Muting: druk op deze toets om het geluid
van de AVR 255/ AVR 355 tijdelijk uit te schakelen.
ß Surround Functies: indrukken om het
Surround Functies menu op te roepen.
Functies Programmeren (alleen AVR 355):
indrukken en drie seconden vasthouden om het
programmeren te activeren. Nadere informatie in
de paragraaf over het gebruik van de afstandsbe-
diening.
ü Apparaat UIT: schakelt de netspanning van
andere apparaten UIT die u heeft gekozen met
Bronkeuze (C).
Apparaat AAN: schakelt de netspanning van
andere apparaten IN die u heeft gekozen met
Bronkeuze (C).
Zender: richt deze zender op de receiver bij
gebruik van de afstandsbediening.
OK: hiermee bevestigt u eerder gemaakt
instellingen en opdrachten in de menu’s.
¥ Instellingen: open de AVR, INFO of SOURCE
(bron) instellingen door eenmaal op een van deze
toetsen te drukken.
Ω Zone:
deze schuiftoets schakelt de afstands-
bediening om tussen het bedienen van Zone 1,
Zone 2 van de AVR.
a Gekleurde Functies: deze vier toetsen wor-
den gebruikt bij het bedienen van de TV. Ze heb-
ben verschillende functies bij het bedienen van
andere apparaten. Raadpleeg hiervoor de
Codetabel van de afstandsbediening in deze
handleiding.
90
min
80
min
70
min
60
min
50
min
40
min
30
min
20
min
10
min
OFF