Harman-Kardon 355 Home Theater System User Manual


 
NEDERLANDS
BEDIENING 27
Systeemconfiguratie
Reset Levels: wanneer u wilt beginnen met het
resetten van alle niveaus in de standaard fab-
rieksinstelling van 0 dB, scroll dan naar beneden
en druk op OK. De niveaus worden dan
teruggezet.
Gebruikt u een externe bron voor het instellen
van de uitgangsniveaus, ga dan eenvoudig naar
elk kanaal druk op OK en corrigeer het niveau
met M/N om het niveau als gewenst in te
stellen tussen –10 dB en +10 dB. Alle kanalen
staan standaard op 0 dB.
Wanneer u de niveaus wilt instellen met
gebruikmaking van de ingebouwde testgenera-
tor van de AVR 255/AVR 355, corrigeer de regel
TEST TONE dan als volgt.
Test Tone: deze regel bepaalt of het testsignaal
actief is. Om het instellen van de niveaus te
starten, drukt u herhaaldelijk op OK om OFF
(uit), AUTO (automatisch) of MANUAL (zelf
instellen) te kiezen. Telkens wanneer u de cursor
verplaatst naar buiten de lijst kanalen in het
beeld, schakelt de instelling automatisch over
naar OFF (uit) en stopt het testsignaal.
Met deze instelling op AUTO gaat het testsignaal
automatisch langs alle kanalen, blijft even op
een kanaal staan en gaat na een paar seconden
naar een volgend kanaal, wat in de markerings-
balk wordt aangegeven. U kunt het niveau van
elk kanaal aanpassen met M/N wanneer het
testsignaal pauzeert. Ook kunt u met K/L op
elk moment de cursor naar een andere regel ver-
plaatsen en het testsignaal volgt dan de cursor.
Met deze instelling op MANUAL gaat het
testsignaal niet naar het volgende kanaal tot u
het met K/L verplaatst.
Opmerking: het instellen van de kanaalniveaus
terwijl een surround functie actief is, heeft geen
effect op de andere functiegroepen. We raden u
aan na het correct instellen van de niveaus in
een functie, deze resultaten te noteren en over
te brengen naar de andere surround functies.
Voor functies die niet overeenkomen met uw
instellingen, kunt u de gevonden instellingen
kopiëren (als snelste oplossing) of de procedure
herhalen om de juiste instellingen voor de
andere surround functies te vinden.
Wanneer u klaar bent met het instellen van de
luidsprekerniveaus, kies dan SAVE (opslaan)
zodat de instellingen bewaard blijven. Noteer de
instellingen in Tabel A3 van de bijlage voor later
gebruik.