Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
72
h
angsugárzók mélyhang átvitele tartomány. A
m
élysugárzó aluláteresztµ sz∑rµjét úgy kell
beállítani, hogy a mélysugárzó onnantól vegye át a
m
élyhangokat, ahol a szatellit hangsugárzók
k
imenete csökken.
Mélysugárzó elhelyezése és üzembe
helyezése
A
fül gyengén érzékeli az alacsonyfrekvenciás
hangok forrásának helyét, így a mélysugárzó
e
lhelyezése kevésbé kritikus a szélessávú
h
angsugárzókhoz képest. Mindezek ellenére a
legjobb eredményt úgy érheti el, ha a mélysugárzót
a
bal és jobb hangsugárzók között, vagy egyikük
k
özelében helyezi el. Amennyiben két mélysugárzót
használ, az egyiket célszer∑ a bal, a másikat a jobb
h
angsugárzó mellé helyezni. A hallgatási pozíció
mögött elhelyezett mélysugárzó még többcsatornás
surround hangrendszerek esetében is rossz
minµség∑ hangképet eredményez, de elfogadható
kompromisszum lehet, ha a szoba berendezése
mást nem tesz lehetµvé.
Mint minden hangsugárzó esetén, a szoba falainak
közelsége befolyásolja a hangsugárzó hangját. A
mélyhangok mennyisége növekszik, ahogy több
felület kerül közel a hangsugárzóhoz. A szélessávú
hangsugárzóktól eltérµen, a rendszer egyensúlya
korrigálható a mélysugárzó szintjének beállításával.
Minél jobban erµsít a szoba, annál kisebb hangerµt
kell beállítani, és annál kevesebbet kell dolgozni a
mélysugárzónak. Ennek természetesen van hátránya
is. A sarkokban elhelyezett mélysugárzók gyakran
több alacsony frekvenciás szoba rezonanciát hoznak
létre, egyenlµtlenebbé téve a basszust frekvenciában.
A kísérletezés semmivel sem helyettesíthetµ a
végleges pozíció megválasztása elµtt, mivel minden
szoba másképp viselkedik. A basszus
kiegyensúlyozottságának megítélésére hasznos lehet
olyan zenedarabot hallgatni, ahol a mélyhangok
vonala a zenei skálán süllyed és emelkedik. Figyelje
meg a hangos és halk hangjegyeket.
Ha a mélysugárzót sz∑k térben szeretné használni
(pl. beépített bútorban), a helyet szellµztetni kell,
hogy megfelelµ mennyiség∑ levegµ h∑thesse a
készüléket. Kérje kereskedµje tanácsát. A
mélysugárzó csak a padlóra helyezhetµ. Fontos
biztosítani a mélysugárzó stabilitását a padlón a
tüsketalpak használatával, ahol lehetséges. A
tüsketalpakat úgy tervezték, hogy átszúrják a
szµnyeget, és a padló felületére támaszkodjanak.
Elµször csavarja az anyacsavarokat a tüskékre
annyira, hogy az anyák éppen a szµnyeg felett
legyenek, amikor a tüskék a padlóhoz érnek.
Csavarja a tüskéket teljesen a menetes lyukakba a
hangdobozon. Ha a hangdoboz billeg a padlón,
csavarja ki a padlóval nem érintkezµ két tüskét,
hogy hangdoboz ne billegjen. Végül csavarja be az
anyákat a hangdobozig. Célszer∑bb a tüskéket
akkor felszerelni és beállítani, miután megtalálta a
hangsugárzó optimális helyét. Ha nincs szµnyeg, és
szeretné elkerülni a padló karcolását, használjon
védµ fémlemezt (például egy pénzérme) a tüske és
a padló között, vagy használja a mellékelt
g
umitalpakat. Csavarjon be egy-egy gumitalpat a
h
angdoboz alján található menetekbe.
A
mélysugárzó elµlapján található selyem
eltávolítható. Ne érintse meg a hangszóró mozgó
r
észeit, mert sérülést okozhat.
Több hangsugárzó használata
T
öbb mélysugárzó használatával egyetlen térben
kétféle módon fokozható a teljesítmény:
A sztereó szeparáció fenntartása az alacsony
f
rekvenciákon is.
Az alacsonyfrekvenciás szoba rezonanciák
hatásának kiküszöbölése.
Nagyobb maximális hangteljesítmény létrehozása.
Ha két mélysugárzót használ egy 2-csatornás
h
angrendszerben, a sztereó szeparáció csak akkor
javul, ha a csatornákhoz tartozó mélysugárzót a
megfelelµ szatellit hangsugárzóhoz közel helyezi el.
Elektromos csatlakozások
Szüntesse meg minden, az audio rendszerbe tartozó
készülék csatlakozását a hálózati áramforrással,
amíg nem csatlakoztatta a jelvezetékeket, és nem
ellenµrizte le a csatlakozásokat. Ezzel elkerülheti
károkozás veszélyét csatlakoztatás közben. A
mélysugárzó képes vonalszint∑ jelek fogadására
körkörös RCA aljzatokkal (az 1. ábra 11-es eleme),
és hangsugárzó szint∑ jelek fogadására csavaros
aljzatokkal (az 1. ábra 12-es eleme). A következµ
segédletet használva válassza ki a megfelelµ
csatlakozási módot:
Alkalmazás: Házi mozi
Mélysugárzó az AV jelfeldolgozóhoz csatlakoztatva,
különálló végerµsítµkkel: 2. ábra
Mélysugárzó az AV jelfeldolgozóhoz csatlakoztatva,
integrált végerµsítµkkel:
vonalszint∑ bemenetet használva: 3. ábra
hangsugárzó szint∑ bemenetet használva:
4. ábra
Megjegyzés: A hangsugárzót mindig jobb a
vonalszint∑ bemenetein keresztül csatlakoztatni a
házi mozi rendszerhez.
Alkalmazás: 2-csatornás hang
Mélysugárzó integrált erµsítµhöz csatlakoztatva:
vonalszint∑ bemenetet használva: 5. ábra
hangsugárzó szint∑ bemenetet használva:
6. ábra
Két mélysugárzó integrált erµsítµhöz castlakoztatva:
vonalszint∑ bemenetet használva: 7. ábra
hangsugárzó szint∑ bemenetet használva:
8.
ábra
Mélysugárzó elµ/végerµsítµhöz csatlakoztatva:
vonalszint∑ bemenetet használva: 9. ábra
hangsugárzó szint∑ bemenetet használva:
10.
ábra
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:12 Page 72