Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
44
Installatie
Deze subwoofer in ontwikkeld voor zowel Home
T
heatre installaties als voor verbetering van het laag bij
breedband luidsprekers in een tweekanalen
audiosysteem. Elke audio-installatie vergt enig
d
enkwerk om tot optimale prestaties te komen en
deze handleiding leidt u door dat proces.
De subwoofer dient op het lichtnet te worden
a
angesloten; neem daarom goede nota van de
veiligheidsaanwijzingen en houd u er aan. Bewaar
deze handleiding op een veilige plaats voor eventueel
l
ater gebruik.
Subwoofer Aansluitingen &
Bedieningspaneel (afbeelding 1)
1
. Status indicatie.
2. Aan, Auto, Standby schakelaar.
3. Volume lijningang.
4. Volume ingang luidsprekerniveau.
5. Frequentie laagdoorlaat filter.
6. Laagdoorlaat filter functie.
7. Extra bas schakelaar.
8. Equalizer schakelaar.
9. Faseschakelaar.
10. 12 V trigger ingang.
11. Lijningangen (links en rechts).
12. Luidsprekeringangen (links en rechts).
13. Lichtnetaansluiting.
14. Externe zekeringhouder.
Subwoofer Toepassingen
De primaire functie van een subwoofer is het
reproduceren van de signalen het LFE (Low Frequency
Effects) kanaal van een audiovisuele processor.
Daarnaast kan een subwoofer worden geconfigureerd
om het laag van sommige of alle andere kanalen aan
de LFE informatie toe te voegen. Doorgaans gebeurt
dat door ‘small’ (klein) te kiezen in de setup procedure
van de processor.
In tweekanalen audio toepassingen wordt een
subwoofer gebruikt om het bereik in het laag uit te
breiden als aanvulling op de satellieten. Het
laagdoorlaat filter van de subwoofer wordt zo ingesteld
dat deze het overneemt op het punt waar het signaal
van de satellieten afvallen.
Subwoofer Opstelling en Installatie
Het oor is op lage frequenties niet erg gevoelig voor
richting en daardoor is de positie van de subwoofer in
de luisterkamer minder kritisch dan die van br
eedband
luidsprekers. De beste resultaten worden meestal
bereikt door de subwoofer tussen de linker en rechter
luidspreker, dan wel in de nabijheid van één van beide
te plaatsen. Wanneer twee subwoofers woorden
gebruikt, ver
dient het aanbeveling de één bij de linker
en de ander bij de rechter luidspreker op te stellen. De
opstelling van een subwoofer achter de luisterpositie,
ook in meerkanalen surr
ound sound systemen, geeft
d
oorgaans een slecht ruimtebeeld, maar kan een
bruikbaar alternatief zijn wanneer de situatie geen
a
ndere oplossing toestaat.
D
e klank van een subwoofer wordt net als elke
luidspreker beïnvloed door de nabijheid van wanden in
d
e kamer. De bas wordt versterkt naarmate er meer
w
anden in de nabijheid van de luidspreker zijn. In
tegenstelling tot breedband luidsprekers, kan de balans
v
an het gehele systeem worden gecorrigeerd met de
volumeregelaar van de subwoofer. Hoe meer extra
versterking de kamer oplevert, hoe lager het volume kan
w
orden ingesteld en hoe minder de subwoofer hoeft te
doen; er is echter een schaduwzijde. Subwoofers die in
of bij een hoek staan veroorzaken meer laagresonanties
in de kamer,
wat het laag afhankelijk van de frequentie
o
nevenwichtig maakt. Daar elke kamer andere
eigenschappen heeft, is het belangrijk te experimenteren
met verschillende posities van de subwoofer voordat een
definitieve opstelling wordt gekozen. Een stuk muziek
met een oplopende of aflopende baslijn is handig voor
het bepalen van de kwaliteit van het laag. Let speciaal
op overdreven of wegvallende noten.
Wanneer de subwoofer wordt ingebouwd, bijvoorbeeld in
een meubel, rekening houden met voldoende ventilatie
voor koeling. Raadpleeg hierover uw leverancier.
De subwoofer is bedoeld voor plaatsing op de vloer.
Het is belangrijk dat de subwoofer stevig op de grond
staat en gebruik indien mogelijk de spikes. Deze zijn
bedoeld om door het tapijt heen te prikken zodat de
luidspreker op de ondergrond staat. Schroef om te
beginnen de contramoeren ver genoeg op de spikes
om deze juist boven het tapijt te brengen wanneer de
spikes op de vloer er onder staan. Schroef de spikes
helemaal in de openingen met schroefdraad in de
onderzijde van de kast. Wanneer de kast wiebelt draait
u de schroef die de vloer niet raakt zover uit tot deze
de vloer wel raakt en de kast niet meer wiebelt. Draai
tenslotte de contramoeren tegen de kast vast. Het is
wellicht praktisch de spikes aan te brengen en af te
stellen wanneer de uiteindelijke positie van de
subwoofer is gevonden.
Wanneer u een vloer heeft zonder tapijt en u wilt
beschadiging voorkomen, gebruik dan een metalen
schijfje (muntstuk o.i.d.) tussen de spike en de vloer,
of gebruik de bijgevoegde rubber voetjes. Schroef de
voetjes daarvoor in de gaten onderin de kast.
Desgewenst kan de grill op de voorzijde van de
subwoofer worden verwijderd. Pas op dat u de
bewegende delen van de eenheid niet aanraakt zodat
deze wordt beschadigd.
Gebruik Meerdere Subwoofers
Het gebruik van meerdere subwoofers in één installatie
kan de pr
estaties op de volgende punten verbeter
en:
Stereobeeld handhaven tot op de laagste frequenties
Het reduceren van het effect van
kamerresonanties op lage frequenties.
Bereiken van een hoger maximum geluidsniveau.
In het geval dat twee subwoofers worden gebruikt in
een tweekanalen audiosysteem wordt de
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 44