Bowers & Wilkins ASW 12CM Speaker User Manual


 
47
D
e EQ schakelaar wijzigt de afval van de subwoofer.
Het laag dat u hoort is een combinatie van de
s
ubwoofer en de eigenschappen van de kamer en u
kiest de positie die het beste past bij de
e
igenschappen van de kamer en de opstelling van de
s
ubwoofer. Positie A geeft een ‘droger’ resultaat,
passend bij de opstelling van een subwoofer in een
h
oek en compenseert voor een kamer met sterke
r
esonanties. Positie B past bij een wat minder
uitgesproken kamerakoestiek en opstelling niet in de
h
oek.
H
eeft u problemen met een onevenwichtig laag –
sommige tonen zijn meer benadrukt dan andere – dan
is de combinatie met de kamer niet in optimaal en
verd
ient het aanbeveling te experimenteren met de
o
pstelling van de subwoofer. Wat misschien een kleine
verandering van positie lijkt – 15 cm (6") of zo – kan
een ingrijpend effect hebben op de klank. Het gebruik
van meerdere subwoofers kan ook het effect van
kamerresonanties verminderen daar elke subwoofer op
verschillende frequenties resonanties aanstoot.
Wanneer u de afstanden van de subwoofer(s) en de
satelliet luidsprekers tot de luisterpositie verandert,
dient ook de stand van de PHASE schakelaar opnieuw
te worden bezien. Controleer ook het VOLUME van de
subwoofer (met de processoruitgang of VOLUME op
de subwoofer versterker) maar pas nadat de fase
correct is ingesteld.
Nazorg
De kast heeft niet meer zorg nodig dan regelmatig
afstoffen. Wilt u een spuitbus of een ander
reinigingsmiddel gebruiken, verwijder dan eerst de grill
door deze voorzichtig van het kast te trekken. Spuit
het middel op een doek, nooit direct op de subwoofer.
Probeer het eerst op een klein oppervlak uit; sommige
middelen tasten de materialen aan. Vermijd
schuurmiddelen en die welke vergif, alkali of
antibacteriële middelen bevatten. Gebruik nooit
reinigingsmiddelen op de eenheid zelf. Het doek van
de grill kan worden schoongemaakt met een
kledingborstel terwijl deze van de kast is genomen.
Vermijd aanraking van de eenheid daar deze
gemakkelijk wordt beschadigd. Schakel de subwoofer
uit alvorens deze schoon te maken.
Voor de afwerking van de kast wordt de beste
houtfineer gebruikt, maar denk er aan dat net als alle
natuurlijke materialen, ook fineer reageert op zijn
omgeving. Houd het product daarom uit de nabijheid
van warmtebronnen zoals radiatoren en bronnen van
warme lucht om barsten te voorkomen. Het hout is
behandeld met een UV-laklaag om verkleuring na
verloop van tijd te voorkomen, maar enige verkleuring
valt niet uit te sluiten. Het effect zal vooral zichtbaar
zijn op delen die door de grill wor
den afgedekt en op
plaatsen die zich altijd in de schaduw bevinden; deze
veranderen meer dan andere delen. Kleurverschillen
zijn alleen te voorkomen door alle delen in gelijke mate
aan licht bloot te stellen tot de verschillen zijn
verdwenen. Dat proces kan enige dagen of weken
duren en kan worden bespoedigd door een
ultraviolette lamp te gebruiken.
G
ebruik de subwoofer niet als tafel. Wanneer de
subwoofer actief is, leiden objecten die er op staan
g
emakkelijk tot rammelen. Zorg vooral dat er geen
vloeistoffen in de subwoofer terecht kunnen komen
(
zet er geen vazen of drankjes op).
W
anneer het systeem voor langere tijd niet zal worden
g
ebruikt, neem dan de stekker van de subwoofer uit
het stopcontact.
Garantie
D
it product is volgens de hoogste kwaliteitsnormen
ontworpen en vervaardigd. Mocht er toch iets defect
zijn aan dit product dan garanderen B&W Group Ltd.
en haar landelijk distributeurnetwerk dat u aanspraak
kunt maken op kosteloze reparatie (er zijn
uitzonderingen) en vervanging van onderdelen in elk
land, door een officiële B&W distributeur.
Deze beperkte garantie is geldig voor een periode van
vijf jaar vanaf de aankoopdatum of twee jaar voor
elektronica, waaronder actieve luidsprekers.
Voorwaarden
1. De garantie is beperkt tot de reparatie van de
apparatuur. Transport- en andere kosten,
eventueel risico voor het verwijderen, vervoeren en
installeren van producten vallen niet onder deze
garantie.
2. De garantie geldt alleen voor de eerste eigenaar
en is niet overdraagbaar.
3. Deze garantie is niet van toepassing in andere
gevallen dan defecten van materialen en/of
fabricage ten tijde van aankoop en is niet van
toepassing:
a. op schade die veroorzaakt is door onjuiste
installatie, aansluiting of verpakking;
b. op schade die veroorzaakt is door onjuist gebruik,
anders dan beschreven in de handleiding,
nalatigheid, modificatie, of gebruik van onderdelen
die niet door B&W zijn goedgekeurd of gemaakt;
c. op schade veroorzaakt door defecte of
ongeschikte aanvullende apparatuur;
d. op schade veroorzaakt door ongeval, onweer,
water, brand, hitte, oorlog, openbaar geweld of
een andere oorzaak buiten redelijk toezicht van
B&W en haar distributeurs;
e. op producten waarvan het serienummer gewijzigd,
verwijderd, gewist of onleesbaar is gemaakt;
f.
indien r
eparaties of modificaties zijn uitgevoerd
door een onbevoegd persoon.
4. Deze garantie is ter aanvulling op eventuele
nationale/regionale wettelijke verplichtingen voor
dealers of nationale distributeurs en heeft geen
invloed op uw wettelijke r
echten als consument.
Garantieclaims
Wanneer u aanspraak wilt maken op garantie, handel
dan als volgt:
7276 10 CM manual revised.qxd 27/3/09 10:11 Page 47