BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl) 91
CE:
BenQ Mobile verklaart hierbij dat
het apparaat dat in deze handlei-
ding wordt beschreven voldoet
aan de relevante vereisten en
andere pertinente bepalingen
van de richtlijn 1999/5/EC
(R&TTE). De betreffende confor-
miteitsverklaring (DoC) is
ondertekend.
Indien gewenst, kunt u een ko-
pie van het origineel opvragen
via onze hotline of op
www.BenQMobile.com/conformity
Verzorging
Maak de headset schoon met
een vochtig of antistatisch doek-
je. Gebruik geen chemicaliën.
Gebruik geen reinigingsmidde-
len, kleurstoffen of andere che-
mische substanties.
Bescherm de headset tegen
vocht en stoten. Stel de headset
niet bloot aan direct zonlicht.
Accessoires
De producten zijn verkrijgbaar in
speciaalzaken of in onze on line
winkel op:
Klantenservice
Zie Customer Care, pag. 92.
Originele accessoires
www.BenQMobile.com/
shop