BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl) 85
Bluetooth
®-
technologie
De headset en mobiele telefoon
communiceren via Bluetooth,
een communicatiesysteem voor
korte afstanden.
Als u deze communicatie wilt in-
schakelen, dient de headset ver-
bonden te zijn met de telefoon
(pairing). Lees "Voor het eerst
verbinding maken met de tele-
foon (pairing)", pag. 85 voor
meer informatie.
Pictogrammen
Het volgende pictogram
verklaart de werking van de
headset:
Aan de slag
Plaats de batterij, zie afbeelding.
Voor het eerst verbinding
maken met de telefoon
(pairing)
•Druk op
ˆ
en houd de
toets langer dan 1 seconde in-
gedrukt (verbinding met een
tweede telefoon: langer dan
5 seconden). Het display
geeft de registratiemodus
weer (pairing).
Activeer de Bluetooth-inter-
face van uw telefoon en ga op
zoek naar apparaten die door
Bluetooth geactiveerd kunnen
worden binnen het bereik van
uw mobiele telefoon.
Het Bluetooth
®
-woordmerk en de
Bluetooth
®
-logo's zijn eigendom van
Bluetooth
®
SIG, Inc. en in licentie ge-
geven aan BenQ Corp.
Andere handelsmerken en -namen
zijn eigendom van hun respectievelij-
ke eigenaars.
b
Deze functie varieert per
provider. Mogelijk dient u
zich afzonderlijk op deze
service te abonneren.
Raadpleeg de gebruikershandlei-
ding van uw telefoon voor informatie
over hoe u een Bluetooth-verbinding
tot stand kunt brengen.