BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl)78
Naciśnij: rozmowa za
pomocą zestawu
słuchawkowego
Wybieranie głosowe
(jeśli funkcja jest obsługiwana
przez telefon)
Naciśnij: wybierania
głososwego.
Dalsze wskazówki znajdują się
winstrukcji obsługi telefonu.
W trakcie połączenia
Głośniej.
Ciszej.
Naciśnij: zawieszenie
połączenia. Ponownie
naciśnij: można
kontynuować
zatrzymaną
rozmowę.
Przytrzymaj:
zakończenie
połączenia
Drugie połączenie
b
Przytrzymaj: kończenie
aktywnego
połączenia.
Naciśnij: zatrzymanie
bieżącej rozmowy
iodebranie
połączenia
oczekującego.
Naciśnij: przełączanie
się pomiędzy
połączeniami.
Dwukrotnie długo
naciśnij: kończenie
wszystkich połączeń.
Przekazywanie połączenia
Naciśnij: przekazanie
bieżącej rozmowy na
zestaw słuchawkowy.
Dalsze wskazówki znajdują się
winstrukcji obsługi telefonu.
Pozostałe ustawienia
Przywracanie ustawień fabrycznych
ˆ Przytrzymaj: zestaw
słuchawkowy jest
gotowy do użycia.
ƒ Przytrzymaj przycisk
przez 5 sekund.
Pokazywanie wersji
oprogramowania
ˆ Przytrzymaj: zestaw
słuchawkowy jest
gotowy do użycia.
i
Jednocześnie naciśnij:
pokazuje wersję
oprogramowania.
Uwaga!
Ta funkcja kasuje wszystkie dane
zapisane w pamięci zestawu
słuchawkowego, np. listę
uwierzytelnionych telefonów.