BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl) 87
ƒ /
Selecteren.
Selectie bevestigen.
Naar muziek luisteren
Bereid uw mobiele telefoon voor
zodat u muziek kunt afspelen.
Raadpleeg voor meer informatie
de gebruikershandleiding van
uw mobiele telefoon.
Nadat u de mobiele telefoon
met uw headset hebt verbon-
den, kunt u de titel afspelen. Zie
pag. 83 voor instructies over het
gebruik van de zijtoetsen op de
headset.
Afspelen/pauze
ƒ Kort indrukken: naar
de volgende titel, in-
gedrukt houden: snel
vooruitspoelen
Kort indrukken: terug
naar het begin van de
titel, ingedrukt
houden: snel terug-
spoelen
Stopt het afspelen.
Als u op drukt,
wordt het afspelen
hervat en wordt de
volgende track afge-
speeld.
Harder.
Zachter.
Het afspelen stopt automatisch
zodra de afspeellijst wordt be-
eindigd.
Telefoneren
De hieronder beschreven proce-
dure is alleen van toepassing op
mobiele telefoons van Siemens.
De procedure kan anders zijn
voor mobiele telefoons van an-
dere fabrikanten.
Zie pag. 86 om de headset in
te schakelen.
Telefoneren
Kort indrukken: een
oproep aannemen.
Ingedrukt houden: een
oproep afwijzen of
een gesprek
beëindigen.
Kiezen met de mobiele
telefoon
Kies zoals u dit normaal zou
doen met uw mobiele telefoon.
Kort indrukken: het
gesprek voeren met
behulp van de
headset.
Het afspelen wordt onderbroken door
een binnenkomende oproep. Zodra
het gesprek is beëindigd, wordt het af-
spelen automatisch hervat.