BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl) 89
Displaypictogrammen
FHJ Laadniveau van de batterij
j< X ># Aanmeldmodus (pairing)
# O Aanmeldmodus (pairing)
niet gelukt
# X Er wordt verbinding ge-
maakt met de telefoon
# L Er is verbinding gemaakt
met de telefoon
# Geen telefoonverbinding
Mj GSM-service is beschikbaar
j O GSM-service is niet beschik-
baar
j X > Uitgaande oproep
- - - j Bezet
X > j Binnenkomende oproep
j < X >j Huidig gesprek
Gesprek in wachtstand/
andere oproep
Gesprek in wachtstand
Actief gesprek/gesprek in
wachtstand
Verbindingsfout
& Toetsblokkering
$
verbonden met
afspeelapparaten
X >
j
j
X X
j
j
X X
j
j
< X >
j
j
j
< X
?
X >
#
. Afspelen/pauze
+
Kort indrukken: naar vol-
gende titel, ingedrukt hou-
den: snel vooruitspoelen
*
Kort indrukken: terug naar
het begin van de titel, inge-
drukt houden: snel terug-
spoelen
%
Dit wordt weergegeven als
er geen informatie is over de
muziektitel.
p
pq
pqqq
Volume
}{ Handeling niet mogelijk
!@! Fabrieksinstellingen herstel-
len
L @ Is teruggezet naar de fa-
brieksinstellingen
^
Spraakgestuurd kiezen ac-
tief (indien ondersteund
door de telefoon)
vw SMS/MMS