BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl) 75
Dalsze wskazówki znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu.
Technologia Bluetooth
®
Komunikacja między zestawem
słuchawkowym i telefonem
odbywa się poprzez interfejs
Bluetooth na zasadzie
krótkodystansowego połączenia
radiowego.
Aby komunikacja była możliwa,
zestaw słuchawkowy i telefon
muszą być ze sobą połączone
(pairing). Informacje na ten
temat można znaleźć
w rozdziale „Wykonanie
pierwszego połączenia
z telefonem (pairing)“, s. 75.
Symbole
Ten symbol jest używany
w instrukcji do objaśnienia
funkcji obsługi urządzenia:
Przygotowanie
Włóż baterię do środka
(zob. ilustracja).
Wykonanie pierwszego
połączenia z telefonem
(pairing)
Przytrzymaj przycisk
ˆ
dłużej niż 1sekundę
(połączenie z innym
telefonem – ponad 5 sekund).
Wyświetlacz przełącza się
w tryb logowania.
Aktywuj interfejs Bluetooth
w telefonie i rozpocznij
wyszukiwanie ustawionych
na odbiór urządzeń Bluetooth
znajdujących się w otoczeniu
telefonu.
Wyprodukowane przez BenQ Mobile
GmbH & Co. OHG pod znakiem
towarowym licencjonowanym od
Siemens AG.
Prawo do znaku słownego i logo
Bluetooth
®
przysługują Bluetooth
®
SIG, Inc., BenQ Corp. używa ich na
podstawie licencj.
Prawa do innych znaków towarowych
i ich nazw handlowych przysługują
innym właścicielom.
b
Funkcja zależna od
operatora wymaga czasem
osobnej aktywacji.
Szczegółowe informacje dotyczące
wykonywania połączenia
w technologii Bluetooth znajdują się
w instrukcji obsługi telefonu.