BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (nl)90
Problemen oplossen
De headset werkt niet
Als de batterij leeg is, hoort u een
waarschuwingstoon en geeft het
display F aan.
¢ Plaats nieuwe batterijen.
Verbindingsproblemen met
Bluetooth
Het Bluetooth-profiel van uw mobiele
telefoon en uw headset zijn niet com-
patibel, zie pag. 83.
Er is geen verbinding met een mobie-
le telefoon, zie pag. 85.
U weet dat de verbinding elk moment
kan worden verbroken als de geluids-
kwaliteit slecht is.
¢ Reduceer de afstand tussen de
headset en de mobiele telefoon.
Technische gegevens
en goedkeuring
Conformiteitsverklaring
FCC:
Dit apparaat voldoet aan deel 15
van de FCC-regels. Voorwaarden
voor het gebruik van het appa-
raat: (1) het apparaat veroor-
zaakt geen gevaarlijke
interferentie en (2) wordt niet
door interferentie beïnvloed,
ook als er sprake is van interfe-
rentie die ongewenste effecten
kan hebben.
Als de Bluetooth-verbinding met de
mobiele telefoon tijdens een ge-
sprek enkele seconden lang wordt
onderbroken, kunt u het gesprek
alleen voortzetten met de mobiele
telefoon.
Spannings-
gebied
AAA-cel, 1,5 volt of
opnieuw oplaadbare
AAA-cel, 1,2 volt,
minstens 600 mAh
Speelduur/
gesprekstijd
max. 8 uur
(afhankelijk van het
type batterij)
Stand-bytijd max. 450 uur
Bluetooth-
bereik
max. 10 meter,
minder in gebouwen
Bedrijfstempe-
ratuur
–20 °C tot +55 °C
Uitgangsver-
mogen van
headset
max. 8 mW
(minstens 16 Ohm)
Gewicht van
headset (be-
huizing)
circa 42 g
Gewicht van
oortelefoons
(met snoer)
circa 18 g
Afmetingen
behuizing
(headset)
circa 80,88 x 36,1 x
18,7 mm (LxBxH)
Display LED-achtergrond-
verlichting