BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl) 79
Symbole
wyświetlacza
FHJ Stan naładowania baterii
j< X ># Tryb logowania (pairing)
# O Logowanie (pairing) nie
powiodło się
# X Telefon w trakcie łączenia
# L Telefon połączony
# Brak podłączonego telefonu
Mj Serwis GSM jest dostępny
j O Service GSM jest
niedostępny
j X > Połączenie wychodzące
- - - j Zajęte
X > j Połączenie przychodzące
j < X >j Aktywne połączenie
Aktywne połączenie/
połączenie oczekujące
Zawieszone połączenie
Aktywne połączenie/
Zawieszone połączenie
Błąd połączenia
& Blokada przycisków
$
Podłączony do odtwarzacza
muzyki
X >
j
j
X X
j
j
X X
j
j
< X >
j
j
j
< X
?
X >
#
.
Odtwarzanie/Pauza
+
Naciśnij: przejście do
następnego nagrania,
przytrzymaj: szybkie
przewijanie do przodu
*
Naciśnij: przejście do
początku nagrania,
przytrzymaj: szybkie
przewijanie wstecz
%
Wyświetla się, jeśli brak
informacji o tytule nagrania
p
pq
pqqq
Głośność
}{
Wykonanie procedury jest
niemożliwe
!@! Przywracanie ustawień
fabrycznych
L @ Przywrócono ustawienia
fabryczne
^
Aktywna funkcja wybierania
głosowego (jeśli funkcja jest
obsługiwana przez telefon)
vw SMS/MMS