BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl)76
•Jeliśtelefon wyszuka
zestaw słuchawkowy, na
wyświetlaczu telefonu pojawi
się urządzenie pod nazwą
HHB-750.
•Wprowadź do telefonu hasło
(PIN) zestawu
słuchawkowego. Hasło
wygenerowane przez zestaw
słuchawkowy jest pokazane
na wyświetlaczu.
Zestaw słuchawkowy jest
gotowy do pracy. Zestaw
słuchawkowy i telefon mogą się
już komunikować i będą się
rozpoznawać także
wprzyszłości.
Włączanie/wyłączanie
zestawu słuchawkowego/
Blokada przycisków
•Włączanie:
ˆ Przytrzymaj przycisk
przez mniej więcej
2 sekundy. Zestaw
słuchawkowy jest
włączony, a na
wyświetlaczu
pokazuje się nazwa
urządzenia. Jeśli
podłączony jest tylko
jeden telefon
komórkowy, zostanie
on automatycznie
przydzielony.
•Wyłączanie:
ˆ Przytrzymaj. Zestaw
słuchawkowy jest
wyłączony, gdy
wyświetlacz zgaśnie.
Blokada przycisków (w trybie
gotowości lub podczas
odtwarzania):
ˆ Naciśnij przycisk, aby
włączyć, i przytrzymaj,
aby wyłączyć blokadę
przycisków.
Użytkowanie z dodatkowym
telefonem komórkowym
Zestaw słuchawkowy zapisuje
dane dwóch telefonów,
z którymi może współpracować.
Jeśli zostanie podłączony trzeci
telefon, wpis dla telefonu,
którego najdłużej nie używano
w połączeniu z zestawem
słuchawkowym, będzie
skasowany.
Wybór telefonu
komórkowego:
ˆ Przytrzymaj przycisk
przez mniej więcej
2 sekundy. Zestaw
słuchawkowy jest
włączony i na
wyświetlaczu są
pokazywane dwa
podłączone telefony.
Jeśli w ciągu 3 minut od włączenia
telefon nie odnajdzie zestawu
słuchawkowego, należy ponownie
uruchomić tryb wyszukiwania
(powtórzyć pierwszy krok).