BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl)74
Należy pamiętać, aby
korzystać z urządzenia
zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz
lokalnymi regulacjami.
Dotyczy to m.in. używania
urządzenia w samolotach,
na stacjach benzynowych,
w szpitalach lub podczas
jazdy samochodem.
Telefony komórkowe mogą
zakłócać działanie
urządzeń medycznych,
takich jak aparaty słuchowe
lub rozruszniki serca.
Należy zachować odstęp
min. 20 cm między
zestawem słuchawkowym a
rozrusznikiem serca. Osoby
z rozrusznikiem serca
powinny podczas rozmowy
nosić zestaw słuchawkowy
po prawej stronie. W razie
potrzeby należy
skonsultować się
zlekarzem.
Uwaga! Małe dzieci mogą
sobie wyrządzić krzywdę.
Dlatego urządzenie należy
przechowywać z dala od
małych dzieci.
Zestaw słuchawkowy
Bluetooth może być
otwierany wyłącznie przez
autoryzowanego partnera
serwisowego. Każda
zmiana w urządzeniu jest
niedozwolona i skutkuje
utratą pozwolenia na
użytkowanie.
Nie wrzucać urządzenia do
otwartego ognia.
Zużyte baterie i zestawy
słuchawkowe Bluetooth
należy oddać do recyklingu
zgodnie z przepisami.
Urządzenie może zakłócać
działanie znajdujących się
w jego pobliżu odbiorników
telewizyjnych, radiowych
oraz komputerów.
Należy używać wyłącznie
oryginalnego wyposażenia
dodatkowego firmy. W ten
sposób można uniknąć
uszczerbku na zdrowiu oraz
uszkodzeń przedmiotów i
zapewnić przestrzeganie
ważnych zasad.
Niewłaściwe użytkowanie skutkuje
utratą gwarancji!
W niektórych krajach istnieją
ograniczenia w użytkowaniu
urządzeń w technologii Bluetooth.
Bliższych informacji można
zasięgnąć w odpowiednich
urzędach.
Podczas jazdy samochodem nie
wolno używać dwóch słuchawek.
Słuchanie muzyki stereo podczas
jazdy samochodem jest niemożliwe.
Do telefonowania można używać
jednej słuchawki.