BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl) 81
CE:
BenQ Mobile niniejszym
deklaruje, że urządzenie opisane
w tej instrukcji obsługi jest
zgodne z zasadniczymi
wymogami oraz z innymi
odnośnymi ustaleniami
Dyrektywy Europejskiej
1999/5/EC (R&TTE). Wymieniona
deklaracja zgodności została
oficjalnie zatwierdzona. Kopię
oryginalnej deklaracji można
uzyskać, dzwoniąc na infolinię
firmy Siemens albo za
pośrednictwem strony
internetowej:
www.BenQMobile.com/conformity
Konserwacja
Zestaw słuchawkowy należy
czyścić wilgotną szmatką lub
ściereczką antystatyczną bez
chemicznych środków
czyszczących.
Nie wolno używać żadnych
środków czyszczących, farb ani
innych substancji chemicznych.
Zestaw słuchawkowy należy
chronić przed wilgocią
i uderzeniami. Nie należy
wystawiać zestawu
słuchawkowego na
bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Akcesoria
Produkty są dostępne
w specjalistycznych sklepach:
Dział obsługi klienta
zob. Customer Care, s. 92.
Oryginalne akcesoria
www.BenQMobile.com/
shop