BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl) 73
Opis elementów
zestawu
Zgodność
Zestaw słuchawkowy
Bluetooth® Stereo (w dalszej
części instrukcji zwany
„zestawem słuchawkowym”) jest
przeznaczony do słuchania
muzyki i telefonowania.
Słuchanie muzyki
Telefony komórkowe
zodtwarzaczami
multimedialnymi oraz
profilami Bluetooth A2DP
iAVRCP
•Inne urządzenia do
odtwarzania muzyki,
wyposażone w profile
Bluetooth A2DP i AVRCP
(ograniczona dostępność
funkcji, np. bez wyświetlania
symboli)
Telefonowanie
Telefon komórkowy
z profilem Bluetooth
(profil „Handsfree”)
Wskazówki
bezpieczeństwa
1 Słuchawki stereofoniczne
2 Wyświetlacz
3 Przycisk Przewiń wstecz
4 ƒ Przycisk Przewiń do
przodu
5 Przycisk Stop
6 Przycisk Odtwarzanie/
Pauza
7 ˆ Przycisk Włącz/Wyłącz
Blokada przycisków
8 Przyciski regulacji głośności
głośniej
ciszej
9 Pasek (niewidoczny na ilustracji)
= Przycisk „push to talk”,
(przycisk ptt)
! Klamra do paska
" Kieszeń baterii
§ Bateria (niewidoczna na ilustracji)
$ Wejście słuchawek
Przed rozpoczęciem użytkowania
należy dokładnie przeczytać
instrukcję obsługi oraz wskazówki
bezpieczeństwa!
W przypadku korzystania
zurządzenia przez dzieci należy
objaśnić im treść instrukcji obsługi
iwskazać na niebezpieczeństwa
wynikające z użytkowania zestawu
słuchawkowego!