BenQ HHB-750 Headphones User Manual


 
Headset Bluetooth
®
Stereo (pl) 77
ƒ /
Wybierz.
Potwierdź wybór.
Słuchanie muzyki
Przygotuj telefon komórkowy do
odtwarzania muzyki. Dalsze
wskazówki znajdują się
winstrukcji obsługi telefonu.
Po podłączeniu telefonu do
zestawu słuchawkowego można
odtworzyć nagranie. Do tego
celu służą przyciski znajdujące
się z boku zestawu
słuchawkowego (zob. s. 73).
Odtwarzanie/Pauza
ƒ Naciśnij: przejście do
następnego nagrania,
przytrzymaj: szybkie
przewijanie do
przodu
Naciśnij: przejście do
początku nagrania,
przytrzymaj: szybkie
przewijanie wstecz
Zakończenie
odtwarzania. Za
pomocą przycisku
można
kontynuować
odtwarzanie od
następnego nagrania.
Głośniej.
Ciszej.
Po zakończeniu odtwarzania
ostatniego nagrania z listy
następuje automatyczne
zatrzymanie odtwarzania.
Telefonowanie
Funkcje opisane w tym rozdziale
są dostępne tylko w telefonach
komórkowych firmy Siemens.
W przypadku korzystania
z telefonów komórkowych
innych producentów rezultaty
mogą być inne.
•Włącz zestaw słuchawkowy
(zob. s. 76).
Telefonowanie
Naciśnij: odbieranie
połączenia.
Przytrzymaj:
odrzucenie,
ewentualnie
zakończenie
rozmowy.
Telefonowanie za pomocą
telefonu komórkowego
Wybierz numer za pomocą
telefonu komórkowego.
Gdy telefon zadzwoni (połączenie
przychodzące), odtwarzanie muzyki
zostanie przerwane. Kiedy zakończy
się rozmowa telefoniczna,
odtwarzanie nagrania zaczyna się od
momentu, w którym zostało
przerwane.