Jabra BT130 Headphones User Manual


 
94
Norsk
95
Norsk
Ha hodesettet på deg slik du ønsker
4
Jabra BT130 er klart til bruk på ditt høyre øre. Hvis du foretrekker å ha det på venstre
øre, må du dreie ørebøylen 180°. (Se fig. 2
)
For optimal ytelse, bør du ha Jabra BT130 og mobiltelefonen på samme side av
kroppen, og med færrest mulig hindringer mellom enhetene. Generelt vil du få en
bedre ytelse når det ikke er noen hindringer mellom hodesettet og mobiltelefonen
.
Moro med farger - Endre dekselet
Ta av dekselet som sitter på hodesettet ved å trekke i tommelsporet på toppen
Trykk det nye dekselet på plass (Se fig. 5)
Svare på et innkommende anrop
Trykk lett på svar-/avbryt-knappen på hodesettet ditt for å besvare et
inngående anrop
Avslutte en samtale
Trykk på svar-/avbryt-knappen for å avslutte en aktiv samtale
Avvise et innkommende anrop (avhengig av om din telefon støtter denne funksjonen)
Trykk på svar-/avbryt-knappen når telefonen ringer for å avvise den innkommende
samtalen. Avhengig av telefoninnstillingene, vil samtalen enten bli videresendt til
talepostkassen eller vedkommende som ringer vil høre et opptattsignal
Ringe ut
Når du ringer fra mobiltelefonen, vil samtalen automatisk bli (avhengig av
telefonoppsettet) overført til hodesettet.
Starte stemmeaktivert oppringing (avhengig av om din telefon støtter denne
funksjonen)
Trykk lett på svar-/avbryt-knappen. For best mulig resultat, bør du spille inn
stemmesignalet ved hjelp av hodesettet. Se i mobiltelefonens brukerveiledning for
mer informasjon om bruken av denne funksjonen
Repetere siste oppringte nummer (avhengig av om din telefon støtter denne
funksjonen)
Trykk på svar-/avbryt-knappen
Justere lyd og volum
Trykk volum opp eller ned (+ eller -) knappene for å justere lydnivået (Se fig. 1)
Hvordan...
5
Før du kan bruke Jabra BT130 sammen med mobiltelefonen, må du koble dem sammen.
1. Sett hodesettet i sammenkoblingsmodus
2
Forsikre deg om at hodesettet er slått på.
Trykk svar/avslutt-knappen og volum opp (+) knappen samtidig til en blå lysdiode
tennes
.
2. Angi at mobiltelefonen skal kunne oppdage nye Bluetooth-enheter, slik at den
kan finne Jabra BT130
Følg brukerveiledningen som følger med telefonen. Dette innebærer vanligvis at du
går inn på menyen “oppsett”, “tilkobling” eller “Bluetooth” på din telefon, og velger
alternativer for å “Søke” eller “Legge til” en Bluetooth-enhet.* (se eksemplene fra en
typisk mobiltelefon i fig. 4
)
3. Telefonen din vil finne Jabra BT130
Telefonen din spør deretter om du ønsker at den skal koble seg sammen med
hodesettet (pairing). Aksepter dette ved å trykke “Ja” eller “OK” på telefonen, og
bekreft det med pass-koden eller PIN
3
= 0000 (4 nuller).
Telefonen vil bekrefte at sammenkoblingen er fullført. Hvis sammenkoblingen ikke
var vellykket, må du repetere punkt 1 til 3.
Koble hodesettet sammen med mobiltelefonen (pairing)
3
Slå på hodesettet
2
Trykk ned svar-/avslutt-knappen for å slå på hodesettet
Trykk ned, og hold svar-/avslutt-knappen for å slå av hodesettet
Hva lysene betyr
6
Hva du ser Hva dette betyr for hodesettet
Blinkende blått lys Blinker hvert sekund: Aktiv med en samtale
Blinkende blått lys Blinker hvert tredje sekund: I ventemodus
4
Blinkende rødt lys Liten batterikapasitet
Blått lys Lader
Blått lys slukkes Oppladet
Blått lys I sammenkoblingsmodus – (se avsnitt 3
)