Jabra BT130 Headphones User Manual


 
92
Norsk
93
Norsk
Lade hodesettet
Sørg for at Jabra BT130 hodesettet ditt er ladet helt opp før du begynner å bruke
det. Bruk nettadapteret til å lade hodesettet fra strømnettet, eller lad det direkte fra
datamaskinen med den vedlagte USB-kabelen. Sett inn kabelen som vist i fig. 3. Når
lysdioden lyser blått, lader hodesettet. Når den blå lysdioden slukkes er hodesettet
oppladet.
1
Jabra BT130 er enkel i bruk. Svar-/avslutt-knappen på hodesettet utfører forskjellige
funksjoner, avhengig av hvor lenge du trykker den ned.
Instruksjon: Lengde på trykk:
Trykk lett Trykk kort
Trykk Omtrent: 1 sekund
Trykk ned og hold Omtrent: 5 sekunder
Tusen takk for at du har kjøpt Bluetooth® hodesettet Jabra BT130. Vi håper du får mye
glede av det!
Denne brukerveiledningen vil sørge for at du kommer i gang, slik at du får mest mulig
ut av ditt hodesett.
Tusen takk
Når du bruker en mobiltelefon mens du kjører, kan dette distrahere deg, og øke risikoen
for ulykker. Hvis kjøreforholdene krever det (som dårlig vær, tett trafikk, barn i bilen
eller dårlig vei), må du kjøre til siden, og parkere bilen før du ringer ut eller svarer på
innkommende samtaler. I tillegg bør du prøve å holde samtalene så korte som mulig, og
ikke ta notater under samtalen, eller lese i dokumenter.
Kjør alltid forsiktig, og følg de lokale lovene.
Husk, kjøringen kommer i første rekke, ikke samtalen!
!
Om ditt Jabra BT130 hodesett
1 Lysdioder
Blått indikerer modus
(sammenkobling, aktiv eller
ventemodus) og batterilading.
Rødt indikerer lav batterispenning
2 Volum opp (+), volum ned (
)
3 Ladekontakt
4 Svar-/avslutte-knapp
Trykkes for å slå hodesettet på
Trykkes og holdes for å slå hodesettet av
Trykk lett for å svare på eller avbryte en samtale
Trykk denne knappen ned, og trykk ned volum opp(+) samtidig, for å sette
hodesettet i sammenkoblingsmodus (pairing)
5 Ørebøyle – dreies 180° for at den skal passe i venstre øre. (Se fig. 2)
Med Jabra BT130 kan du gjøre følgende:
Svare på innkommende anrop
Stemmeaktivert oppringing (avhengig av telefon)
Avslutte samtaler
Repetisjon av sist ringte nummer
Avvise samtaler (avhengig av telefon)
Spesifikasjoner
:
Taletid/tid i ventemodus 4 - 6 timer (avhengig av telefon), 110 timer ventemodus
Oppladbart batteri med nettlader og billader (ikke inkludert)
Vekt 18g
Bruksområde innefor 10 meter / 33 f
Bluetooth håndsett og handsfree-profiler
Bluetooth
1
spesifikasjon (se ordliste) versjon 1.2
Hodesettets funksjoner
Komme i gang