Jabra BT130 Headphones User Manual


 
84
Svenska
85
Svenska
Bär enheten så som det passar dig
4
Jabra BT130 är klar att användas på höger öra. Om du föredrar vänster öra, vrid
försiktigt öronskalmen 180°. (Se figur 2
)
För optimal funktion, använd Jabra BT130 och mobiltelefonen på samma sida av
kroppen eller inom synfältet. Överlag kommer du ha bättre funktion om du inte har
några hinder mellan ditt headset och din mobiltelefon.
Kul med färg – byt skal
Ta bort det aktuella skalet genom att dra i tumspåret överst
Tryck fast det nya skalet (Se figur 5)
Svara på samtal
Nudda vid svara-/avslutaknappen på ditt headset för att ta emot samtal
Avsluta samtal
Nudda vid svara-/avslutaknappen för att avsluta pågående samtal
Avvisa samtal (Beror på om telefonen stöder denna funktion)
Tryck på svara-/avslutaknappen när telefonen ringer för att avvisa ett inkommande
samtal. Personen som ringer dig kommer antingen att bli vidarebefordrad till
röstbrevlåda eller höra en upptagetton, beroende på telefoninställningarna
Ringa upp
När man ringer upp från mobiltelefonen kommer samtalet (beroende på
telefoninställningarna) att automatiskt överföras till headsetet
Aktivera röstuppringning (Beror på om telefonen stöder denna funktion)
Nudda vid svara-/avslutaknappen. För bästa resultat bör du spela in
röstuppringningssignalen genom headsetet. Läs telefonens bruksanvisning för mer
information om den funktionen
Återuppringning (Beror på om telefonen stöder denna funktion)
Tryck på svara-/avslutaknappen
Ställa in ljud och volym
Tryck på knappen för höjning/sänkning av volym (+ eller -) för att justera volymen
(Se figur 1)
Så här gör du...
5
Innan du kan använda Jabra BT130, måste enheten länkas till din mobiltelefon.
1. Sätt headsetet i ”Para ihop
2
”-läge
Kontrollera att headsetet är på.
Tryck på svara-/avslutaknappen och tryck på knappen för att höja volymen (+)
samtidigt, tills lysdioden lyser med fast blått sken.
2. Ställ in din Bluetooth-telefon på att hitta Jabra BT130
Följ telefonens instruktionsbok. Vanligtvis innebär detta att man går till en meny för
”installation”, ”setup”, ”anslutning”, ”Bluetooth” eller liknande) på telefonen och där
väljer man ett alternativ för att ”söka” eller ”lägga till” en Bluetooth-enhet.* (Figur 4
visar ett exempel från en typisk mobiltelefon)
3. Telefonen hittar Jabra BT130
Telefonen frågar sedan om du vill para ihop den med headsetet. Acceptera
genom att trycka på ”Ja” eller ”OK” på telefonen och verifiera med lösenord eller
PIN-kod
3
= 0000 (4 nollor).
Telefonen bekräftar när hopparningen är utförd. Om hopparningen inte lyckades,
upprepa steg 1 till 3.
Para ihop (länka till) telefon
3
Aktivera headset
2
Tryck ner svara-/avslutaknappen för att aktivera ditt headset
Tryck ned och håll kvar svara-/avslutaknappen för att stänga av ditt headset
Lampornas betydelse
6
Det här ser du Betydelse
Blinkande blått ljus Blinkning varje sekund: aktivt samtal
Blinkande blått ljus Blinkning var tredje sekund: i viloläge (standby)
4
Blinkande rött ljus Batteriet är svagt
Fast blått ljus Laddar
Fast blått ljus släckt Fullt uppladdat
Fast blått ljus Para ihop-läge – (se avsnitt 3
)