Jabra BT130 Headphones User Manual


 
44
Nederland
45
Nederland
De gewenste draagstand kiezen
4
De Jabra BT130 is ingesteld om over het rechteroor te worden gedragen. Als u hem
over het linkeroor wilt dragen, moet u de oorhaak 180° draaien. (Zie fig. 2
)
Voor optimale prestaties verdient het aanbeveling uw Jabra BT130 en uw mobiele
telefoon aan dezelfde kant van uw lichaam of binnen de zichtlijn te dragen. In het
algemeen verkrijgt u betere prestaties als er zich geen obstakels tussen uw headset
en uw telefoon bevinden.
Plezier met kleur – uw covertje verwisselen
Verwijder het huidige covertje door het uit het groefje bovenaan te trekken
Druk het nieuwe covertje tot het vastzit (Zie fig. 5)
Een gesprek beantwoorden
Tik op de beantwoorden/beëindigen knop op uw headset om een gesprek
te beantwoorden
Een gesprek beëindigen
Tik op de beantwoorden/beëindigen knop om een actief gesprek te beëindigen
Een gesprek weigeren (Afhankelijk van het feit of uw telefoon deze functie
ondersteunt)
Druk de beantwoorden/beëindigen knop in wanneer de telefoon rinkelt om een
inkomend gesprek te weigeren. Afhankelijk van uw telefooninstellingen, zal de beller
worden doorgeschakeld naar uw voicemail of zal hij een bezettoon te horen krijgen
Telefoneren
Als u belt vanaf uw mobiele telefoon, zal het gesprek (afhankelijk van de
telefooninstellingen) automatisch naar uw headset worden doorgeschakeld.
Voice dialing activeren (Afhankelijk van het feit of uw telefoon deze functie
ondersteunt)
Tik op de beantwoorden/beëindigen knop. Het beste resultaat krijgt u
wanneer u de voice-dialing tekst opneemt via uw headset. Raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw telefoon voor meer informatie over deze functie
Herhaling laatste nummer (Afhankelijk van het feit of uw telefoon deze functie
ondersteunt)
Druk
op de beantwoorden/beëindigen knop
Geluid en volume regelen
Druk
op volume hoger of lager (+ of -) om het volume te regelen (zie fig. 1)
Hoe...
5
Voordat u uw Jabra BT130 kunt gebruiken, moet u hem verbinden met uw mobiele telefoon.
1. De headset in de pairing
2
-modus zetten
Zorg ervoor dat de headset ingeschakeld is
Druk de beantwoorden/beëindigen knop in en druk tegelijk de volume hoger (+)
knop in, tot het blauwe licht onafgebroken gaat branden.
2. Uw Bluetooth telefoon de Jabra BT130 laten ‘zoeken’
Volg hierbij de instructies in de handleiding van uw telefoon. Meestal moet u
hierbij naar het ‘set up’, ‘verbinden’ of ‘Bluetooth’ menu op uw toestel gaan en de
optie Bluetooth-toestel ‘zoeken’ of ‘toevoegen’ selecteren*. (Zie voorbeeld van een
typische mobiele telefoon in fig. 4
)
3. Uw toestel zoekt de Jabra BT130
Uw telefoon vraagt u dan of u hem wilt verbinden met de headset. U accepteert
door te drukken op ‘Ja’ of ‘OK’ op de telefoon en te bevestigen met het wachtwoord
of PIN
3
= 0000 (4 nullen).
Uw toestel zal een bevestiging tonen als de verbinding tot stand is gebracht. Als de
verbinding is mislukt, voert u stappen 1 tot 3 opnieuw uit.
Verbinden (“Pairing”) met uw telefoon
3
Uw headset inschakelen
2
Druk de beantwoorden/beëindigen knop in om uw headset in te schakelen
Houd de beantwoorden/beëindigen knop ingedrukt om uw headset uit te schakelen
Wat betekenen de verschillende lichtjes
6
Wat u ziet Wat dit betekent voor uw headset
Blauw knipperlicht Knippert elke seconde: in gesprek
Blauw knipperlich Knippert elke drie seconden: in stand-by modus
4
Rood knipperlicht Batterijniveau laag
Blauw licht Opladen
Blauw licht uit Volledig opgeladen
Blauw licht In pairing-modus – (zie hoofdstuk 3
)