Jabra BT130 Headphones User Manual


 
86
Svenska
87
Svenska
Felsökning och vanliga frågor
8
Jag hör sprakande störningsljud
För bäst ljudkvalitet bör du alltid bära headsetet på samma sida av kroppen som
mobiltelefonen.
Jag hör ingenting i mitt headset
Öka volymen på headsetet.
Kontrollera att headsetet har parats ihop med telefonen.
Kontrollera att telefonen är ansluten till headsetet – om den varken ansluter
från telefonens Bluetooth-meny eller när du nuddar vid svara-/avslutaknappen bör
du göra om para ihop-proceduren (se avsnitt 3
)
Jag har problem att para ihop enheterna trots att telefonen inte visar något fel
Du kanske har raderat para ihop-informationen från mobiltelefonen. Följ
anvisningarna för att para ihop enheterna i avsnitt 3.
Använda Jabra Bluetooth-adapter
7
Om du vill använda Jabra BT130 med en mobiltelefon som inte har Bluetooth så kan du
använda adaptern Jabra A210.
Du får då en sladdlös anslutning till följande headsetfunktioner: svara/avsluta
samtal samt röstuppringning (om telefonen stöder detta). Avvisning av samtal samt
återuppringning kanske inte stöds via mobiltelefonens headset-uttag.
Para ihop Jabra BT130 med Jabra A210
Para ihop-processen är något annorlunda:
Sätt Jabra BT130 i para ihop-läge
Sätt Jabra A210-adaptern i para ihop-läge
Placera enheterna nära varandra. Du behöver ingen särskild PIN-kod för att para ihop
de två Jabra-produkterna. Läs bruksanvisningen för Jabra A210 för mer information
Ringa upp/besvara samtal vid användning av Jabra A210
När du ringer upp från mobiltelefonen kommer samtalet automatiskt att överföras
till headsetet (om detta är påslaget).
Gör så här för att besvara ett samtal: du kan antingen nudda vid svara-/
avslutaknappen på headsetet eller trycka på svara-knappen på mobiltelefonen.
Behöver du mer hjälp?
9
Internet: www.jabra.com (för senaste supportinformation och bruksanvisningar online)
Se omslagets insida för uppgifter om kundsupport.
Skötsel av headset
10
1. Förvara alltid headsetet avstängt och på en säker plats.
2. Undvik att förvara det i hög temperatur (över 60 °C) i t.ex. en varm bil eller i direkt
solljus. (Förvaring i höga temperaturer kan försämra prestandan och minska
batteriets livslängd.)
3. Utsätt inte headsetet eller någon medföljande komponent för regn eller annan vätska.
Jag kan inte använda Avvisa samtal, väntande samtal, återuppringning eller
röstuppringning
Din mobiltelefon måste också ha stöd för dessa funktioner. Läs bruksanvisningen för
din telefon och kontrollera detta.
Fungerar Jabra BT130 med annan Bluetooth-utrustning?
Jabra BT130 är konstruerad för att fungera med Bluetooth-mobiler. Den kan också
fungera tillsammans med andra Bluetooth-enheter som är kompatibla med Bluetooth
version 1.1 eller 1.2 och som har stöd för headset och/eller handsfree-profiler.
Garanti
11
Jabra (GN Netcom) lämnar garanti på alla materialfel och tillverkningsfel på den här
produkten under en ettårsperiod från det ursprungliga inköpsdatumet. Villkoren i
garantin och våra skyldigheter enligt garantin framgår av följande punkter:
Garantin är begränsad till den ursprungliga köparen
En kopia av kvittot eller annat inköpsbevis krävs. Utan inköpsbevis anses garantin
gälla från det tillverkningsdatum som produkten är märkt med
Garantin förklaras som ogiltig om serienumret, etiketten med datummärkning eller
produktetiketten tas bort, eller om produkten har hanterats vårdslöst, installerats
felaktigt, modifierats eller reparerats av en obehörig tredje part