Jabra BT130 Headphones User Manual


 
96
Norsk
97
Norsk
Feilsøking og ofte stilte spørsmål
8
Jeg hører spraking
For best mulig lydkvalitet, bør du alltid ha hodesettet på samme side av kroppen
som mobiltelefonen.
Jeg kan ikke høre noe i hodesettet
Øk lydvolumet på hodesettet.
Sjekk at hodesettet er sammenkoblet med mobiltelefonen.
Sørg for at mobiltelefonen er tilkoblet hodesettet. Hvis de ikke vil la seg koble
sammen, enten fra mobiltelefonens Bluetooth-meny, eller ved å klikke lett på
svar-/avbryt-knappen, må du følge sammenkoblingsprosedyren (se avsnitt 3
)
Jeg har sammenkoblingsproblemer selv om mobiltelefonen sier noe annet
Du kan ha slettet sammenkoblingen fra mobiltelefonen. Følg sammenkoblingsinstr
uksjonene i avsnitt 3.
Bruke et Jabra Bluetooth-adapter
7
Hvis du ønsker å benytte Jabra BT130 med en mobiltelefon som ikke støtter Bluetooth-
standarden, er Jabra-adapteret A210 løsningen.
Dette gir deg en trådløs tilkobling med følgende hodesettfunksjoner: Svare/avslutte
samtaler og stemmeaktivert oppringing (hvis dette støttes av telefonen). Det kan hende
funksjonene avvise en samtale og repetisjon av sist oppringte nummer, ikke er støttet
via hodetelefonutgangen på mobiltelefonen.
Koble Jabra BT130 sammen med Jabra A210
Sammenkoblingsprosessen er litt annerledes:
Sett Jabra BT130 i sammenkoblingsmodus.
Sett Jabra A210 i sammenkoblingsmodus.
Legg dem ved siden av hverandre. Du trenger ikke en dedikert pin-kode for å koble
sammen to Jabra-produkter. Se i brukerveiledningen for A210 for mer informasjon
Ringe ut/svare på et anrop når du bruker Jabra A210
Når du ringer fra mobiltelefonen din, vil samtalen automatisk bli overført til
hodesettet (hvis dette er slått på)
For å svare på et innkommende anrop: Klikk enten lett på svar-/avbryt-knappen på
hodesettet, eller trykk ned svar-knappen på mobiltelefonen
Trenger du mer hjelp?
9
Internett: www.jabra.com (for den siste støtteinformasjonen, og brukerveiledninger)
Se i omslaget for informasjon om kundestøtte.
Ta vare på hodesettet
10
1. Oppbevar alltid headsettet med strømmen slått av, og se til at det er godt beskyttet.
2. Unngå oppbevaring ved høye temperaturer (over 60 °C / 134 °F) – som f.eks. i varme
kjøretøy eller i direkte sollys. (Oppbevaring i høye temperaturer kan føre til nedsatt
ytelse og redusere batteriets levetid.)
3. Headsettet og dets tilhørende deler må ikke utsettes for regn eller andre væsker.
Jeg kan ikke bruke avvis samtale, samtale på venting, tilbakeringing eller
stemmeaktivert oppringing.
Disse funksjonene er tilgjengelige hvis telefonen har støtte for dem. Se i telefonens
brukerveiledning for mer informasjon.
Vil Jabra BT130 fungere sammen med annet Bluetooth-utstyr?
Jabra BT130 er konstruert for å kunne fungere sammen med Bluetooth
mobiltelefoner. Det kan også fungere sammen med andre enheter som er
kompatible med Bluetooth versjon 1.1 eller 1.2 og som støtter et hodesett- og/eller
en handsfree-profil.
Garanti
11
Jabra (GN Netcom) gir garanti for dette produktet for alle material- eller
produksjonsdefekter for to år fra opprinnelig kjøpsdato. Betingelsene for denne
garantien og vårt ansvar iht. denne garantien er som følger:
Garantien gjelder kun for opprinnelig kjøper
Det må fremvises kopi av kvittering eller annet kjøpsbevis. Dersom du ikke har
kjøpsbevis, regnes garantien fra starten av produksjonsdatoen som er merket på
produktet
Garantien er ikke gyldig hvis serienummeret, datokodetiketten eller produktetiketten
fjernes, eller dersom produktet har blitt utsatt for fysisk mishandling, feilaktig
installering, modifisering eller reparasjon foretatt av uautoriserte tredjeparter