Jabra BT130 Headphones User Manual


 
66
Dansk
67
Dansk
Fejlfinding og ofte stillede spørgsmål
8
Jeg kan høre en knitrende lyd
Bær altid headsettet på den samme side af kroppen som mobiltelefonen for at
opnå den bedste lydkvalitet.
Jeg kan ikke høre noget i headsettet
Skru op for lydstyrken i headsettet.
Kontrollér, at headsettet er parret med telefonen.
Kontrollér, at telefonen er sluttet til headsettet. Hvis du ikke kan oprette
forbindelse via telefonens Bluetooth-menu eller ved at trykke kort på knappen
“answer/end”, skal du følge anvisningerne til parring af enhederne (se afsnit 3
)
Brug af Jabra Bluetooth-adapter
7
Hvis du vil bruge Jabra BT130-headsettet sammen med en mobiltelefon, der ikke
understøtter Bluetooth, skal du bruge Jabra A210-adapteren.
Med denne adapter får du en trådløs forbindelse, hvor du kan bruge headsettet til
følgende funktioner: Besvare opkald/afslutte samtaler samt foretage stemmestyrede
opkald (afhængigt af telefonen). Hvis du sætter stikket fra headsettet i mobiltelefonen,
kan du muligvis ikke bruge headsettet til følgende funktioner: Afvise et opkald og ringe
op til det sidst kaldte telefonnummer.
Sådan parrer du Jabra BT130-headsettet med Jabra A210-adapteren
Fremgangsmåden er lidt anderledes:
Indstil Jabra BT130-headsettet til parring
Indstil Jabra A210-adapteren til parring
Anbring enhederne ved siden af hinanden. Du behøver ikke at indtaste en PIN-kode
for at parre de to Jabra-enheder. Se i brugsanvisningen til Jabra A210-adapteren for
at få yderligere oplysninger
Sådan foretager og besvarer du opkald med Jabra A210-adapteren
Når du ringer op fra den tilsluttede mobiltelefon, stilles samtalen automatisk om til
headsettet (hvis det er tændt).
Sådan besvarer du et opkald: Tryk kort på knappen “answer/end” på headsettet,
eller tryk på knappen “answer” på mobiltelefonen
Har du brug for mere hjælp?
9
Internet: www.jabra.com (her finder du de sidste nye support-oplysninger og vores
online-brugsanvisninger)
Find yderligere oplysninger om kundeservice på den indvendige side af coveret.
Pleje og vedligeholdelse
10
1. Opbevar altid headsettet med strømmen slukket og sikkert beskyttet.
2. Undgå opbevaring ved høje temperaturer (over 60° C) – f.eks. i et meget varmt
køretøj eller i direkte sollys (opbevaring ved høje temperaturer kan forringe
ydeevnen og reducere batteriets levetid).
3. Udsæt ikke headsettet eller de medfølgende dele for regn eller andre væsker.
Jeg har problemer med at parre enhederne, selvom telefonen viser noget andet
Du har muligvis slettet parringen af headsettet i mobiltelefonen. Følg anvisningerne
til parring af enhederne, der er beskrevet i afsnit 3.
Jeg kan ikke anvende funktionerne “Afvis opkald”, “Stil opkald i venteposition”
eller “Stemmestyret opkald”
Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis telefonen understøtter dem. Se, om det er
tilfældet, i brugsanvisningen til telefonen.
Understøtter Jabra BT130-headsettet andet Bluetooth-udstyr?
Jabra BT130-headsettet er beregnet til brug med mobiltelefoner, der understøtter
Bluetooth. Det kan også bruges sammen med andet Bluetooth-udstyr, der understøtter
Bluetooth i version 1.1 eller 1.2 samt headset-funktion og/eller håndfri funktion.
Garanti
11
Jabra (GN Netcom) yder garanti på dette produkt for alle defekter vedrørende
materialer og kvalitet i en periode på to år fra den oprindelige købsdato. Vilkårene i den
foreliggende garanti og vores ansvar i henhold til denne garanti er som følger:
Garantien er begrænset til den oprindelige køber
En kopi af kvitteringen eller anden dokumentation på køb kræves. Uden
købsdokumentation defineres garantien som begyndende på produktionsdatoen
angivet på produktet