Jabra BT130 Headphones User Manual


 
68
Dansk
69
Dansk
Registrering og sikkerhedsgodkendelse
12
Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med bestemmelserne i
R & TTE-direktivet (99/5/EØF).
GN Netcom erklærer herved, at dette produkt overholder de væsentlige krav og
andre relevante bestemmelser i direktivet 1999/5/EØF.
Yderligere oplysninger findes på adressen http://www.gnnetcom.com
Bemærk, at dette produkt bruger radiofrekvensbånd, der ikke er harmoniseret
inden for EU. Inden for EU er dette produkt beregnet til brug i Østrig, Belgien,
Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg,
Holland, Portugal, Spanien, Sverige, Storbritannien og inden for EFTA i Island, Norge
og Schweiz.
Garantien er ugyldig, hvis serienummeret, datokodeetiketten eller produktetiketten
fjernes, eller hvis produktet er blevet udsat for hårdhændet eller uforsvarlig behandling,
forkert installation, modifikation eller reparation af en uautoriseret tredjepart
Ansvar i forbindelse med Jabra-produkter (GN Netcom) er begrænset til reparation
eller erstatning af produktet efter eget skøn
Enhver stiltiende garanti på Jabra-produkter (GN Netcom) er begrænset til to år fra
købsdatoen på alle dele, herunder ledninger og stik
Specifikke dele, som ikke er omfattet af garantien, er forbrugskomponenter med
begrænset levetid, der er udsat for normal slitage, f.eks. vindskærm til mikrofonen,
ørepuder, dekorativ finish, batterier og andet tilbehør
Jabra (GN Netcom) er ikke ansvarlig for tilfældige skader eller følgeskader, der måtte
opstå som følge af brug eller misbrug af et Jabra-produkt (GN Netcom)
Denne garanti giver dig specifikke rettigheder, og du kan have andre rettigheder, der
varierer fra område til område
Brugeren må under ingen omstændigheder forsøge at udføre service, justeringer
eller reparationer af denne enhed, uanset om det ligger inden for garantien eller ej,
medmindre det er angivet i denne brugervejledning. Produktet skal returneres til
købsstedet, fabrikken eller et autoriseret servicecenter for at få udført sådant arbejde
Jabra (GN Netcom) påtager sig intet ansvar for tab eller skader, der opstår
under forsendelsen. Alt reparationsarbejde på Jabra-produkter (GN Netcom) af
uautoriserede tredjeparter gør garantien ugyldig
Brugerne må ikke foretage ændringer eller modificere enheden på nogen måde.
Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af Jabra
(GN Netcom), gør brugerens tilladelse til at betjene udstyret ugyldig.
Bluetooth
Bluetooth®-varemærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug
af sådanne varemærker af Jabra foregår under licens. Andre varemærker og
varebetegnelser tilhører deres respektive ejere.
Ordliste
13
1
Bluetooth: En radioteknologi, der sikrer, at enheder såsom mobiltelefoner og
headset kan tilsluttes på kort afstand uden brug af ledninger eller kabler (cirka 10
meter). Læs mere på www.bluetooth.com.
Bluetooth-profiler: Forskellige måder, hvorpå Bluetooth-enheder kan kommunikere
med hinanden. Telefoner, der understøtter Bluetooth, er enten baseret på en
headset-profil, en håndfri profil eller begge. Før en enhed kan understøtte en
bestemt profil, skal producenten af telefonen implementere forskellige obligatoriske
funktioner i den software, der leveres med telefonen.
2
Parring: Metode, som bruges til at oprette en unik eller krypteret forbindelse mellem
to Bluetooth-enheder, så de kan kommunikere med hinanden. Bluetooth-enheder
fungerer kun, hvis de er blevet parret.
3
Adgangskode eller PIN-kode: En kode, der skal indtastes i en mobiltelefon, før den
kan parres med en Jabra BT500-adapter. Koden sikrer, at telefonen og Jabra BT130-
adapteren genkender hinanden og automatisk samarbejderStandbytilstand
.
4
Standbytilstand: Den tilstand, hvor Jabra BT130-headsettet passivt venter på et
opkald. Når du afslutter en samtale på mobiltelefonen, går headsettet automatisk
i standbytilstand.