Jabra BT130 Headphones User Manual


 
74
Suomi
75
Suomi
Käytä kuten haluat
4
Jabra BT130:tä voidaan käyttää oikealla korvalla. Jos haluat käyttää sitä vasemmalla
korvalla, käännä ja kierrä korvakoukkua 180°. (Katso kuva 2
)
Jabra BT130 toimii parhaiten, kun käytät sitä ja matkapuhelinta kehon samalla
puolella tai näköyhteydessä. Yleensä toiminta on tehokkaampaa, kun sankaluurien tai
matkapuhelimen välillä ei ole esteitä.
Pidä hauskaa väreillä – peitelevyn vaihtaminen
Irrota nykyinen levy vetämällä yläosan peukalourasta.
Paina uusi kansilevy paikalleen. (Katso kuva 5)
Puheluun vastaaminen
Napauta sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäintä, kun haluat vastata puheluun
End a call
Napauta sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäintä, kun haluat päättää puhelun
Puhelun hylkääminen (puhelimen on tuettava tätä toimintoa)
Paina sankaluurien vastaus-/lopetusnäppäintä, kun haluat hylätä saapuvan
puhelun puhelimen soidessa. Puhelimen asetuksista riippuen soittaja ohjataan joko
vastaajapalveluun tai hän kuulee varattu-äänen
Puhelun soittaminen
Kun soitat matkapuhelimesta, puhelu ohjataan automaattisesti sankaluureihin
(puhelimen asetusten mukaan)
Äänivalinnan aktivointi (puhelimen on tuettava tätä toimintoa)
Napauta vastaus-/lopetusnäppäintä. Parhaat tulokset saat, kun nauhoitat
äänivalintatunnuksen sankaluurien kautta. Tämän ominaisuuden käytöstä on
lisätietoja puhelimen käyttöohjeessa
Viimeksi valitun numeron uudelleenvalitseminen (puhelimen on tuettava tätä
toimintoa)
Paina vastaus-/lopetusnäppäintä
Äänen ja äänenvoimakkuuden säätäminen
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla + tai – (Katso kuva 1)
Toimintaohjeita...
5
Ennen kuin alat käyttää Jabra BT130:tä, sen on muodostettava laitepari
matkapuhelimen kanssa.
1. Sankaluurien asettaminen laiteparitilaan
2
Varmista, että sankaluurit ovat päällä.
Paina vastaus-/lopetuspainiketta ja paina äänenvoimakkuuden noston (+)
painiketta samaan aikaan, kunnes sininen valo alkaa palaa tasaisesti.
2. Aseta Bluetooth-yhteensopiva puhelin tilaan, jossa se tunnistaa Jabra BT130:n
Noudata puhelimen käyttöohjetta. Yleensä matkapuhelimesta on valittava
“asetukset”, “yhteydet” tai “Bluetooth” ja valittava vaihtoehto, joka etsii tai lisää
Bluetooth-laitteen.* (Kuvassa on tyypillisen matkapuhelimen esimerkki Katso
kuva 4)
3. Puhelin tunnistaa Jabra BT130:n
Puhelin kysyy, haluatko muodostaa laiteparin. Vahvista painamalla “Yes” (“Kyllä”) tai
“OK” puhelimessa. Anna sitten salasana tai PIN
3
= 0000 (4 nollaa).
Puhelin antaa vahvistuksen, kun laitepari on muodostettu. Jos laiteparin muodostus
epäonnistuu, toista vaiheet 1 - 3.
Muodosta sankaluurista ja puhelimesta laitepari
3
Sankaluurien kytkeminen päälle
2
Painamalla vastaus-/lopetusnäppäintä sankaluurit kytkeytyvät päälle
Pitämällä vastaus-/lopetusnäppäintä painamalla sankaluurit kytkeytyvät pois päältä
Valojen merkitykset
6
Näet Mitä se merkitsee sankaluurien toiminnan kannalta
Vilkkuva sininen valo Vilkkuu joka sekunti: aktiivinen puhelun aikana
Vilkkuva sininen valo Vilkkuu kolmen sekunnin välein: valmiustilassa4
Vilkkuva punainen valo Akun varaustila on alhainen
Tasaisesti palava Lataa
sininen valo
Tasaisesti palava sininen Täysin ladattu
valo sammuu
Tasaisesti palava Laiteparitilassa – (katso osio 3
)
sininen valo