Jabra BT130 Headphones User Manual


 
78
Suomi
79
Suomi
Sertifiointi ja turvallisuushyväksynnät
12
Tämä laite on CE-hyväksytty radio- ja telepäätelaitedirektiivin R & TTE (99/5/EY)
määräysten mukaisesti.
GN Netcom vakuuttaa täten, että tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten
vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.
Lisätietoja osoitteesta http://www.gnnetcom.com
Huomaa, että tämä tuote käyttää radiotaajuusalueita, joita ei ole yhtenäistetty
EU:n alueella. Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi EU:n alueella Itävallassa,
Belgiassa, Tanskassa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Kreikassa, Irlannissa, Italiassa,
Luxemburgissa, Alankomaissa, Portugalissa, Espanjassa, Ruotsissa ja Isossa-
Britanniassa sekä EFTA:n alueella Islannissa, Norjassa ja Sveitsissä.
Käyttäjät eivät saa tehdä mitään muutoksia laitteeseen tai muunnella sitä millään
tavalla. Muutokset tai muunnokset, joita Jabra (GN Netcom) ei ole erikseen
hyväksynyt, mitätöivät käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.
Jabra (GN Netcom) -tuotteita mahdollisesti koskeva oletettu takuu rajoittuu kaikkien
osien, myös johtojen ja liitinten, osalta kahteen vuoteen ostopäivästä lukien
Mitkään takuut eivät koske normaalille kulutukselle alttiita kulutusosia, kuten
mikrofonin tuulisuojuksia, korvatyynyjä, pintakoristeluja, akkuja ja muita lisävarusteita
Jabra (GN Netcom) ei ole vastuussa mistään satunnaisista tai välillisistä vahingoista,
jotka aiheutuvat Jabra (GN Netcom) -tuotteiden asianmukaisesta tai virheellisestä
käytöstä
Tämä takuu antaa sinulle tietyt oikeudet, ja sinulla saattaa olla muitakin oikeuksia
asuinpaikastasi riippuen
Ellei käyttöohjeessa muuta mainita, käyttäjä ei missään tilanteessa saa yrittää huoltaa,
säätää tai korjata tätä laitetta, ovatpa huoltokohteet takuunalaisia tai eivät. Kaikkia
tällaisia toimenpiteitä varten tuote on toimitettava ostopaikkaan, tehtaalle tai
valtuutettuun huoltopisteeseen
Jabra (GN Netcom) ei ole vastuussa mistään kuljetuksen aikana tapahtuvista
menetyksistä tai vahingoista. Jabra (GN Netcom) -tuotteiden kaikki takuut raukeavat,
jos tuotteita korjaa valtuuttamaton, ulkopuolinen henkilö
Bluetooth
The Bluetooth®-sana, merkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omaisuutta, ja
Jabra käyttää niitä erikoisluvalla. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat
omistajiensa omaisuutta.
Sanasto
13
1
Bluetooth: on radiotekniikka, joka kytkee matkapuhelimien ja sankaluurien tapaiset
laitteet langattomasti toisiinsa lyhyellä matkalla (noin 10 metriä). Lisätietoja on
osoitteessa www.bluetooth.com.
Bluetooth-profiilit ovat eri tapoja, joiden avulla Bluetooth-laitteet siirtävät
tietoja muiden laitteiden kanssa. Bluetooth-yhteensopivat puhelimet tukevat
joko sankaluuriprofiilia, HF-profiilia tai kumpaakin. Tietyn profiilin tukemiseksi
puhelimen valmistajan on toteutettava tiettyjä pakollisia ominaisuuksia puhelimen
ohjelmistoon.
2
Laiteparin: muodostus luo yksilöivän salatun linkin kahden Bluetooth-laitteen välille
ja mahdollistaa niiden välisen tiedonsiirron. Bluetooth-laitteet eivät toimi, jos niiden
välille ei ole muodostettu laiteparia.
3
Salasana tai PIN: on koodi, joka annetaan matkapuhelimeen, jotta se voi muodostaa
laiteparin Jabra BT130:n kanssa. Näin puhelin ja Jabra BT130 tunnistavat toisensa ja
toimivat automaattisesti yhdessä.
4
Valmiustilassa: Jabra BT130 odottaa passiivisesti puhelua. Kun päätät puhelun
matkapuhelimesta, sankaluurit menevät valmiustilaan.