Jabra BT130 Headphones User Manual


 
64
Dansk
65
Dansk
Vælg, hvordan du vil bære headsettet
4
Jabra BT130-headsettet er indstillet til brug på højre øre. Hvis du foretrækker at bruge
det på venstre øre i stedet, skal du blot vippe og dreje ørekrogen 180°. (se figur 2
)
Bær Jabra BT130-headsettet og mobiltelefonen ud for hinanden på samme side af
kroppen for at sikre, at enhederne fungerer korrekt. Generelt opnår du det bedste
signal, hvis der ikke er forhindringer mellem headsettet og mobiltelefonen.
Sæt kulør på dit headset – skift coverfarven
Afmonter coveret ved at skubbe tommelfingerneglen ind i sporet øverst
Monter det nye cover (se fig. 5)
Sådan besvarer du et opkald
Tryk kort på knappen “answer/end” på headsettet for at besvare et opkald
Sådan afslutter du en samtale
Tryk kort på knappen “answer/end” for at afslutte en igangværende samtale
Sådan afviser du et opkald (forudsat, telefonen understøtter denne funktion)
Tryk på knappen “answer/end”, når telefonen ringer, hvis du vil afvise et opkald.
Afhængigt af indstillingerne i telefonen vil den person, der ringer op, enten blive
viderestillet til din telefonsvarer eller høre et optaget-signal
Sådan foretager du et opkald
Når du ringer op fra den tilsluttede mobiltelefon, stilles samtalen automatisk om til
headsettet (afhængigt af indstillingerne i telefonen)
Sådan aktiverer du stemmestyret opkald (forudsat, telefonen understøtter
denne funktion)
Tryk kort på knappen “answer/end”. Optag altid stemmekoden via headsettet for
at opnå det bedste resultat. Læs mere om, hvordan du bruger denne funktion, i
brugervejledningen til telefonen
Sådan ringer du det sidst kaldte telefonnummer op igen (forudsat, telefonen
understøtter denne funktion)
Tryk på knappen “answer/end”
Sådan justerer du lyden og lydstyrken
Tryk på knappen ‘+’ eller ‘–’ for at justere lydstyrken (se figur 1)
Sådan ...
5
Før du tager Jabra BT130-headsettet i brug, skal du parre det med en mobiltelefon.
1. Indstil headsettet til parring
2
Kontrollér, at headsettet er tændt.
Tryk på knappen “answer/end” og knappen ‘+’ samtidigt, indtil lysdioden lyser blåt
permanent.
2. Indstil telefonen til at ‘finde’ Jabra BT130-headsettet via Bluetooth
Følg anvisningerne i vejledningen til telefonen. Normalt skal du åbne menuen
‘Setup’ (Indstillinger), ‘Connect’ (Tilslut) eller ‘Bluetooth’ på telefonen og vælge
indstillingen ‘discover’ (søg efter) eller ‘add’ (tilføj) for at tilsluttet en Bluetooth-
enhed* (se eksemplet fra en almindelig mobiltelefon på figur 4)
3. Telefonen finder Jabra BT130-headsettet
Når telefonen har fundet headsettet, bliver du bedt om at parre enhederne. Tryk
på ‘Yes’ (Ja) eller ‘OK’ på telefonen, og bekræft med en adgangskode eller PIN
3
=
0000 (4 nuller)
.
Telefonen giver en meddelelse, når parringen er gennemført. Hvis parringen ikke
lykkes, skal du gentage trin 1 til 3.
Tilslutning af headsettet til telefonen (parring)
3
Aktivering af headsettet
2
Tryk på knappen “answer/end” for at tænde for headsettet
Hold knappen “answer/end” nede for at slukke for headsettet
Lysdiodernes betydning
6
Det ser du Det betyder det for headsettet
Blinkende blåt lys Blinker hvert sekund: Reagerer på et opkald
Blinkende blåt lys Blinker hvert tredje sekund: Standbytilstand
4
Blinkende rødt lys Lavt batteriniveau
Permanent blåt lys Oplader
Permanent blåt lys går ud Fuldt opladet
Permanent blåt lys I parringtilstand
(se afsnit 3)