Harman-Kardon SoundSticks III Speaker System User Manual


 
32
SOUNDSTICKS
®
III
KOLMION SISÄLLÄ OLEVA HUUTOMERKKI OSOITTAA, ETTÄ PAKKAUKSES
SA ON ERITYISEN TÄRKEITÄ KÄYTTÖ TAI HUOLTOOHJEITA KOHTEESEEN
LIITTYEN.
VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI MUULLE KOSTEUDELLE,
SILLÄ NE SAATTAVAT AIHEUTTAA TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN.
KOLMION SISÄLLÄ OLEVA SALAMATUNNUS OSOITTAA, ETTÄ LAITTEEN
SISÄLLÄ ON ERISTÄMÄTTÖMIÄ KOHTIA, JOIDEN SUURI JÄNNITE SAATTAA
AIHEUTTAA VAARALLISEN SÄHKÖISKUN.
SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ
AVAA KOTELOA
VAROITUS
HUOMIOI LAITTEESSA OLEVAT VAROITUSMERKINNÄT.
Tärkeitä turvaohjeita
Lue nämä ohjeet1.
Säilytä nämä ohjeet2.
Huomioi kaikki varoitukset3.
Seuraa kaikkia ohjeita4.
Älä käytä laitetta veden lähellä5.
Puhdista vain kuivalla liinalla6.
Älä peitä ilmanvaihtokanavia. Asenna valmistajan ohjeiden 7.
mukaisesti.
Älä asenna veden tai lämmönlähteiden, kuten pattereiden, 8.
lämmittimien, hellojen tai muiden laitteiden, lähellä.
Älä unohda polarisoidun tai maadoitetun pistokkeen tarkoitusta. 9.
Polarisoidulla pistokkeella on kaksi piikkiä, joista toinen on
leveämpi. Maadoitetussa pistokkeessa on kaksi piikkiä ja kolmas
maadoitushaara. Leveä piikki tai haara on sinun turvallisuutesi
vuoksi. Jos mukana olevat pistokkeet eivät sovi pistorasiaasi, kysy
sähkömieheltä korvaavaa pistoketta.
Suojaa virtajohtoa sen päälle astumiselta tai puristumiselta, 10.
erityisesti pistokkeiden, jatkojohtojen ja kohdalla sekä kohdalla,
josta johto eroaa laitteesta.
Käytä vain valmistajan spesifioimia liitteitä/lisävarusteita.11.
Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemää tai laitteen 12.
mukana myytävää kärryä, jalustaa, kolmijalkaa, kannatinta
tai pöytää. Käytettäessä kärryä, ole varovainen liikuttaes-
sasi kärry/laiteyhdistelmää välttyäksesi kaatumisesta seuraavilta
onnettomuuksilta.
Ota tämän laitteen pistoke pois pistorasiasta ukkosilmalla ja kun 13.
sitä ei käytetä pitkään aikaan.
Viittaa kaikki huolto koulutetuille huoltohenkilöille. Huoltoa 14.
tarvitaan, kun laite on vahingoittunut millä tavalla tahansa, kuten
virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, päälle on kaatunut
nestettä tai muita tavaroita, laite on altistunut sateelle tai kosteu-
delle, se ei toimi normaalisti, tai se on pudotettu.
Älä altista tätä laitetta pisaroinnille tai loiskeille ja varmista, ettei 15.
mitään nesteillä täytettyä astiaa, kuten vaaseja, ole asetettu
laitteen päälle.
Kytkeäksesi tämän laitteen täysin verkkovirrasta, irroita virtaläh-16.
dejohdon pistoke pistorasiasta.
Virtalähdejohdon verkkovirtapistoke voi pysyä valmiiksi 17.
käytettävänä.
Älä altista paristoja tai akkuja auringonpaisteelle, tulelle tai 18.
muulle kuumuudelle.
suomi
0211CSK - HK Soundsticks III v2.indd 32 21/04/10 15:01:13